MIVB - STIB zoekt Verantwoordelijke Studies - Planning Net (M/V) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

MIVB - STIB zoekt Verantwoordelijke Studies - Planning Net (M/V)

Geplaatst door
MIVB-STIB
Voltijds
Betaalde job
Brussel
Rekrutering
Solliciteren tot: 
15/02/2019

Je werkt in het departement Network (dienst Network Design) en je rapporteert aan de Network Design Manager.

De hoofdopdracht van het departement bestaat erin het aanbod aan de klanten te onderzoeken en te bepalen op het vlak van frequenties, exploitatieamplitude en type rollend materieel, met name om de best mogelijke dienst aan de klant te bieden, in het kader van de beschikbare middelen. 
De multidisciplinaire studies met betrekking tot de wijziging van het vervoersaanbod die geleid worden door het departement uitvoeren of meewerken aan de uitvoering ervan, door je expertise aan te reiken op het vlak van de technieken en beslissingen inzake de structurering van het vervoersaanbod.

Als verantwoordelijke studies-planning is je opdracht de volgende:

• Op transversale wijze meewerken aan de studies met betrekking tot de herstructurering van het net, met als doel het optimale aanbod te bepalen wat betreft routes, haltes, eindhaltes, overstappunten, exploitatiefrequenties, en inzetten van rollend materieel, op basis van de gegevens met betrekking tot de bestaande en toekomstige vraag. Daarbij rekening houden met de bepalingen van het Beheerscontract, de SLA's met de andere directies, de beschikbare middelen, de operationele haalbaarheid en de verbintenissen die de onderneming aangegaan is in verband met de externe omgeving. 
• Het aanbod bepalen wat betreft frequenties, exploitatieamplitude en type materieel door een studie uit te voeren gebaseerd op de analyse en het begrip van de gegevens van het departement Passenger Demand Data (tellingen reizigers, enquêtes, briefwisseling klanten, enz.) en de Prospective Demand and Studies Manager, en dit in het kader van het beschikbare budget en de operationele haalbaarheid. 
• Mogelijkheden zoeken en onderzoeken voor de optimalisering van het geplande aanbod op basis van de gegevens van de vraag. 
• De elementen voorbereiden en formaliseren met betrekking tot de veranderingen die op het net moeten uitgevoerd worden in het kader van het proces van de grote planning van het aanbod (frequenties, amplitudes, rollend materieel, exploitatiemodaliteiten, planningsbeperkingen, ...). Deze elementen bezorgen aan de andere departementen van Network in het kader van de voorbereiding van de grote planningen. 
• De elementen die nodig zijn voor de economische berekening van de aanbodconcepten die onderzocht werden door de dienst Economische Analyse en Productieplan verzamelen en structureren.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.