Leefmilieu zoekt Wagenparkbeheerder·ster (m/v/x) (Ref.: 2022-B2c)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Bouwkundig patrimonium - Bos en Natuur, departement Technische uitrustingen.

Functie

In het kader van de door de Mobility Manager voorgestelde mobiliteitsstrategie zorgt de wagenparkbeheerder·ster voor een goede follow-up van de taken in verband met het beheer van het wagenpark van de administratie.

Taken

 • Samen met de Mobility Manager zorg je voor:
  • de juiste vernieuwing (op basis van een gezamenlijke planning) van het wagenpark, rekening houdend met de Lage-emissiezone voor de voertuigen, maar ook met de verlengingsdata van de leasingcontracten en de beperkingen in verband met de mechanische staat van de voertuigen;
  • de technische beschrijving van de aankoop van nieuwe voertuigen via rechtstreeks contact met de gebruikers en in samenwerking met het departement Algemene aankopen. Op basis van technische gegevens ondersteun je het departement Algemene aankopen ook bij de uitvoering van overheidsopdrachten voor de aankoop van voertuigen.
 • Je onderhoudt de database van voertuigen (ERP-software: ULTIMO) van zodra de voertuigen zijn aangekocht of buiten dienst gesteld.
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede ontvangst van de nieuw aangekochte voertuigen, met de hulp van de dossierverantwoordelijke van het departement Algemene Aankopen.
 • Je zorgt er, met de hulp van een administratief medewerker·ster, voor dat de technische controle van onze aangekochte en geleasede voertuigen correct wordt uitgevoerd.
 • Je zorgt, met de hulp van een administratief medewerker·ster van de dienst mobiele uitrustingen, voor:
  • de follow-up van de door Leefmilieu Brussel ontvangen verkeersboetes;
  • de follow-up van de situatie van Parking -1 van het Thurn & Taxis-gebouw; indien nodig wijzig je het parkingreglement;
  • de follow-up van het wassen van de voertuigen op de Thurn & Taxis-site;
  • de follow-up van de brandstofcontroles op basis van het protocol dat is opgesteld door de Mobility Manager.
 • Je bent verantwoordelijk voor de voortdurende verbetering van de dossiers waaraan je werkt.

Profiel

Diploma*: Bachelor

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring in de automobielsector.
 • Ervaring in vlootbeheer of logistiek is een sterke troef.

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van de mobiliteitsuitdagingen in Brussel (Lage-emissiezone).
 • Je hebt een goede kennis van de volledige voertuigenmarkt (auto's, bedrijfswagens, bestelwagens, vrachtwagens).
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt je in het Frans uitdrukken.
 • Je beheerst de Office Suite en/of Office 365.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je bent houder van een rijbewijs B.

Gedragsgerichte competenties

 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris B101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 02/10/2022 (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/76850/gestionnaire-de-flotte-voitures-h-f-x--ref-2022-b2c-/ 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”