Provinciale Groendomeinen: Vrieselhof/Kesselse Heide zoekt Ploegverantwoordelijke

Betaalde job Voltijds
Ranst
Solliciteren tot

Wat zal je doen?

 • je geeft leiding aan de medewerkers van het team: je coacht medewerkers, je voert feedback- en opvolgingsgesprekken, je beheert de tijdsregistratie van je medewerkers,…
 • je plant en coördineert de uit te voeren taken (opmaak jaarplanning – weekplanning – dagplanning)
 • je staat in voor de planning van de werkzaamheden en de ploeg en maakt de verlofplanning op
 • je werkt als leidinggevende mee met je medewerkers voor alle uitvoerende taken mbt parkonderhoud en natuurbeheer
 • je staat in voor de begeleiding van vrijwilligers en zorgt er voor dat ze in de werking kunnen meedraaien en ze zich gewaardeerd voelen
 • je volgt de beheerplannen op en registreert de nodige data in functie van de rapportering naar het agentschap voor natuur en bos, op basis van jouw waarnemingen stuur je het beheer bij waar nodig
 • je ziet toe op de opvolging van kleine materiaalbenodigdheden
 • je ziet toe op het basisonderhoud van de materialen
 • je begeleidt stagiairs, jobstudenten en anderen
 • je doet voorbereidend werk voor prijsaanvragen voor de aankoop van nieuwe goederen
 • Je zorgt mee voor de opvolging van de opmerkingen van de Green Flag Award juryleden voor het Vrieselhof en de Kesselse Heide zodat beide domeinen hun erkenning behouden

Specifieke taken

 • je staat in voor het parkonderhoud (snoeien, aanplantingen, onderhoud paden, maaien, enz.) en het natuurbeheer in het Vrieselhof en de Kesselse Heide
 • je zorgt voor het maaien en hooien van ecologisch waardevolle graslanden
 • je bestrijdt exoten (zoals bv. reuzenbalsemien, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik , roodwangschildpad, enz.) in functie van natuurbeheer
 • Je zorgt voor het vellen van bomen en voert andere werken aan bomen uit in functie van veiligheid en beheer
 • je zorgt voor het heidebeheer, bv plaggen
 • je zorgt voor het herstellen of maken van afsluitingen of andere constructies in het park
 • je werkt mee aan educatieve activiteiten en cursusdagen in het domein
 • je werkt mee aan evenementen (vb. tuinkriebels)
 • je voert beheerwerken uit met jongeren van technische scholen
 • je zorgt mee voor onderhoudswerken aan de gebouwen in het Vrieselhof en Kesselse Heide

Algemene taken

 • je ziet toe op bezoekers en het publiek domein, rekening houdend met de interne afspraken
 • je onderhoudt het gereedschap en je gaat er zorgvuldig mee om
 • je draagt mee zorg over je eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen:
  • je leeft veiligheidsnormen na
  • je kijkt materialen op de veiligheidsvoorschriften na
  • je brengt noodzakelijke signalisaties aan
  • tijdens de verrichtingen beperk je de overlast tot een minimum
 • regelmatig communiceer je met de werkleider of de directie over problemen en opmerkingen vanuit de praktijk

Wie ben jij?

De ploegverantwoordelijke van het Vrieselhof is iemand met interesse voor historische kasteelparken en een passie voor natuur. Hij/zij heeft zowel interesse in parkonderhoud als kennis van het beheer van bossen en graslanden. Je zorgt er voor dat de ambitieuze beheerplannen van zowel het Vrieselhof als de Kesselse Heide op het terrein gerealiseerd worden. Je leert graag bij en staat open voor het volgen van de nodige opleidingen.

Als ploegverantwoordelijke beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • samenwerken: je stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit
 • resultaatsgerichtheid: je formuleert uitdagende (maar haalbare) doelstellingen en zet je ten volle in om deze te bereiken
 • inlevingsvermogen: je ziet en begrijpt evidente gevoeligheden
 • flexibel gedrag: je past jouw aanpak en/of gedrag aan indien de concrete situatie dit vereist
 • plannen en organiseren: je plant en organiseert grote en moeilijke taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel concrete repercussies hebben voor anderen
 • richting geven: je geeft richting op het niveau van taken en de uitvoering daarvan
 • ontwikkelen van anderen: je coacht op het kunnen volbrengen van taken en het behalen van resultaten, je fungeert als instructeur/trainer

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • je kan werken met de moderne informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook)
 • je hebt een goede plantenkennis (gazon, park- en bosvegetaties): herkennen, planten, juiste onderhoud geven, snoeien,…)
 • je hebt ervaring in het werken met machines (haagschaar, bosmaaier, kettingzaag, grasmachines,…)
 • je hebt ervaring met het beheer van graslanden en/of bossen
 • ervaring met een tractor is een pluspunt

Bijkomende aandachtspunten:

 • je beschikt minimaal over een rijbewijs B
 • je bent bereid om af en toe ’s avonds en in het weekend te werken

Praktisch?

succes!