N-VA-fractie Vlaams Parlement zoekt Fractiemedewerker Leefmilieu/Natuur - Energie - Dierenwelzijn

Betaalde job Voltijds
Brussel
Solliciteren tot

Fractiemedewerker
Leefmilieu/Natuur, Energie en Dierenwelzijn

N-VA-fractie Vlaams Parlement

De N-VA-fractie in het Vlaams Parlement telt vandaag 35 parlementsleden, net zoveel parlementaire medewerkers en 15 fractiemedewerkers. Samen dus 85 M/V, allen in permanente staat van parlementaire mobilisatie. Op de derde en vierde verdieping van het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers, in het hartje van de parlementaire wijk in Brussel, is het dus dagelijks handen uit de mouwen.

Voor de ondersteuning van het parlementaire werk van de N-VA binnen de beleids-commissies Leefmilieu-Natuur-Ruimtelijke Ordening-Energie en Brussel-Vlaamse Rand-Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement zoeken we, met oog op spoedige indiensttreding, een fractiemedewerker ‘Leefmilieu/Natuur, Energie en Dierenwelzijn’.

Uw functie en verantwoordelijkheden

 • U wordt, samen met uw collega-fractiemedewerker Ruimtelijke Ordening, de centrale draaischijf voor de inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het N-VA-werk in de commissie Leefmilieu-Natuur-Ruimtelijke Ordening en Energie. Met uw collega-fractiemedewerker Brussel-Vlaamse Rand doet u inzake het dierenwelzijnsbeleid hetzelfde in de commissie Brussel-Vlaamse Rand-Dierenwelzijn.
 • U werkt daarbij in het bijzonder nauw samen met de N-VA-parlementsleden die actief zijn binnen deze commissies, met hun persoonlijke medewerkers, maar ook met de voorzitter en de secretaris van de N-VA-fractie;
 • U formuleert – formeel en informeel – snel en puntig voorstellen, standpunten en inzichten die aan bod komen bij beleidsoverleg in het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering en bij overleg met de vele actoren in het brede veld van het milieu- en natuurbeleid, het energiebeleid en het beleid inzake dierenwelzijn;
 • U faciliteert de N-VA-parlementsleden op de organisatorische hoofdlijnen van hun werk in de beleidscommissies en bij hun vele contacten met het werkveld.

Uw profiel

Beleidsgerichte oriëntatie

 • Een ruime professionele beleidservaring in het milieu- en natuurbeleid, het energiebeleid en/of in thema’s van dierenwelzijn is een must.
 • Specifieke (theoretische en/of praktisch-professionele) ervaring met en kennis van dossiers zoals het actuele water- en droogtebeleid, de jachtwetgeving, het afval- en recyclagebeleid, de mest- en luchtkwaliteitswetgeving, maar ook het beleid rond klimaat, hernieuwbare energie en energiezuinig bouwen, of elementen van de dierenwelzijnswet vormen een specifieke plus voor uw sollicitatie.
 • Begrippen als EPC/EPB, de NEC-richtlijn, energienorm, instandhoudings-doelstellingen of soortenbeschermingsprogramma’s, Mestbank, omkeerbare verdoving bij slachten, UMBHA, droogtecommissie, integraal waterbeleid, … zijn u niet onbekend;
 • U kan snel uw weg vinden in het snel veranderende regelgevend kader op het vlak van uw beleidsdomeinen. U heeft aandacht voor detail, werkbare procedures en bestuurlijke kwaliteit;
 • U bent op de u toevertrouwde domeinen vertrouwd met de uitdagingen waar Vlaanderen de komende decennia voor staat;
 • Vanzelfsprekend volgt u de brede actualiteit van het Vlaams beleid al een hele tijd op de voet;
 • U bent goed in netwerken en bent ook bereid om zelf ook actief te investeren in gerichte netwerking met de centrale spelers binnen uw beleidsdomeinen (kabinetten Vlaamse Regering, overheidsagentschappen en –administraties, het actieve middenveld, …), om zo hun standpunten en de achterliggende motivering ervan te kennen en te kunnen duiden;
 • U weet vlot en actief een goed uitgebouwd netwerk binnen uw sectoren te beheren en te benutten.

