Leefmilieu zoekt Manager – Departement territoriale Strategie (m/v/x) (Ref. 2023-A2)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

 

 

Functie

 

De ontwikkeling van het Groene netwerk is prioritair om de stad ontvankelijk te maken voor de biodiversiteit, veerkrachtiger, gezonder, comfortabeler, inclusief en dus duurzamer door de talrijke ecosystemische diensten die worden verleend.

 

Je gaat aan de slag in de afdeling Groene ruimten in de onderafdeling Strategie en Projecten. Deze heeft als doel nieuwe ideeën te produceren, nieuwe inrichtingen van multifunctionele groene ruimten te creëren en te experimenteren met nieuwe benaderingen en strategieën voor de bescherming en de ontwikkeling van de natuur in Brussel.

 

De activiteiten van het departement Territoriale strategie zijn gericht op kennis van het grondgebied en gegevens over de open ruimten, de programmering ervan, advies over de inrichting ervan en, indien nodig, de stappen om het grondbeheer te verwerven.

Als manager van het departement beheer je 2 diensten: de dienst Open ruimten strategie en de dienst Territoriale kennis en landrechten.

 

Taken

 • Je zorgt voor de ondersteuning van het onderafdelingshoofd in het kader van de uitvoering van de strategische doelstellingen en de governance van de (onder-)afdeling.
 • Je organiseert het werkprogramma en de begroting van het departement, in overleg met het onderafdelingshoofd.
 • Je coördineert de teams en begeleidt hen om autonomie te verwerven.
 • Je geeft richtlijnen voor de strategische en/of prioritaire (doelstellingen, programma, planning, begroting ...) en volgt de voortgang ervan.
 • Je neemt deel aan externe strategische vergaderingen waar je het standpunt van de afdeling Groene ruimten en Leefmilieu Brussel verdedigt.
 • Je bent verantwoordelijk voor een of meer SPOC-opdrachten (Single Point Of Contact) voor de afdeling Groene ruimten en eventueel voor Leefmilieu Brussel als geheel.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en ontwikkelen van interne en externe partnerschappen.
 • Je ontwikkelt een kwaliteitscultuur en de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken met de teams.
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van tools ter verbetering van het projectbeheer en implementeert deze in het departement.
 • Je draagt met je expertise bij aan de voortdurende verbetering van de geproduceerde gegevens.

 

Profiel

 

Diploma*

Master bij voorkeur, maar niet uitsluitend, in een milieu- of stedenbouwkundige richting.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 1 jaar ervaring met teambeheer of gelijkgesteld.
 • Minstens 1 jaar ervaring met projectbeheer op het gebied van ruimtelijke ordening/stadsprojecten.

Kennis

 • Grondige kennis van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het institutioneel landschap van de ruimtelijke ordening/stadsontwikkeling.
 • Kennis van het BWRO en de OSH, de reglementeringen inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening en de aanverwante programma's.
 • Goede kennis van onderhandelingstechnieken.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Informaticakennis: Office 365.

Gedragsgerichte competenties

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je kunt een team motiveren en ontwikkelen, door feedback te geven over prestaties en groei.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

 

Aanbod

 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 18/06/2023 (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/88474/manager--departement-strategie-territoriale-h-f-x--ref-2023-a2-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”