Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede - Ecokerk zoekt projectmedewerker

Betaalde job Deeltijds
Brussel en Vlaanderen
Solliciteren tot

Halftijds projectmedewerker 

Ecokerk / Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede

 

Ecokerk zet in op integrale ecologie met drie actiepunten: ecospiritualiteit, ecopraktijk en deelname aan maatschappelijk debat en politieke acties. Ecokerk richt zich tot het brede kerkveld: bisdommen, parochies, congregaties, bewegingen en organisaties, het middenveld en de solidariteitsorganisaties van het NRV. Voor Ecokerk wil het NRV overgaan tot de aanwerving van een halftijds projectmedewerker, vanaf 1 september 2022.

 

Taakinhoud:

De medewerker legt voor Ecokerk de focus op een sensibiliserend en ondersteunend project voor het duurzaam maken van kerkelijk vastgoedpatrimonium, zoals parochiecentra, vergader- en feestzalen, jeugdlokalen, sociale centra, tweedehandswinkels voor kwetsbare gezinnen, bezinningscentra, enz.

De aan te werven projectmedewerker:

 • coördineert het project ‘investeren in klimaatneutraal vastgoed van kerkelijke vzw’s en stichtingen’ onder aansturing van een stuurgroep
 • ondersteunt medewerkers van bisdommen, organisaties en medewerkers van kerkelijke vzw's die gebouwen bezitten in hun zoektocht naar verduurzaming van dat vastgoed, door het inbrengen van externe expertise en het organiseren van overleg
 • inventariseert en maakt een overzicht van het kerkelijk vastgoed en van de noden en vragen op vlak van klimaatneutraliteit
 • maakt afspraken met experten en brengt hun deskundigheid in
 • informeert ter zake en stelt draaiboeken op met ‘good practices’
 • staat in voor communicatie over, en monitoring en evaluatie van het project
 • gaat gericht op zoek naar fondsen en mogelijke manieren van financiering voor verduurzamingsprojecten
 • kadert het project in de ruimere werking van Ecokerk, integrale ecologie, internationale netwerken en het Laudato Si’ Actieplatform

 

Wij zoeken een kandidaat die:

 • een bachelor- of masterdiploma heeft
 • technische achtergrond en/of ervaring is een pluspunt
 • kan zelfstandig werken, netwerken, en ervaring heeft met het werken met groepen
 • over communicatie- en computervaardigheden beschikt
 • minstens enkele jaren werkervaring heeft
 • getuigt van een christelijk geïnspireerde levenswijze, en kennis heeft van de maatschappelijke inzet van de Kerk

 

Wij bieden aan:

 • een halftijds contract, voor een periode van drie jaar
 • verloning volgens barema’s van de socio-culturele sector, rekening houdend met relevante werkervaring
 • mogelijkheid tot telewerken, een werkplek in Brussel (op wandelafstand van het zuidstation), met regelmatig verplaatsingen in Vlaanderen
 • terugbetaling van woon-werkverkeer
 • een gevarieerde en boeiende functie waarin christelijke inspiratie, ecologisch denken en maatschappelijk engagement vervlochten zijn

 

Het netwerk voert een diversiteitsbeleid (naar leeftijd, gender, culturele achtergrond,…): het netwerk werft aan op basis van competenties en talenten.

 

Procedure

Kandideren kan voor 28 juni 2022, met een motivatiebrief en bijgevoegd CV, gericht aan Dhr. Bart Bode, voorzitter van Ecokerk, via e-mail bartbode@hotmail.com.

Kandidaten die in aanmerking komen, krijgen een schriftelijke opdracht en worden uitgenodigd voor een gesprek.

 

Meer informatie te verkrijgen bij:

Karel Malfliet, stafmedewerker Ecokerk  (Karel.Malfliet@ecokerk.be)

Staf Peeters, coördinator Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede  (staf.peeters@netrv.be).

 

Over Ecokerk en het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede

Ecokerk is een inhoudelijke deelwerking van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede.

Het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (NRV) is een samenwerkingsverband tussen negen christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties: Broederlijk Delen, Caritas Vlaanderen, Caritas International, Missio, ORBIT, Pax Christi, Present, Welzijnsschakels, Welzijnszorg.  Het NRV coördineert de samenwerking en de onderlinge afstemming van de negen ledenorganisaties, en heeft daarnaast inhoudelijke programma’s rond ecologie (met Ecokerk) en rond diaconie.

Meer info via www.netrv.be en www.ecokerk.be