Leefmilieu zoekt Projectbeheerder·ster (m/v/x) (Ref. 2022-V36)

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, departement Water.

Functie

Het departement

Het departement Water voert alle opdrachten rond het geïntegreerd beheer van watervoorraden (oppervlaktewater, grondwater en regenwater/overstromingen) uit.

Het departement is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water voor het Brussels Gewest, in het bijzonder via de opstelling van het Waterbeheerplan (WBP). De taken van de dienst zijn zeer gevarieerd, gaande van de coördinatie van de verschillende actoren, de ontwikkeling en uitvoering van projecten op het terrein in verband met de gewestelijke rivieren en vijvers, de ondersteuning van monitoring en kwaliteitsstudies, kwantitatieve follow-up, cartografie, follow-up van Europese en Brusselse projecten, enz.

In dit kader werkt het departement Water sedert 2016 samen met 8 andere partners voor de verwezenlijking van een Life IP Belini-project, met de financiële steun van Europa. Dit project wil concreet de waterkwaliteit van de rivieren verbeteren, in het bijzonder de Zenne. De doelstelling is ook de bestaande samenwerking tussen de Belgische autoriteiten te verbeteren inzake de uitvoering - zowel op nationaal als op lokaal niveau - van de kaderrichtlijn Water met het oog op de derde periode die is gedekt door een Waterbeheerplan per hydrografisch district (2022-2027). Het project wordt gefinancierd door LIFE voor de periode 2016 tot 2026. Het telt 8 partners afkomstig van de 3 Gewesten.

In het kader van deze functie is het departement op zoek naar een projectbeheerder·ster voor de dienst sociaal-economische aspecten en Planning.

Jouw opdracht

Je beheert de deelname van Leefmilieu Brussel (LB) aan het Europees project LIFE IP Belini:

 • Je verzekert de follow-up van de uitvoering van het project op het niveau van Leefmilieu Brussel.
 • Je plant de taken en nodige budgetten voor het project.
 • Je centraliseert de informatie afkomstig van de “lead partner” (de Vlaamse Milieumaatschappij - VMM) en andere partners.
 • Je verspreidt deze informatie bij je collega’s en verzamelt informatie van hen, afhankelijk van de behoeften.
 • Je neemt deel aan coördinatievergaderingen.
 • Je bent verantwoordelijk voor regelmatige administratieve en financiële rapportering en de tweejaarlijkse audits.
 • Je beheert de communicatie rond het project voor het Brussels Gewest.
 • Je coördineert en promoot activiteiten in verband met het Belini-project in het kader van de Brusselse Waterdagen (campagne « Fiere Rivieren |Rivières fières »).
 • Je neemt deel aan de transversale coördinatiegroep "Ondersteuning van Europese projecten" binnen Leefmilieu Brussel.

Aanvullende taken bij de functie

 • Je beheert andere projecten in verband met het Waterbeheerplan.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstarten en opvolgen van de overheidsopdrachten en subsidies die voor het project nodig zijn.

Profiel

Diploma*

Master (technische wetenschappen, economische wetenschappen, humane en sociale wetenschappen, communicatie….)

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minimaal 1 jaar ervaring met projectbeheer en reporting

Kennis

 • Capaciteit om cijfergegevens te verwerken.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Engels en kan Engelse teksten opstellen.
 • Je bent vertrouwd met cijfers.
 • Informaticakennis: Office Suite.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een voltijds contract dat wordt beëindigd bij de stopzetting van de financiering van het project Life Belini (het einde van deze financiering is momenteel voorzien eind 2026) met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 7/12/2022 (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/79906/gestionnaire-de-projet-h-f-x--ref-2022-v36-/ 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”