Provincie Antwerpen zoekt Adviseur biodiversiteit | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Provincie Antwerpen zoekt Adviseur biodiversiteit

Geplaatst door
Provincie Antwerpen - Geraldine
Voltijds
Betaalde job
Antwerpen
Solliciteren tot: 
18/11/2018

De provincie Antwerpen is voortdurend op zoek naar enthousiaste en competente medewerkers. Hun kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst of handicap. Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van adviseur biodiversiteit voor de Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid binnen het Departement Leefmilieu. Je zal werken op volgend adres: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we de laureaat een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aanbieden. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die gedurende drie jaar geldig blijft. Gedurende deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures bij de Provincie of de Autonome Provinciebedrijven (APB’s).

Wie zijn wij?

De Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (DMN) is de provinciale beleidsdienst die verantwoordelijk is voor de initiatie en coördinatie van het provinciale klimaat- en biodiversiteitsbeleid. Daarnaast staan we in voor de coördinatie van het provinciale milieumanagementsysteem volgens de ISO14001:2015 norm.

Binnen DMN zijn er 4 teams actief:

  • milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling
  • regiowerking
  • beleid natuur en landschap
  • studie natuur en landschap.

Als adviseur biodiversiteit voor het team studie werk je nauw samen met de collega’s van ‘beleid’ en ‘studie natuur en landschap’ waar projecten lopen rond coördinatie van de samenwerking met regionale landschappen en bosgroepen, landschapsbeelden biodiversiteit, trage wegen, provinciale prioritaire soorten, ecosysteemdiensten, klimaatadaptatie, opmaak groen- en natuurbeheerplannen, beheer invasieve planten en dieren, enz.

Wat zal je doen?

Vanuit een grondige kennis van het provinciaal, Vlaams en internationaal biodiversiteitsbeleid en -wetgeving:

  • maak je natuurbeheerplannen voor gemeenten en provinciale diensten op
  • verleen je intern advies m.b.t. natuur en landschap
  • verleen je extern advies aan gemeenten m.b.t. natuur en landschap
  • ondersteun je de collega’s van DMN  met betrekking tot GIS (Geografische Informatie Systemen) en geodata
  • denk je continu mee over verbetering van de werking

Meer informatie over het profiel, de aanwervingsvoorwaarden,loonsvoorwaarden en de sollicitatieprocedure vind je via onderstaande link of hier

 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.