Leefmilieu zoekt Projectbeheerder – gerecycleerde granulaten en afgegraven gronden (m/v/x) (Ref: 2022-A8)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, departement Vergunningen Lucht Afval en later binnen de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems.

Functie

Leefmilieu Brussel werkt momenteel aan een ontwerpbesluit over gerecycleerde aggregaten en uitgegraven grond. Doel van het besluit is een kader te scheppen om uitgegraven grond of aggregaten de status van einde-afvalstof te verlenen en ervoor te zorgen dat deze materialen producten worden waarvan het gebruik niet schadelijk is voor het leefmilieu.

Je gaat aan de slag in de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, waar je met het team samenwerkt aan de stappen die nodig zijn om het besluit ten uitvoer te leggen. Je bereidt de inhoud voor van het kwaliteitsmanagementsysteem, de erkenningen en milieuvergunningen voor shredders, alsook de inhoud van de erkenningsdossiers voor de beheersorganisaties voor gerecycleerde aggregaten en uitgegraven grond. Je zal ook betrokken worden bij de aflevering van aanvragen voor erkenningen en vergunningen. Je communiceert over het besluit en informeert de bedrijven over hun verplichtingen. Je stelt het bijzonder bestek op voor de benoeming van een ‘Facilitator grond-aggregaten’, alsmede de follow-up van de desbetreffende procedures.

Na die periode ga je aan de slag in de afdeling Inspectie en verontreinigde bodem voor de follow-up van de thema’s die verband houden met het controle- en traceerbaarheidssysteem voor gerecycleerde aggregaten en het beheersysteem voor uitgegraven grond. Je voert inspecties uit bij experts, brekers en op bouwplaatsen. Je houdt technische documenten bij en biedt ondersteuning aan organisaties die de grond en aggregaten beheren. Je beheert gegevens in het kader van de doelstellingen van het Gewestelijk programma voor circulaire economie en het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan en de Europese verplichtingen.

Profiel

Diploma* :

Diploma : Wetenschappelijke master of industrieel ingenieur.

Een aanvullende opleiding inzake milieu of veiligheid is een troef

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 1 jaar relevante ervaring op het gebied van milieu of projectbeheer.
 • Ervaring in het domein van afvalbeheer of het beheer van verontreinigde bodems of van de bouw is een troef.

Kennis

 • Kennis van en affiniteit met het domein van afvalbeheer en de circulaire economie.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Vertrouwd met het Brussels stadsweefsel.
 • Informatica: Windows, Word, Excel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties. Je bent in staat om te werken rond
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk (synthese, vulgarisatie).
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A101in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 21/08/2022 (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/74447/gestionnaire-de-projets--granulats-recycles-et-terres-excavees-h-f-x--ref-2022-a8-/ 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”