POM West-Vlaanderen zoekt PROJECTMEDEWERKER INNOVATIE BLUE ENERGY (TECHNISCH) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

POM West-Vlaanderen zoekt PROJECTMEDEWERKER INNOVATIE BLUE ENERGY (TECHNISCH)

Geplaatst door
Vaya Vyvey
Voltijds
Betaalde job
Wetenschapspark Greenbridge, Oostende
Solliciteren tot: 
12/06/2019

Functieomschrijving

Heb je een ingenieursprofiel en ben je gepassioneerd door projecten over duurzame (offshore) energie? Verricht pionierswerk en leid de bouw en exploitatie van een uniek state-of-the-art testplatform op zee in goede banen. Verken mee nieuwe businesshorizonten met het ontmantelen van offshore structuren.

Blue Accelerator

Dankzij het project Blue Accelerator realiseerde POM West-Vlaanderen voor de kust van Oostende een uniek maritiem testplatform waar zowel bedrijven als kennisinstellingen testen en demonstraties op zee kunnen opzetten. Binnen het project Blue Accelerator heb je het volgende takenpakket:

 • Je volgt de afwerking en operationele fase van het testplatform verder op.
 • Je volgt de due diligence van het testplatform op.
 • Je bereidt inhoudelijk de randvoorwaarden van de uitbating van het testplatform voor, en volgt vervolgens de uitbating van het testplatform door een derde partij op.
 • Je geeft uitvoering aan de vergunning van het testplatform, waaronder de begeleiding van een veiligheids- en noodplan, het voorbereiden van het begeleidingscomité …
 • Je geeft technisch/inhoudelijk advies aan bedrijven en kennisinstellingen die van het testplatform gebruik willen maken.
 • Je overlegt op periodieke basis, stemt af met de projectpartners en neemt deel aan projectactiviteiten.
 • Je rapporteert op periodieke basis inhoudelijk en financieel. Hiervoor kan je rekenen op de ondersteuning van het team projecten binnen de POM.
 • Afstemming gebeurt binnen het team van Fabriek voor de Toekomst Blue Energy.

DecomTools

De meeste offshore windturbines hebben een levensduur van 20-25 jaar. Voor offshore windparken is er nog maar weinig ervaring met ontmanteling, met als gevolg dat een algemene duurzame aanpak ontbreekt. Hierdoorzijn er in deze nichesector heel wat businessopportuniteiten inzake decommissioning. Het project DecomTools heeft als doel de ontwikkeling van eco-innovatie concepten voor het ontmantelen van offshore windturbines. Dit gebeurt onder andere door nieuwe processen en tools te ontwikkelen op vlak van logistiek, scheepsdesign, veiligheid en up- en recycling. Binnen het project DecomTools heb je het volgend takenpakket:

 • Je voert een stakeholder- en marktanalyse in West-Vlaanderen uit, inclusief de impact op regionale economische ontwikkeling. Hiervoor maak je gebruik van interviews, bedrijfsbezoeken, workshops en een desktopstudie. Concreet wordt verwacht dat je de relevante partijen detecteert en via dit landschap activiteiten en opportuniteiten leert kennen
 • Je ontwikkelt een gerichte strategie om de in het project ontwikkelde oplossingen, nl. de best practices, de kennis, de tools en de processen, over te brengen naar potentiële bedrijven en naar het beleid.
 • Je dirigeert communicatieacties (workshops, sociale media,… ) rond activiteiten en realisaties in het project en verspreidt de resultaten naar diverse stakeholders (bedrijven, overheden, clusters …). Hiervoor kan je rekenen op de ondersteuning van het team communicatie binnen de POM.
 • Je overlegt op periodieke basis, stemt af met de projectpartners en neemt deel aan projectactiviteiten.
 • Je rapporteert op periodieke basis inhoudelijk en financieel. Hiervoor kan je rekenen op de ondersteuning van het team projecten binnen de POM.
 • Afstemming gebeurt binnen het team van Fabriek voor de Toekomst Blue Energy.

Profiel

 • Je bent resultaats- en oplossingsgericht ingesteld, met innoverend vermogen.
 • Je beschikt over een goede kennis van het Engels.
 • Je hebt zin om met een breed takenpakket aan de slag te gaan.
 • Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken

Niet vereist, wel een pluspunt:

 • Je hebt ervaring met het thema en de sector van offshore wind.
 • Je hebt kennis van of ervaring met innovatie.
 • Je hebt ervaring met projectwerking en/of projectmanagement

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

 • Minstens voldoen aan de diplomavereisten die gelden voor niveau A in de Vlaamse lokale besturen (universitair diploma of masterdiploma - voor verdere details zie bijlage bij het Ministerieel Besluit van 19 februari 20132 ), waarbij het diploma voldoende relevant is voor de functie (Master in de Industriële Wetenschappen, Burgerlijk Ingenieur …)
 • Je beschikt over minstens twee jaar relevante werkervaring. Relevante werkervaring zal in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de geldelijke anciënniteit.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

Aanbod

 • Verloning volgens de graad van adjunct-adviseur en met bezoldiging in de weddeschaal A1a-A3a, met valorisatie van relevant bevonden anciënniteit. Maandelijkse brutowedde aan huidige index (oktober 2018) exclusief reglementaire toelagen in de weddeschaal A1a: min. € 3.108 - max. € 4.836 (0-24 jaar anciënniteit ).
 • Gevarieerde en boeiende jobinvulling in de groeiende cluster van hernieuwbare ‘blauwe’ energie en een inspirerende werkomgeving.
 • Mogelijkheden voor continue bijscholing, zelfontplooiing en participatie aan studiedagen en conferenties zodat je op de hoogte blijft van de laatste innovaties in de sector.
 • Een flexibele werkregeling met glijdende uren en een evenwichtige balans tussen werk en privé.
 • De plaats van tewerkstelling is in het Wetenschapspark Greenbridge (Oostende).

Waar en hoe solliciteren?

Geïnteresseerden zenden uiterlijk t.e.m. 12 juni 2019 hun gemotiveerde kandidatuurstelling met curriculum vitae

Bij voorkeur per email naar: vacature@pomwvl.be

of per post naar: 
POM West-Vlaanderen, Personeelsselectie ProvinciehuisOlympia 
Koning Leopold III-laan 66 
8200 SINT-ANDRIES/BRUGGE

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.