Maakbaar Leuven zoekt projectleider repairbeweging - onderdelenplatform

Betaalde job Voltijds
Leuven
Solliciteren tot

Omschrijving van de vacature

Maakbaar Leuven zoekt een projectleider voor de verdere uitbouw van de repairbeweging met digitale tools en de opstart van een wisselstukkenplatform.

AAN WELK VERHAAL SCHRIJF JE MEE?

Maakbaar Leuven is opgericht in 2018 als een breed platform van burgers, organisaties en bedrijven. Maakbaar Leuven ondersteunt de beweging van vrijwillige herstellers in repair cafés en wil hiermee de basis leggen voor een lokale repaireconomie. Het delen van kennis, middelen en infrastructuur vormt de belangrijkste bouwsteen voor dit burgergedreven project. Het hoofddoel is meer producten laten herstellen en een alternatief bieden voor de wegwerpeconomie. Herstellen als deel van de circulaire economie.

Om die ambitie waar te maken ontwikkelt Maakbaar Leuven een brede werking. 

De beweging van Repair Cafés wordt ondersteund met concreet materiaal (gereedschapskoffers, opleiding) en wordt versterkt met digitale tools (bv www.repairconnects.org). In de Repairhub in Maakleerplek experimenteert Maakbaar Leuven met een fysiek repaircenter om meer kwaliteit en volume te kunnen realiseren. Vanuit die praktijken wil Maakbaar Leuven concrete stappen zetten om professionele herstellers te betrekken, een verdienmodel uit te werken en mee voor nieuwe tewerkstelling te zorgen. 

Maakbaar Leuven werkt samen met verschillende partners (o.a. Stad Leuven, KU Leuven, kringwinkels, Ecowerf en sociaal-culturele organisaties) aan projecten, campagnes en tools die burgers rechtstreeks aanspreken om meer te herstellen en die herstellers ondersteunen in hun activiteiten. Het verzamelen en ontsluiten van data en kennis is een belangrijk onderdeel in die werking. Hiervoor zet Maakbaar Leuven mee in op de ontwikkeling van verschillende digitale tools en de uitbouw van een luik ‘citizen science’.

De vele vrijwilligers vormen de kern van Maakbaar Leuven. Zij organiseren de repairactiviteiten, ontwikkelen opleidingen, bouwen de online tool RepairConnects verder uit en brengen nieuwe ideeën aan. Samen met 30 partner-organisaties dragen deze vrijwilligers de beweging.

Die energie wordt samengebracht in de stuurgroep. De uitvoering van het actieplan wordt hier opgenomen en de verdere richting voor de beweging wordt hier voorbereid. Het bestuur van de vzw Maakbaar Leuven waakt over de zakelijke en lange termijnengagementen van Maakbaar Leuven.

De kerngroep met vertegenwoordigers uit het bestuur en de stuurgroep vormt samen met de projectleiders het operationele hart van Maakbaar Leuven. Deze kerngroep zorgt voor de aansturing van de medewerkers.

Maakbaar Leuven wil haar expertise verder ontwikkelen en ter beschikking stellen van elke burger of organisatie die de schouders wil zetten onder de lokale hersteleconomie. Maakbaar Leuven stimuleert hiervoor het delen van kennis, data en infrastructuur.

WAT WORDT VAN JOU VERWACHT ALS ‘PROJECTLEIDER REPAIRBEWEGING’?

Algemeen

De projectleider is verantwoordelijk voor de uitbouw van de repairbeweging Maakbaar Leuven. De projectleider is niet noodzakelijk technisch expert in het herstellen maar geeft de beweging de boost om verder te groeien. Dit omvat het engageren van mensen en organisaties om actief bij te dragen aan kwalitatieve herstelactiviteiten en mee vorm te geven aan ondersteuningsaanbod (digitale tools, verbeterde handleidingen, nieuwe draaiboeken). De vrijwillige en professionele herstellers zijn jouw prioritaire doelgroep.

Specifiek: Sharepair

Maakbaar Leuven engageert zich in het uitvoeren van 2 programma’s van het Interreg project Sharepair: enerzijds de implementatie van digitale tools binnen de werking van Repair Cafés (repair app voor herstellers), anderzijds de opstart van het wisselstukkenplatform in de Maakleerplek (gerecupereerde en 3D geprinte onderdelen inzetten in herstelactiviteiten).

Als projectleider voor deze activiteiten waak je over het proces (rol en betrokkenheid van vrijwilligers, partnerorganisaties en externen) en de resultaten van deze programma’s. Je verzekert het overleg en de afstemming met de andere projectcoördinatoren van het project Sharepair. 

