Provincie Antwerpen - Departement Leefmilieu zoekt Droogte- en hemelwatercoördinator | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Provincie Antwerpen - Departement Leefmilieu zoekt Droogte- en hemelwatercoördinator

Geplaatst door
Provincie Antwerpen - Geraldine
Voltijds
Betaalde job
Antwerpen
Solliciteren tot: 
02/02/2020

Onze collega's binnen het Departement Leefmilieu zijn op zoek naar een nieuwe collega: droogte- en hemelwatercoördinator.

We bieden meteen een contract van onbepaalde duur en je zal werken op volgend adres: Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen.

Wie zijn wij?

De Dienst Integraal Waterbeleid geeft gestalte aan het provinciale waterbeleid en staat o.a. in voor het beheer van 2400 km waterlopen en 20 overstromingsgebieden. Daarnaast wordt door 36 enthousiaste medewerkers een zeer divers takenpakket behartigd dat onder meer bestaat uit het uitvoeren van de watertoets, het oplossen van vismigratieknelpunten en het realiseren van ‘ruimte voor water’-projecten. De dienst bestaat uit 3 inhoudelijke afdelingen: de afdeling beheer, de afdeling projecten en de afdeling beleid en ondersteuning.

Om de uitdagingen van de klimaatverstoring en meer bepaald de verdrogingsproblematiek aan te gaan wensen we de afdeling beleid en ondersteuning te versterken met een droogte- en hemelwatercoördinator. Tot het takenpakket van deze afdeling behoren o.a. GIS-uitdagingen, juridische ondersteuning, opvolging van de bekkenbesturen, invulling geven aan gebiedsgerichte initiatieven en het initiëren van initiatieven m.b.t. de aanpak van de droogteproblematiek.

Meer informatie over de activiteiten van het Departement Leefmilieu en de Dienst Integraal Waterbeleid vind je op www.provincieantwerpen.be.

Wat zal je als droogte- en hemelwatercoördinator doen?

Jouw takenpakket bestaat uit:

 • je vertegenwoordigt de provincie Antwerpen in de verschillende overlegstructuren m.b.t. droogte (CIW, VVP, provinciaal droogteoverleg,…)
 • je stelt de beleidsdocumenten op, zoals een provinciale beleidsvisie m.b.t. de aanpak van de droogteproblematiek
 • je initieert, faciliteert en volgt preventieve en proactieve acties op die de gevolgen van de droogteproblematiek moeten milderen
 • je groeit uit tot een aanspreekpunt inzake technieken, systemen en initiatieven die de opvang, gebruik en infiltratie van hemelwater beogen
 • je zorgt voor de uitbouw van een droogte-meetnet in de provinciale waterlopen
 • je coördineert captatieverboden en doet de opvolging van het toekomstig meldpunt captaties provinciale waterlopen

Wie ben jij?

Als droogte- en hemelwatercoördinator beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • overtuigingskracht: je overtuigt door inhoud én aanpak, je enthousiasmeert anderen bij het verdedigen van de eigen voorstellen en ideeën
 • probleemanalyse: je kan een probleem duiden in zijn verbanden en gaat op efficiënte wijze op zoek naar bijkomende, relevante informatie
 • visie: je beschikt over een duidelijke visie en voldoende besluitvaardigheid om je taken en projecten zelfstandig op te nemen
 • communicatieve vaardigheden (mondeling): je zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen
 • plannen en organiseren en voortgangscontrole: je plant en organiseert grote en moeilijke taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel concrete repercussies hebben voor anderen en volgt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen op
 • samenwerken: je stimuleert de samenwerking binnen en buiten de eigen entiteit
 • netwerken: je legt nieuwe contacten die voor de eigen taak en opdracht en nuttig kunnen zijn
 • organisatiesensitiviteit: je toetst eigen besluiten, voorstellen en acties af aan (de belangen van) andere entiteiten
 • initiatief: je onderkent kansen, doet voorstellen en onderneemt uit eigen beweging acties

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • je bent vertrouwd met de principes van Integraal Waterbeleid
 • je hebt kennis van de wetgeving en de relevante beleidskaders met betrekking tot waterbeleid en aanverwante beleidsdomeinen
 • ervaring in/kennis van hydrologische monitoring en gegevensverwerking is een pluspunt

Bijkomende aandachtspunten:

 • je bent bereid om occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten
 • je beschikt over een rijbewijs B

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

je bent in het bezit van minimum een masterdiploma, bij voorkeur in een wetenschappelijke georiënteerde richting.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Praktisch

 • Solliciteren kan tot en met 2 februari 2020 via onderstaande link ( cv en motivatiebrief uploaden in één document).
 • Vergoeding op A1 niveau.
 • Voltijdse functie.
 • Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Tewerkstelling in Antwerpen.
 • Bekijk onze extralegale voordelen en simuleer je salaris met onze loonsimulator
 • Bijkomende informatie over de selectieprocedure en verloning vind je in de bijlage.
 • De gesprekken zullen plaatsvinden op 13 februari 2020 in het Provinciehuis.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.