Natuurinvest zoekt expert natuurprojecten haven van Antwerpen | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Natuurinvest zoekt expert natuurprojecten haven van Antwerpen

Geplaatst door
JobpuntVlaanderen
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Gent
Solliciteren tot: 
09/12/2018

Jouw uitdagingen

Een doelgericht natuurbeheer en een veelheid aan natuurwerken doorvertalen naar het terrein, is voor jou de kans om een wezenlijk bijdrage te leveren aan het natuurbehoud in Vlaanderen.

 • Je vertaalt de vooropgestelde natuurwerken naar concrete overheidsopdrachten.
 • Je staat in voor zowel de technische als administratieve kant van de aanbestedingen.
 • Je begeleidt de uitvoering van voorbereidend studiewerk en uitvoeringsgerichte diensten en werken.
 • Je bepaalt de noodzakelijk te nemen procedurele stappen en zorgt ervoor dat alle procedures correct verlopen
 • Je werkt gemakkelijk zelfstandig en als lid van het team.
 • Je overlegt geregeld met je teamgenoten om gedragen oplossingen en werkafspraken te maken zodat het projectbureau goed draait.
 • Je onderhoudt contacten met de betrokken belanghebbenden (natuurverenigingen, havenactoren, gemeente, onroerend erfgoed, …) en zorgt ervoor dat ze mee hun schouders zetten onder ons verhaal.
 • Je bereidt de meerjarenplanning en -begroting voor.

Overleg met een groot aantal betrokken belanghebbenden is voor jou de gelegenheid om aan sterke partnerschappen te bouwen.

 • Je neemt deel en rapporteert aan de werkgroepen van de beheercommissie natuur Linkerscheldeoever.
 • Je overlegt met (lokale) belanghebbenden ter voorbereiding van werkzaamheden en met het oog op voldoende draagvlak en een goeddoordachte en gedragen uitvoering.
 • Je rapporteert aan de financierende partijen en motiveert de benodigde budgetten op een onderbouwde en wervende manier.
 • Je volgt de afspraken gemaakt in de reeds afgesloten samenwerkingsovereenkomsten voor het beheer en optimalisatiewerken van de natuurgebieden.
 • Je communiceert interessant nieuws over de projecten.

Je ziet het helemaal zitten om in een dynamische en maatschappelijk moeilijke context te werken.

 • Je stelt je flexibel op en weet om te gaan met de vele hindernissen onderweg.
 • Je houd voortdurend rekening met de veranderende context en weet de kansen die deze met zich meebrengt te benutten.

Ons aanbod

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (voor minstens 6 jaar) bij Natuurinvest, en een werkplek binnen het Agentschap voor Natuur en Bos.
 • De kans om een uitdagende functie uit te oefenen waar je vaak in unieke gebieden komt.
 • Een werkstek op onze burelen in Gent én een flexibele werkorganisatie (glijdende uren, telewerk...)
 • Deel uitmaken van een leuk en gemotiveerd team. Je maakt deel uit van een projectbureau dat aan de slag is vanuit verschillende entiteiten.
 • Een stimulerende verloning met extralegale voordelen en een ruim aantal verlofdagen.
 • Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Laat iets weten als er redelijke aanpassingen nodig zijn voor je sollicitatie.

Interesse?

Stuur uiterlijk 09/12/2018 je cv en motivatiebrief naar natuurinvest@ascento.be met vermelding van de code ID31476 en de vacaturetitel.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je Laurent Vanden Abeele contacteren via laurent.vandenabeele@vlaanderen.be. Voor vragen over de arbeidsvoorwaarden kan je Veronica Demarest contacteren via veronica.demarest@vlaanderen.be.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.