De focus ligt bij het implementeren van het wisselstukkenplatform. Wisselstukken zijn vaak de bottleneck voor het slagen van herstellingen. Toegang tot wisselstukken staat ook centraal in de Europese regelgeving voor ‘right to repair’. Met Sharepair ontwikkelen we hiervoor een burgergericht digitaal platform en een activiteit voor het oogsten van herbruikbare onderdelen voor reparaties in RepairCafés. 

Meer informatie over Sharepair HIER

Taken projectleider repairbeweging – wisselstukkenplatform

De projectleider is een spilfiguur voor het platform Maakbaar Leuven: als ondersteuner maakt hij/zij het mogelijk maken dat iedereen een eigen bijdrage kan leveren aan de brede herstelbeweging en hersteleconomie.

 • Je bouwt de vrijwilligerswerking uit gericht op concrete herstelactiviteiten en thematische werkgroepen. Je ondersteunt hen organisatorisch, zorgt voor opleiding en bewaakt hun stem in het groter verhaal van Maakbaar Leuven.

De nieuwe expertise uit het project Sharepair (en andere) zet de projectcoördinator in om Repair Cafés en andere herstelinitiatieven te verbeteren.

 • Samen met vrijwilligers en partnerorganisaties ontwikkel je nieuwe tools (educatief, communicatief of organisatorisch) die de kwaliteit van Repair cafés verhogen; ook toepassingen van digitale tools maken hier deel van uit

De projectleider is het eerste aanspreekpunt voor de repairbeweging Maakbaar Leuven.

 • Je onderhoudt de contacten met de eigen leden en breidt het netwerk van Maakbaar Leuven verder uit.
 • Je verzekert de actieve externe communicatie van de beweging: je maakt hiervoor gebruik van diverse media en het opzetten van wervende activiteiten.

De projectleider verzorgt op vraag van het bestuur specifieke zakelijke aspecten van de vzw 

Als projectcoördinator voor de werkpakketten van Sharepair, verzorg je de contacten met andere partners, zorg je voor communicatie over resultaten en voor administratieve opvolging.

Gewenst profiel

 • Je bent overtuigd van het belang van de uitbouw van een circulaire economie en gelooft hierbij in het potentieel van herstelactiviteiten. Je onderschrijft de visie en de principes van het charter van Maakbaar Leuven.
 • Je bent gedreven door ‘beweging maken’. Een project uitbouwen betekent voor jou het zoeken van nieuwe schouders die de werking kunnen dragen en inspireren. Je hebt een coachende en enthousiasmerende stijl t.a.v. de vele vrijwilligers.
 • Je kent verschillende media door en door en kan die inzetten om je boodschap te brengen. Je bent communicatief vaardig en kan helder je boodschap verwoorden. Je rapporteert helder naar de stuurgroep.
 • Je kan een bestaand plan omzetten naar doelstellingen en acties, je voortgang bijhouden, evalueren en zo nodig bijsturen (projectmanagement).
 • Je functioneert optimaal binnen een context waar je zelfstandig je werk bepaalt, continu afstemt met de stuurgroep en je tegelijk beweegt binnen een breed samenwerkingsverband. 
 • Je kan constructief aan de slag met verschillende perspectieven binnen een partnerschap. Je beschikt over de vaardigheid om partners met een sterk verschillend profiel te motiveren voor een gemeenschappelijk doel.
 • Je hoeft geen technisch expert te zijn, maar je beschikt over een gezonde interesse in techniek en technologie; 
 • Je hebt interesse in duurzaamheid, circulaire economie, repairbeweging, nieuwe businessmodellen, innovatieve projecten met bedrijven en andere maatschappelijke actoren. 
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs, voldoende vertrouwdheid met en begrip van digitalisering en data. Je hebt aantoonbare ervaring in een gelijkaardige functie. 

Ons aanbod

 • Een contract (80 of 100% vte) van onbepaalde duur
 • Verloning volgens de barema’s van het paritair comité 329 (sociaal-cultureel werk), maaltijdcheques twv 8 euro, eindejaarspremie en vergoeding woonwerkverplaatsing.
 • Plaats van tewerkstelling is Avansa Oost-Brabant in Heverlee, één van de partners van Maakbaar Leuven.

Contact

Erik Béatse

0486/28 75 11

erik@maakbaarleuven.be

Selectieprocedure

 • We verwachten je motivatiebrief en CV uiterlijk op maandag 20 september om 12u. Solliciteren kan enkel op het mailadres erik@maakbaarleuven.be
 • Een eerste (en eventueel tweede) sollicitatiegesprek wordt gepland in de week 27 september (avonden).

Meer informatie

Meer info over Maakbaar Leuven is te vinden op: