Provincie Antwerpen zoekt Adviseur glastuinbouw | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Provincie Antwerpen zoekt Adviseur glastuinbouw

Geplaatst door
Provincie Antwerpen - Geraldine
Voltijds
Betaalde job
Antwerpen
Solliciteren tot: 
17/02/2019

Momenteel organiseren wij een selectieprocedure bij aanwerving/bevordering/interne mobiliteit/externe mobiliteit voor de functie van adviseur glastuinbouw voor de dienst Landbouw en Plattelandsbeleid binnen het departement Economie, Streekbeleid en Europa. Je zal werken op volgend adres: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

We nemen een vergelijkende selectieprocedure af waarbij we de laureaat een voltijdse contractuele functie met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aanbieden. De overige geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die gedurende drie jaar geldig blijft. Gedurende deze periode worden alle gegevens van de geslaagde kandidaten bewaard. We zullen uit deze wervingsreserve putten voor eventuele toekomstige vacatures bij de Provincie of de Autonome Provinciebedrijven (APB’s).

Wie zijn wij?

De dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid behoort tot het Departement Economie, Streekbeleid en Europa. De werking berust op 3 pijlers, nl. landbouw, platteland en streekgebonden producten. De voornaamste taak van de dienst is het adviseren van de deputatie voor de 3 voornoemde thema's en het formuleren van nieuwe beleidsvoorstellen. Daarnaast worden er vanuit de dienst projecten gecoördineerd, informatie verstrekt en subsidies verleend in het kader van deze thema's. De visies van de 3 pijlers zijn te downloaden op www.provincieantwerpen.be 

Wat zal je als adviseur glastuinbouw doen?

De adviseur glastuinbouw heeft als taak het provinciaal glastuinbouwbeleid te coördineren en uit te werken. Dit gebeurt in samenwerking met alle betrokken partners, zowel intern als extern. Het doel is om tot een gedragen beleid te komen dat de glastuinbouwsector ontwikkelingskansen biedt, de open ruimte vrijwaart en duurzame synergieën stimuleert. De adviseur volgt de verschillende ontwikkelingen in de glastuinbouw binnen en buiten de provincie Antwerpen op de voet.

Concreet sta je in voor de operationalisering -en waar nodig bijsturing- van de 4 pijlers van het provinciale glastuinbouwbeleid:

 • Ruimte
  • je staat in voor het uitvoeren en bijsturen van verkennend ruimtelijk onderzoek naar potentiële glastuinbouwlocaties in de glastuinbouwgemeenten in samenwerking met POM Antwerpen.
  • je volgt provinciale, gemeentelijke en Vlaamse processen op met een glastuinbouwcomponent (bijvoorbeeld: Nota Ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen).
 • Ontwikkeling
  • je bent het aanspreekpunt voor glastuinbouwers die nieuwe ontwikkelingen (zowel nieuwbouw als reconversie) plannen (glastuinbouwloket).
  • je organiseert overleg tussen tuinder en adviserende diensten bij nieuwe glastuinbouwprojecten.
 • Verduurzaming
  • je bent verantwoordelijk voor het opstarten, uitvoeren en/of opvolgen van projecten die leiden tot verduurzamen van de glastuinbouw, bijvoorbeeld projecten die de energie- of waterefficiëntie van glastuinbouwbedrijven verhogen.
 • Reconversie
  • ook het opstarten, uitvoeren en/of opvolgen van projecten die tot doel hebben reconversie van glastuinbouwbedrijven te stimuleren behoort tot jouw verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld: projecten die nagaan of kleinere serres gebruikt kunnen worden voor stadslandbouwprojecten of andere teelten.

Voor de uitvoering van dit beleid werk je nauw samen met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen en met de praktijkcentra in de provincie Antwerpen.

Wie ben jij?

Als adviseur glastuinbouw beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • je groot organisatietalent zorgt ervoor dat je de aan jou toegewezen projecten of activiteiten optimaal opzet en opvolgt, rekening houdend met de impact ervan op andere betrokken partijen. Je kan flexibel inspelen op veranderingen.
 • netwerken, om eventuele gezamenlijke doelen met interne en externe partners te detecteren en te realiseren, doe je gedreven en met veel plezier. Je bouwt hiervoor actief een netwerk uit met o.a. gemeentebesturen, land- en tuinbouwers, …. Wanneer je hierbij nieuwe noden detecteert, neem je initiatief om mensen samen te brengen, projecten op te starten en proactief acties op te zetten.
 • jouw advies in dossiers rond ruimtegebruik en in het kader van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen is gebaseerd op een goed onderbouwd en geïntegreerd oordeel.
 • binnen projecten en andere samenwerkingen kan je richting geven aan de verschillende partners. Je bent de stuwende kracht en zet daarbij in op o.a. nieuwe structuren, communicatie en samenwerking.
 • je overtuigt door inhoud en aanpak.

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • je hebt een basiskennis van de wetgeving ruimtelijke ordening.
 • je beschikt over een basiskennis van GIS of bent bereid dit snel te verwerven.
 • je hebt basiskennis van en interesse in de land- en tuinbouwsector.

Bijkomende aandachtspunten:

 • je bent bereid tot het presteren van flexibele werkuren (bv. occasioneel avondwerk, avondvergadering of weekendactiviteit).

Aan welke aanwervingsvoorwaarden moet je voldoen? 

 • Diplomavereiste: je bent in het bezit van minimum een master diploma. Aan deze voorwaarde moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Meer informatie over de selectieprocedure, de verloning en een uitgebreide vacaturefiche vind je via onderstaande link. 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.