Max Mobiel zoekt Strategisch Coördinator | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Max Mobiel zoekt Strategisch Coördinator

Geplaatst door
Max Mobiel
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Kerkstraat 108, 9050 GENTBRUGGE
Solliciteren tot: 
24/02/2020

Max Mobiel brengt werk dichterbij
Vzw Max Mobiel werd in 2006 op initiatief van de Stad Gent opgericht met als doel te voorzien in collectief werknemersvervoer van en naar moeilijk bereikbare bedrijven(terreinen), zoals onder meer het havengebied.

Max Mobiel brengt vandaag gemiddeld zo'n 1.000 werknemers per dag naar hun werk, waarvan bijna 80% uitzendkrachten. In 2018 maakten ruim 5.500 (unieke) werknemers en meer dan 100 bedrijven gebruik van de dienstverlening van Max Mobiel. Dit aantal steeg in 2019 met ruim 9%.

Vanaf 2020 komen een aantal nieuwe uitdagingen op ons af: de implementatie van de Vlaamse vervoerregio’s, een uitbreiding van de dienstverlening naar het volledige havengebied van North Sea Port (dus ook ‘over de grens’), de invoering van nieuwe reservatietechnologie die moet toelaten aan te sluiten op het MaaS-principe (Mobility as a service), e.a.

Tot slot zal Max Mobiel zich ook dienen in te schrijven in de concepten van combimobiliteit, zoals onder meer de ‘mobipunten’. Om deze uitdagingen aan te pakken, is een structureel partnerschap nodig dat de werking van Max Mobiel ondersteunt, cofinanciert en aanstuurt.

Meer info: www.max-mobiel.be

Max Mobiel zoekt een strategisch coördinator
Om deze uitdagingen aan te gaan zijn wij op zoek naar een strategisch coördinator. In overleg met het dagelijks bestuur en de operationeel coördinator zorg je voor de aansturing van het team binnen het financieel, organisatorisch, structureel en reglementair kader van de organisatie. Je bent eindverantwoordelijke voor de diverse projecten en de reguliere werking en je bent het aanspreekpunt voor bestuurders en stakeholders.

Je werkt samen met de relevante partners aan een langetermijnstrategie betreffende de structuur, werking en maatschappelijke relevantie van Max Mobiel. Je bent verantwoordelijk voor de opmaak van en rapportering over het inhoudelijk en financieel jaarplan, voor de uitbouw van Max Mobiel tot een structureel partnerschap en
voor de budgettaire strategie. Je vertegenwoordigt Max Mobiel in diverse overleg- en beleidsorganen en zorgt voor een optimale werking van het dagelijks bestuur, de raad van bestuur en de algemene vergadering van de organisatie. Hierdoor draag je bij tot de organisatiedoelstellingen en tot een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de klanten en gebruikers. Dit alles gebeurt in overleg en samenwerking met de operationeel coördinator, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse werking.

Concreet betekent dit dat je onder meer verantwoordelijk bent voor:

 • Het uitwerken van een strategische toekomstvisie voor Max Mobiel;
 • De realisatie en opvolging van de financiering en fondsenwerving, die verloopt volgens een klaverbladmodel. Het uitgangspunt is dat iedere partij die baat heeft bij de aangeboden diensten zijn (financieel) steentje bijdraagt. Het model is flexibel en bestaat uit publieke en private financieringsstromen (klaverbladen);
 • De verdere (juridische) uitbouw van het strategisch partnerschap en de strategische netwerking;
 • Het verfijnen of bijsturen van het businessmodel en de ‘commerciële’ overeenkomsten met klanten en onderaannemers-vervoerders, in samenspraak met de operationeelcoördinator;
 • Het meewerken aan, het opvolgen van strategische dossiers: de vervoerregio’s, het havenactieplan, de uitbouw van North Sea Port District, e.a.;
 • Het onderzoek naar en/of de ontwikkeling van nieuwe, duurzame concepten van dienstverlening, rekening houdend met de maatschappelijke evoluties ter zake (cf. combi-mobiliteit, MaaS,…);
 • Het personeelsbeleid: aansturing van het Max Mobiel-team (3 FTE’s), met aandacht voor de loopbanen, functionerings- en evaluatiegesprekken, teambuilding, e.a.;
 • De communicatiestrategie en -planning, promotie en sensibilisering, contacten met de (strategische) partners, lokale, regionale, federale en Europese overheden en subsidiërende instanties;
 • De ondersteuning van en rapportering aan de bestuursorganen van de vereniging.

Wat krijg je van ons?

 • Een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A4-niveau;
 • Een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.954 (2 jaar anciënniteit) waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen;
 • Maaltijdcheques (8 euro);
 • Volledige terugbetaling van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding (€0,23/km);
 • Een gratis hospitalisatieverzekering;
 • Eindejaarspremie;
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling (35 vakantiedagen);
 • De mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.

De plaats van tewerkstelling ?

Bedrijvencentrum De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Masterdiploma of gelijkgesteld door relevante ervaring;
 • Minstens 2 jaar ervaring in een management functie;
 • Kennis van/ervaring met mobiliteitsvraagstukken en -oplossingen, in het bijzonderhet (collectief) woon-werkverkeer;
 • Gevraagde competenties:
  • klantgericht handelen
  • Resultaatgericht werken
  • Conceptualiseren
  • Team leiden
  • Organiseren
  • Omgevingsbewust handelen
  • Diplomatisch handelen
  • Beslissen
  • Onderhandelingsvaardig

Welke zijn de selectiestappen?
Solliciteren:

 • Stuur je motivatiebrief + CV + kopie van je diploma naar:
  michel.moermans@stad.gent
  Je krijgt een ontvangstbevestiging.
 • Uiterste indieningsdatum: 24 februari 2020 om 12u00.

De selectieprocedure bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv, dit zijn tevens de
  ontvankelijkheidscriteria (eliminerend selectieonderdeel).
 2. Een mondeling interview waarin je jouw motivatie brengt en een beperkt aantal competenties aantoont, voorzien in week 12 (eliminerend selectieonderdeel).
 3. Een mondelinge presentatie waarin je een aantal competenties aantoont via o.a. werkervaring, kennis van de functie-inhoud, cases,… en een visie ontwikkelt met betrekking tot de verdere uitbouw van Max Mobiel.
  Er kan gevraagd worden om voorafgaand één of meerdere cases voor te bereiden.
  Dit is voorzien in week 15 (eliminerend selectieonderdeel; rangschikking van de geselecteerde kandidaten).

Algemene aanwervingsvoorwaarden:

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten. Dat bewijs je met een uittreksel uit het strafregister (een attest van goed zedelijk gedrag) dat niet ouder is dan drie maanden. Een schriftelijke toelichting van eventuele vermeldingen is toegestaan;
 • Je bent medisch geschikt voor de functie (volgens de wetgeving voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk);
 • Je voldoet aan de wetgeving over de leerplicht;
 • Je behaalt een positief resultaat tijdens de selectieprocedure;
 • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966);
 • Je onderschrijft de anti-discriminatieverklaring.

Heb je nog vragen aangaande deze vacature?
Neem contact op met Michel Moermans:

           per e-mail: michel.moermans@stad.gent
           telefonisch: 0476 76 26 84 (liefst op woensdag tussen 14:00 en 16:00)

Max Mobiel gaat voluit voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten, passies en vaardigheden. Jouw kansen worden niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geaardheid, geloof, handicap en/of nationaliteit.​
 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.