Natuurpunt zoekt Algemeen directeur (m/v) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Natuurpunt zoekt Algemeen directeur (m/v)

Geplaatst door
Natuurpunt11
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Mechelen
Solliciteren tot: 
31/03/2019

Natuurpunt vzw zoekt voor onmiddellijke indiensttreding op het hoofdkantoor te Mechelen een:

Algemeen Directeur (v/m)
(voltijds contract van onbepaalde duur)

Wie is Natuurpunt?

Natuurpunt is een vereniging die zich inzet voor de bescherming en het herstel van natuur en biodiversiteit. Natuurpunt verenigt en organiseert burgers in gebiedsdekkende afdelingen en werkgroepen die tot deze maatschappelijke opdracht willen bijdragen, los van elke politieke of andere overtuiging. Met 6.000 actieve vrijwilligers georganiseerd in beheerteams en 480 professionals beheren we 500 natuurgebieden, met een oppervlakte van 24.000 ha. We participeren in sociale economie om kansengroepen te betrekken bij het beheer. We voeren natuurstudies uit en bevorderen natuurstudie in het verenigingsweefsel. We zetten vorming en workshops op om mensen dichter bij de natuur te brengen en doen dit o.m. in samenwerking met een open educatienetwerk. En we brengen de natuur bij de mensen. Met meer dan 110.000 aangesloten gezinnen zijn we de grootste natuurbeschermingsorganisatie van Vlaanderen.  De vereniging bestaat uit een unie van meerdere vzw’s. De totale beschikbare middelen bedragen ongeveer 50 miljoen euro per jaar.

Wie zoeken wij?

We zoeken een Algemeen Directeur die leiding geeft aan het managementteam (directieteam). Als algemeen directeur ben je de eindverantwoordelijke van de professionele organisatie. Je neemt een verbindende rol op als bruggenbouwer tussen de verschillende diensten en werkingsvelden van de vereniging en tussen management en Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur bij in het ontwikkelen van het strategisch beleid. Je integriteit is cruciaal en je handelt naar de missie, visie en waarden van Natuurpunt.

De vereniging doorloopt momenteel een veranderingstraject om de organisatie van de bestuurlijke werking en de interne cultuur te vernieuwen, gericht op de versterking van de eenheid van de vereniging. Meer info over dit traject is te vinden op onze website (https://www.natuurpunt.be/nieuws/algemene-vergadering-natuurpunt-kiest-voor-versterking-van-de-eenheid-van-de-vereniging).

Wat ga je doen?

1. In verhouding tot de professionele organisatie

 • De verschillende diensten van de vereniging organiseren, coördineren en bijsturen. Dit steeds met het algemeen belang en de eenheid van Natuurpunt voor ogen en door rekening te houden met de specifieke opdrachten van de deeldomeinen. 
 • Leiding geven aan het managementteam zodat alle teamleden optimaal en gemotiveerd samenwerken aan het bereiken van de doelstellingen van Natuurpunt in haar geheel.
 • Inspireert, motiveert het managementteam en is een coachend leider die het welbevinden en het samenhorigheidsgevoel van de leidinggevenden bevordert.
 • Durft te vertrouwen op de knowhow van de medewerkers en zorgt voor begeleiding en  ondersteuning waar nodig.
 • Waakt over de kwaliteit en resultaatgerichtheid van de taken die het personeel uitvoert.
 • Straalt leiderschap uit en zorgt ervoor dat de medewerkers zich verbinden aan de gezamenlijke doelen en strategie.
 • Uitbouwen, evalueren en up to date houden van een efficiënte organisatiestructuur om te verzekeren dat de ter beschikking gestelde middelen voor het bereiken van de doelstellingen optimaal ingezet worden.

