Leefmilieu Brussels zoekt Projectbeheerder·ster - strategie duurzame overheidsopdrachten (m/v/x) (ref. 2020-A66)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussels
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Kwaliteit van het leefmilieu, Circulaire economie en Duurzame stad, departement Duurzame consumptie en eco-gedrag.

Functie

De strategie van de duurzame overheidsopdrachten: De overheidsopdrachten kunnen een extreem belangrijke rol spelen als strategisch instrument van het overheidsbeleid om maatschappelijke, economische en milieudoelstellingen van de transitie te bereiken.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft reeds een bepaald aantal initiatieven uitgevoerd om de overheidsopdrachten te stimuleren: ministeriële omzendbrief die de lokale overheden uitnodigt om duurzamer te kopen, opleidingen voor overheidsaankopers·sters, helpdesk, ondersteuningstools ...

Het gaat erom deze initiatieven uit te breiden en ze deel te laten uitmaken van een echte strategie voor duurzame overheidsopdrachten.

Deze strategie zal als ambitie hebben:

 • enerzijds circulaire en koolstofvrije overheidsbestellingen te stimuleren om de milieu-impact van overheidsinstanties te verminderen (vraagzijde);
 • en anderzijds de Brusselse ondernemingen die daartoe economisch in staat zijn te stimuleren om in te gaan op de overheidsaanbestedingen (aanbodzijde).

Taken

Jouw rol bestaat erin de ontwikkeling en uitvoering van een strategie ‘duurzame overheidsopdrachten’ te coördineren. Je zorgt voor een toekomstgerichte verkenning van dit onderwerp. Je organiseert de gezamenlijke opbouw van de strategie in partnerschap met de betrokken actoren (interne thematische verantwoordelijken bij Leefmilieu Brussel, maar ook andere lokale overheden). Je verzekert de follow-up en draagt rechtstreeks bij tot de uitvoering ervan. Je zorgt voor een transversaliteit van de strategie en de uitvoering ervan ten aanzien van talrijke milieuthema’s (voeding, hulpbronnen, afval, mobiliteit, energie, lucht, water ...).

Concreet organiseer je de opleiding voor de overheidsaankopers die actief zijn in het Brussels Gewest. Je werkt aan de milieuclausules, begeleidt de uitwerking van duurzame en innovatieve overheidsopdrachten en je moedigt de oprichting van aankoopcentrales aan. Je wordt hiervoor ondersteund door een externe consultant die over een technische expertise beschikt met betrekking tot de reglementering van overheidsopdrachten en die tevens een aantal opdrachten vervult zoals opleidingen, helpdesk ...

Je vertegenwoordigt het Gewest in federale/supragewestelijke instanties die bevoegd zijn voor deze materie. Je neemt deel aan internationale uitwisselingen. Je activeert en onderhoudt partnerschappen met andere gewestelijke administraties (Actiris, Innoviris ...). Je onderhoudt een netwerk van contacten in en buiten Leefmilieu Brussel.

Je onderzoekt ook het aanbod op de markten en stimuleert het “lokale” aanbod in samenwerking met Hub. Je helpt Brusselse ondernemingen in staat te stellen om te beantwoorden aan duurzame overheidsopdrachten. Om dit te doen, zorg je voor de uitwisseling tussen aanbestedende overheden en potentiële inschrijvers in een vroeg stadium van de offerteaanvragen.

Tot slot geef je zichtbaarheid aan en communiceer je over de ondernomen acties en de uitdagingen ervan bij de betrokken doelgroepen. Je zet ook een systeem op om de acties te monitoren.

Deze opdrachten kunnen rekenen op een belangrijk budget. Je zorgt ook voor de lancering en follow-up van de overheidsopdrachten ter ondersteuning van de voormelde acties.

Profiel

Diploma*

Master in de wetenschappen, of economische of handelswetenschappen, bedrijfsbeheer, of politieke en sociale wetenschappen

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minstens 1 jaar relevante werkervaring met betrekking tot het beheren van projecten

Kennis

 • Begrijpen van de uitdagingen en reglementering inzake overheids­opdrachten.
 • Kennis van de publieke en economische actoren van het Brussels Gewest.
 • Basiskennis van de criteria van duurzaamheid en circulaire economie van alle types van overheidsopdrachten (bouw, voeding, afval, energie, mobiliteit ...).
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een vervangingscontract van onbepaalde duur (vermoedelijke duur: 4 jaar)
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 29/04/2021 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/55684/gestionnaire-de-proj…

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”