Leefmilieu.brussels zoekt Architect·e (m/v/x) (Ref. 2019-V5) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu.brussels zoekt Architect·e (m/v/x) (Ref. 2019-V5)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
26/03/2019

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel
ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Facilities en Bouwkundig Patrimonium, departement Architectuur.

Functie

Leefmilieu Brussel is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van een belangrijk vastgoedpark, dat direct of indirect verband houdt met de uitoefening van zijn bevoegdheden, vooral het beheer van de groene ruimten en de bossen (+/- 150 gebouwen). Je zal de renovatieprojecten van de bestaande gebouwen en de nieuwbouwprojecten leiden, in samenwerking met werfopzichters, leveranciers en medewerkers op het terrein.

Taken

 • Bepalen van de ontwikkelings- en renovatiewerken
 • Realisatie van de ontwerpen van de uit te voeren werken
 • Aanwijzen van een projectontwerper (studiebureau) met inachtneming van de reglementering inzake overheidsopdrachten
 • Opdrachten geven aan de projectontwerper: analyse van het voorontwerp van de werken van de projectontwerper; raming van de kostprijs van de werkzaamheden in functie van het voorontwerp; budgettaire vastlegging
 • Opstellen van het dossier van de projecten: uitvoeren van de plannen van het project (meetstaat, ...); uitvoeren van de kostenraming van de projecten; opmaken van het gezondheids- en veiligheidsplan; opmaken van het bestek van het project
 • Verkrijgen van de vereiste vergunningen voor de uitvoering van het project (stedenbouw, milieu, patrimonium)
 • Verkrijgen van de machtigingen van de diverse toezichthoudende overheden (subsidies, patrimonium, milieu, ...)
 • De aannemer selecteren met naleving van de reglementering inzake overheidsopdrachten
 • Plannen van de werkzaamheden
 • Opvolging en controle van de goede uitvoering van de werken
 • Opvolging en controle van de uitgaven met inachtneming van het budget dat aan het project werd toegekend
 • Reporting van de vereiste onderhoudswerken voor de gebouwen die aan deze projecten verbonden zijn
 • Backup van collega’s waar nodig.

Profiel

Diploma*: Master Architectuur

Ervaring: Minstens 1 jaar ervaring in één van de volgende domeinen

 • Projectbeheer
 • Ecobouw
 • Werfbeheer

Technische competenties

 • Informaticakennis : CAD (computer aided drafting)
 • Goede kennis van het Frans
 • Kennis van ecoconstructie, duurzame gebouwen, passiefgebouwen
 • Troef: kennis van overheidsopdrachten in het Brussels gewest, stedenbouwkundige vergunningen

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

 Aanbod

 • Een contract van bepaalde duur van 13 maanden
 • Een voltijdse betrekking
 •  Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 26/03/2019 (CV en motivatiebrief) via https://jobs.environnement.brussels/nl/vacature/36228/architect-e-m-v-x--ref-2019-v5-/

 

 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.