2. In verhouding tot de Ra(a)d(en) van Bestuur

 • Staat garant voor het tijdig doorgeven van transparante informatie aan de Ra(a)d(en) van Bestuur zodat deze met kennis van zaken kan beraadslagen en beslissen.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuurlijke beslissingen.
 • In overleg met het managementteam en de permanente commissies jaarlijks vertalen van de langetermijnstrategie in concrete operationele doelstellingen voor de verschillende geledingen van de professionele organisatie en opvolgen van de realisatie ervan om te verzekeren dat de beoogde resultaten bereikt worden.
 • Het beleidsplan/jaarplan ter bespreking en goedkeuring voorleggen aan de Raad van Bestuur van Natuurpunt vzw zodat dit een traject is waarbij de Ra(a)d(en) zich betrokken voelen en waarin ze de nodige inbreng kunnen hebben. Voor wat de deeldomeinen betreft, houd je rekening met de specifieke beleidsplannen.
 • Rapporteren en verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur voor je beleid en de interne werking, evenals voor de aanwending van de aan jou bij volmacht toevertrouwde bevoegdheden. In overleg met de Raad en de voorzitters je functioneren inbrengen in een periodiek evaluatieproces.

3. Interne communicatie (met Raden van Bestuur, professionele organisatie)

 • Een goede, begeesterende communicatie en feedback verzekeren met de verschillende Raden van Bestuur en met de professionele organisatie opdat iedereen, goed geïnformeerd, enthousiast en “met de neuzen in dezelfde richting” meewerkt aan de uitbouw van de vereniging en aan het realiseren van haar missie.

4. In verhouding tot externen en de externe communicatie

 • Samen met en in afspraak en overleg met de voorzitter(s) verzekeren van een efficiënte en beklijvende communicatie met de buitenwereld (beleidsmakers, andere natuur- en milieuorganisaties, pers, publiek, etc.) om de belangen van de vereniging te behartigen, om maximale (ook financiële) steun te verkrijgen voor het realiseren van de (lange termijn)doelstellingen en om de vereniging verder uit te bouwen. Voor wat de specifieke werkingsvelden betreft, worden ook de desbetreffende directeurs/diensthoofden hierbij betrokken.
 • Zorgen voor goede contacten en relaties met het vrijwilligersweefsel, andere verenigingen en externe partners.  

Wie ben jij?

 • Je bent gemotiveerd om voor een natuurbehoudsvereniging te werken.
 • Je hebt een master niveau of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt ervaring met het leiden van een complexe organisatie met een groot aantal verschillende stakeholders en een breed vrijwilligersnetwerk.
 • Je bent in staat om een strategisch beleid uit te tekenen en uit te voeren.
 • Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je bent vertrouwd met netwerking.
 • Je hebt een goed begrip van bedrijfsbeheer en financiën.
 • Je hebt een brede belangstelling voor natuurbehoud en vrijwilligerswerking.
 • Je bent gedreven om coachend leiding te geven en kan ervaring in een leidinggevende functie voorleggen.
 • Je bent een teamplayer die sterk is in overleg en onderhandelen. 
 • Je onderschrijft de missie, visie en waarden van Natuurpunt.
 • Ervaring in de NGO- en/of natuur- en milieubeweging vormt een pluspunt.   
 • Door de aard van de functie is avond- en weekendwerk vereist.

Wat bieden wij?

Je levert, samen met onze sterke groep vrijwilligers, een bijdrage aan het beschermen van de natuur in Vlaanderen. Je komt terecht in een verenigingscultuur gericht op samenwerking en vertrouwen tussen mensen.

Je staat aan het hoofd van een team met 480 professionele medewerkers en je werkt samen met professionals en vrijwilligers van heel Natuurpunt.  Je plaats van tewerkstelling is het hoofdkantoor in Mechelen.

Je krijgt een loon aan het eigen Natuurpuntbarema niveau algemeen directeur (aanvangssalaris is minimum 5.303 € bruto, relevante ervaring kan worden omgezet in loonanciënniteit voor een stijging binnen het barema), aangevuld met maaltijdcheques. Je werkuren van 38 uren per week presteer je in glijdende werkuren. Bij voorkeur start je bij ons zo snel mogelijk.

Hoe solliciteren?

Solliciteer met cv en motivatiebrief via link www.natuurpunt.be/solliciteren met code
“DIR1901 ALG DIRECTEUR”.

Je kan tot en met 31 maart 2019 reageren op deze vacature. 

Meer informatie?

 • De functiebeschrijving kan worden opgevraagd bij de personeelsdienst via vacatures@natuurpunt.be
 • Heb je extra vragen over de functie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met: Ann Monsaert – diensthoofd personeelszaken via ann.monsaert@natuurpunt.be 015/29.72.39.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.