LETS Vlaanderen vzw zoekt Educatief-communicatiemedewerker | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

LETS Vlaanderen vzw zoekt Educatief-communicatiemedewerker

Geplaatst door
sabbe0702
Bepaalde duur
Betaalde job
Aalst of Gent
Solliciteren tot: 
31/07/2019

 

Functieomschrijving en profiel  

Educatief-communicatiemedewerker

Tijdelijke functie – Vervanging zwangerschap

(2 september 2019 t/m 28 februari 2020)

_________________________________________________________________________________________________________________1. ALGEMENE INFORMATIE

LETS Vlaanderen vzw is een door de Vlaamse overheid erkende sociaal-culturele beweging. Momenteel is LETS Vlaanderen vzw op zoek naar een educatief-communicatiemedewerker, voor een periode van 6 maanden om de collega in zwangerschapsverlof te vervangen.

LETS Vlaanderen vzw ondersteunt de groei en ontwikkeling van de LETS-beweging in Vlaanderen en Brussel (zie www.letsvlaanderen.be). Als ‘help elkaar’-beweging brengt LETS relatienetwerken en groepswerkingen tot stand waarin mensen hun competentie ontwikkelen, diversiteit waarderen, van elkaar leren, en nieuwe ideeën en methodieken uitproberen. Hierbij wordt een eigen ruileenheid gebruikt, los van het geldsysteem.

MISSIE EN VISIE

LETS Vlaanderen is de motor en het platform van het letsen in Vlaanderen. LETS Vlaanderen stimuleert en versterkt de lokale en regionale groepen en initiatieven die met de LETS-methodiek en de kernwaarden gebaseerd op gelijkwaardigheid, duurzaamheid en onderlinge hulp tastbare stappen zetten naar een warmere samenleving en meer bruto nationaal geluk.

LETS Vlaanderen ondersteunt de initiatiefnemers, biedt hen een platform, schakelt hun expertise in, in de bredere stroming van de geef- en ruileconomie, die LETS Vlaanderen mee wil voortstuwen.

LETS Vlaanderen zet in op de maatschappelijke toegevoegde waarden die via de LETS-beweging gerealiseerd worden: een grotere veerkracht van lokale gemeenschappen, sociale emancipatie zonder uitsluiting, meer welzijn, vermaatschappelijking van de zorg, gelijkwaardigheid, duurzaamheid, mensen versterken in hun kracht en competenties, die actieve participatie van ook zwakkeren in de samenleving en democratisch burgerschap.

Essentiële kenmerken van het letsen zijn:

- het vormen van een netwerk waarbinnen voor elkaar diensten verricht worden, die gewaardeerd worden met een LETS-eenheid gebaseerd op tijd en dit op basis van gelijkwaardigheid

- de LETS-organisatie is transparant en democratisch

- de waardencreatie gebeurt vanuit de deelnemers zelf

- het letsen gebeurt vanuit een visie van duurzame omgang met elkaar; met LETS als een doorsnede van de sociale, ecologische en economische meerwaarden.

2. GEZOCHT PROFIEL

TAKENPAKKET

Educatief luik van de functie

·         Je begeleidt lokale LETS-groepen in hun ontwikkeling van opstart naar zelfstandig functioneren

·         Je ondersteunt lokale LETS-groepen in hun dagelijkse werking (promomateriaal in de vorm van een flyer, bestuur, ledenwerving, samenwerking met organisaties, letsen in ziekte en invaliditeit, …)

·         Je staat in voor de praktische planning, uitvoering en invulling van de LETS Vlaanderen-events i.s.m. bestuurders, (kern)leden van lokale LETS-groepen en partnerorganisaties: LETS Vlaanderen-feest in september en LETS-dag in november

·         Je ondersteunt mee het vrijwilligersbeleid van LETS Vlaanderen

Communicatieluik van de functie

·         Je schrijft begrijpelijke teksten en plaatst deze op de website

·         Je maakt heldere persteksten op, verspreidt deze via de juiste kanalen en legt actief contacten met de pers