Parlement en politiek

 • Een sterke interesse in de politieke actualiteit en in een partijpolitieke werkomgeving geven uw kandidaatstelling vanzelfsprekend extra kracht;
 • U heeft kennis van en voeling met het gedachtegoed en de standpunten van de    N-VA;
 • U weet goed de invloed en de gevolgen in te schatten van uw initiatieven op andere onderdelen van de partij en mikt zo op het voortdurend ontwikkelen en bestendigen van relaties binnen en buiten de eigen organisatie.
   

Vaardigheden

 • U beheerst zowel mondeling als schriftelijk vlekkeloos en uitstekend het Nederlands;
 • U heeft een vlotte pen en u slaagt er in om vlug en accuraat een scherpe analyse en synthese te maken van wat voor uw doelgroep belangrijk is om weten;
 • U schept, met de vele mogelijkheden van de gangbare IT-toepassingen binnen Windows 10 en MS 365 als hefboom, efficiënt orde in een chaos van een steeds sneller groeiende informatiestroom;
 • U bent steeds op zoek naar nieuwe, relevante beleidsinformatie en weet die ook goed te beheren;
 • Nauwkeurig en goed gestructureerd plannen, pro-actief detecteren en efficiënt oplossings- en resultaatgericht organiseren zijn uw sterke punten;
 • U werkt diplomatisch, integer, discreet en loyaal en levert met oog voor detail steeds correct werk af;
 • Stressen is niet de norm, maar wisselende en onvoorspelbare takenlijstjes en een soms al eens hectische werkdruk schrikken u niet af. U inwerken in nieuwe dossiers ziet u als een extra uitdaging;
 • U houdt ervan om in groepsverband te werken, maar u slaagt er tegelijk ook in om goed zelfstandig eigen werklijnen te trekken;
 • U engageert zich bewust en uitdrukkelijk voor een voltijdse functie, een job die een pure ‘9 tot 5’-invulling al eens een keer durft te overschrijden. Al zijn de periodes van parlementair reces natuurlijk ook voor de medewerkers wat rustiger, met verzekerde ruimte voor vakantie.

De N-VA-fractie biedt
 

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur voor een boeiende, gevarieerde en uitdagende job;
 • U heeft recht op vakantiegeld, een eindejaarstoelage en een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, groepsverzekering) behoren tot uw loonpakket;
 • U heeft dagelijks tal van boeiende contacten en bent actief in het hart van de werking van de N-VA-fractie binnen het Vlaams Parlement;
 • U krijgt kansen voor verdere professionele ontplooiing binnen een groep sterk gedreven mensen, binnen de N-VA-fractie, de N-VA-kabinetten van de Vlaamse Regering, de N-VA-studiedienst en het partijsecretariaat van de N-VA;
 • U krijgt ruime mogelijkheden inzake vorming en bijscholing;
 • De N-VA-fractie van het Vlaams Parlement is gehuisvest in hartje Brussel, op wandelafstand van het Brusselse Centraal Station, met bus- en metrolijnen vlakbij;
 • Het Vlaams Parlement beschikt over een eigen personeelsrestaurant;
 • Toch ook even vermelden dat een professioneel engagement op grond van een verlof wegens opdracht (detachering) als vastbenoemde in een overheidsadministratie vaak ook tot de mogelijkheden behoort.

Hoe solliciteren?
 

Heeft u interesse voor deze vacature? Reageer dan zo vlug mogelijk en uiterlijk vóór 15 augustus e.k. Doe dit a.u.b. enkel en alleen via het vacatureportaal op de website van de N-VA: https://vacatures.n-va.be. Let er op om ons een duidelijk cv en vooral ook een afzonderlijke motivatiebrief te bezorgen.

Kandidaten moeten in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs, een diploma dat idealiter werd behaald op masterniveau. Is dit niet zo, dan vragen we om uw inschatting van ‘gelijkwaardig door ervaring’ extra te detailleren en te motiveren bij uw sollicitatie.
 

Bent u de medewerker die wij zoeken, dan nodigen we u uit voor een eerste gesprek met ons extern selectiebureau. Op basis van dit gesprek volgt dan idealiter op korte termijn verder contact met enkele direct bij uw werk betrokken parlementsleden en met de secretaris van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement.

Heeft u voorafgaand aan uw sollicitatie vragen omtrent het specifieke statuut van medewerker van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement, dan kan u contact nemen met fractiesecretaris Nico Moyaert (nico.moyaert@vlaamsparlement.be; 0473 33 76 62). Uw vragen en eventuele kandidaatstelling worden vanzelfsprekend met de nodige aandacht en discretie behandeld.