Leefmilieu Brussels zoekt Programmabeheerder·ster - Strategie "Renovatie van de gebouwen" (m/v/x) (ref.2020-A15) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussels zoekt Programmabeheerder·ster - Strategie "Renovatie van de gebouwen" (m/v/x) (ref.2020-A15)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Betaalde job
Brussels
Solliciteren tot: 
20/03/2020

Programmabeheerder·ster - Strategie "Renovatie van de gebouwen" (m/v/x) (ref.2020-A15) Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de tweetalige Administratie voor Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Leefmilieu Brussel is ook actief op vlak van ecologisch bouwen en de wisselwerking tussen gezondheid en leefmilieu.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen.

De programmabeheerder·ster van de strategie voor de vermindering van de milieu-impact van de bestaande gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen 2030-2050 (de zogenaamde “renovatiestrategie”) zal aan de slag gaan in de afdeling Lucht, klimaat, energie en duurzame gebouwen van Leefmilieu Brussel, waar de strategie werd uitgewerkt.
Deze strategie werd goedgekeurd op 25 april 2019 en beoogt een drastische beperking van de broeikasgasemissies en de milieu-impact van het bestaande gebouwenpark op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit programma voorziet drie belangrijke invalshoeken, nl. de verhoging van het renovatiepercentage, de verbetering van de kwaliteit van de renovaties en het rationeel energieverbruik in het gebouw. Het volledige arsenaal van het openbaar beleid wordt ingezet: documentatie, communicatie, regelgeving, begeleiding, aansporing, ondersteuning, innovatie, financiering,...

De programmabeheerder zal verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de uitvoering ervan, in nauwe samenwerking met de verschillende betrokken Brusselse administraties om tegen 2024 het arsenaal van openbare beleidstools goed te keuren die nodig zijn om de doelstellingen van de strategie te bereiken via het beheer van verschillende projecten in nauwe samenwerking met de technische adviseur van de strategie.

Meer info : https://leefmilieu.brussels/news/voorstelling-van-de-renovatiestrategie-2030-2050-brussel

FunctieTaken

Als programmabeheerder·ster van de renovatiestrategie ben je verantwoordelijk voor de operationalisering en de coördinatie van de uitvoering ervan. In dit opzicht verzeker je de invoering van het operationeel kader (definitie van de prioriteiten en nodige middelen, verdeling in projecten en identificatie van de proefprojecten) en de tools voor de follow-up en het beheer van de strategie.

I. Invoering van het operationeel kader van de strategie

 • Je zet het ontwerp van de interne coördinatiemethode van de strategie voort.

 • Je gaat verder met de onderverdeling van de strategie in projecten.

 • Je vervolgt de identificatie/aanwijzing van de projectleiders en hun teams, in nauwe samenwerking met het leidend team van de afdeling.

 • Je bepaalt de menselijke en financiële middelen die nodig zijn voor de uitvoering ervan.

 • Je ontwikkelt en voert de coördinatie-, communicatie- en follow-uptools van de strategie in.

 • Je maakt de planning van de uitvoering op.

 • Je gaat op zoek naar externe partnerschappen die kunnen worden ontwikkeld conform de externe coördinatiemethode die bepaald is door het leidend team van de afdeling.

II. Coördinatie en follow-up van de strategie

 • Je coördineert de verschillende projecten die bijdragen tot de uitvoering van de strategie en verzekert de coherentie ervan.

 • Je begeleidt de projectleiders met de steun van de Project Management Officer van LB.

 • Je zorgt voor duurzame relaties met de verschillende interne en externe deelnemende partijen.

 • Je organiseert de vertegenwoordiging/verdediging van de strategie in de interne en externe transversale werkgroepen en verzekert de publieke vertegenwoordiging van de renovatiestrategie door o.a. de externe verzoeken te beantwoorden.

 • In overleg met de projectleiders:
  o garandeer je de uitvoering van de resultaten conform de vastgelegde planning;
  o identificeer en beheer je de projectrisico’s door acties aan te bevelen om ze te beheersen;
  o anticipeer je op de gevolgen van de veranderingen en begeleid je de interne en externe deelnemende partijen.

 • Je verzekert de productie van overzichtstabellen, follow-upindicatoren en rapporteringen over de voortgang van de strategie.

 • Je rapporteert rechtstreeks aan het hoofd van de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen.

ProfielDiploma*

Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.Ervaring

Minstens 2 jaar ervaring met projectbeheer vereist.
Ervaring op het gebied van duurzame gebouwen is een troef.
Ervaring met de invoering van partnerschappen met institutionele actoren is een troef.

Technische competenties

 • Je hebt een grondige kennis van het Brusselse administratieve en institutionele landschap.

 • Je hebt een grondige kennis van projectbeheermethodologie zoals Dot simply, Prince2, ...

 • Je hebt een goede kennis van de Europese energie- en klimaatcontext en -uitdagingen.

 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.

 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.

 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.

 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.

 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.

 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.

 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.

 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.

 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.

 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.

 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur

 • Een voltijdse betrekking

 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie

 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)

 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige

 • Maaltijdcheques (8 €)

 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)

 • Een permanente vorming

 • Een flexibele uurregeling

 • Een hospitalisatieverzekering

 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets

 • 35 dagen verlof per jaar

 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 20/02/2019 (CV en motivatiebrief).

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.