·         Je staat in voor het schrijven van nieuwsflashes en geeft deze vorm in een digitaal platform

·         Je ontwerpt en schrijft posts ten behoeve van Facebook

·         Je geeft creatieve input aan de acties en campagne om LETS breder bekend te maken bij het ruime publiek

·         Je draagt bij aan de uitwerking van het communicatieplan

·         Je staat in voor de communicatie en promotie van het LETS Vlaanderen-feest in september en de LETS-dag in november

KENNIS, VAARDIGHEDEN EN ATTITUDE

Je bent hoger geschoold (Bachelor of Master) binnen het studiegebied sociaal-agogisch werk, het onderwijs, of gelijkwaardig door ervaring

Algemeen

·         Je hebt interesse in thema’s als ruileconomie, duurzaamheid, ecologie, …

·         Je draagt waarden als gelijkwaardigheid, wederkerigheid, diversiteit, … hoog in het vaandel

·         Je neemt initiatief, je bent creatief, je bent empathisch ingesteld

·         Je werkt vlot zelfstandig en in wisselwerking met coördinator, bestuurders, vrijwilligers, …

·         Je bent bereid om soms ’s avonds en in het weekend te werken

·         Alhoewel LETS Vlaanderen voorstander is van het gebruik van het openbaar vervoer, is een rijbewijs B en een wagen een voordeel om sommige verplaatsingen te doen.

Educatief luik van de functie

·         Jouw aanpak is inzichtelijk en methodisch

·         Je kan projectmatig werken: plannen, organiseren en opvolgen

·         Je kan agogisch werken met groepen

·         Je motiveert mensen en brengt hen in beweging

Communicatieluik van de functie

·         Je bent sterk in open en transparante communicatie, zowel intern als extern en zowel schriftelijk als mondeling.

·         Je hebt een vlotte pen

·         Je bent vertrouwd met de meest gangbare computertoepassingen en social media

·         Je hebt bij voorkeur ervaring met het onderhoud van website, tools voor nieuwsbrieven e.a.

·         Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk

LETS Vlaanderen stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We werven aan op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

PLAATS IN DE ORGANSATIE

De educatief-communicatiemedewerker werkt nauw samen met de coördinator, met de bestuurders van de vzw, en LETS-vrijwilligers.

LETS Vlaanderen vzw is een kleine vzw, het professioneel team bestaat uit twee personen (de coördinator en de educatief-communicatiemedewerker).

3. AANBOD

Het betreft een tijdelijke functie, voor zes maanden (van 2 september 2019 tot en met 28 februari 2020) ter vervanging van de educatief-communicatiemedewerker die met zwangerschapsverlof gaat. De eerste weken, tot eind september, wordt nog samengewerkt en wordt ‘overdracht’ van de taken voorzien en begeleid.

Barema volgens PC 329

Inhoudelijk uitdagende werksfeer, enthousiast en betrokken bestuur en leden, boeiende en maatschappelijk waardevolle acties, cultuur van participatie en overleg.

Werkuren afspreekbaar. Eigentijdse en flexibele werkorganisatie.

Plaats tewerkstelling: Wellekensstraat 45, 9300 Aalst of vanaf september mogelijks regio Gent.

4. HOE SOLLICITEREN

Stuur uw motivatiebrief en CV tot en met 31 juli 2019 naar:

LETS Vlaanderen

Sabrina Bekaert, coördinator

Wellekensstraat 45

9300 Aalst

of via e-mail: info@letsvlaanderen.be

5. SOLLICITATIEPROCEDURE

Een eerste selectie gebeurt op basis van de motivatiebrief en het CV.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie in de week van 12 augustus.

6. MEER INFO

Meer info over de LETS Vlaanderen-werking op www.letsvlaanderen.be

 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.