Provincie Antwerpen zoekt Adviseur klimaat | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Provincie Antwerpen zoekt Adviseur klimaat

Geplaatst door
Provincie Antwerpen - Geraldine
Voltijds
Betaalde job
Antwerpen
Els Van Migerode
els [dot] vanmigerode [at] provincieantwerpen [dot] be
03/249.64.23
Solliciteren tot: 
17/03/2019

Wie zijn wij?

De Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid (DMN) is de provinciale beleidsdienst verantwoordelijk voor de initiatie en coördinatie van het provinciale klimaat-, biodiversiteits-  en landschapsbeleid en de coördinatie van het provinciale milieumanagementsysteem volgens de ISO14001:2015 norm.

Voor meer achtergrond over DMN zie:

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/regiowerking/inzoomen_Web.pdf

Voor meer info over de huidige werking m.b.t. klimaatbeleid zie: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/klimaatneutrale-organisatie-2020.html

Wat zal je als adviseur klimaat doen?

Als adviseur klimaat werk je in teamverband. Je werkt met name nauw samen met de adviseur klimaatadaptie en de consulent energie. Je geeft uitvoering aan volgend takenpakket:

 • je werkt actief aan de opmaak van het toekomstige provinciaal klimaatplan 2030 en draagt actief bij aan de uitwerking van het ondersteuningsaanbod voor gemeenten in dit klimaatplan.
 • in het ondersteuningsaanbod geef je in het bijzonder aandacht aan de opmaak van een kostenefficiënte meetmethode waarmee gemeenten hun klimaatprestaties kunnen opvolgen.
 • samen met de adviseur klimaatadaptatie, de consulent energie en de regiowerking coördineer je de uitrol en opvolging van dit ondersteuningsaanbod naar de doelgroep gemeenten
 • je organiseert periodiek overleg met de intercommunales ifv afstemming ondersteuningsaanbod naar gemeenten
 • je organiseert periodieke thematische overlegmomenten met gemeenten ter ondersteuning van hun klimaatbeleid
 • je bent een ‘trekkende’ kracht van de interne provinciale expertengroep klimaat en energie
 • je coördineert de provinciale rapportage voor de burgemeestersconvenant 2030.
 • je netwerkt met provinciale diensten, Vlaamse diensten en het middenveld ten behoeve van de gemeentelijke ondersteuning

Wie ben jij?

Je hebt een grote persoonlijke betrokkenheid voor de thema’s klimaat en duurzaamheid.

Je kan zowel mondeling als schriftelijk op een efficiënte wijze communiceren. Je bent oplossingsgericht en vanuit een goede planning, sterk resultaatsgericht. Je hebt een proactieve instelling: je anticipeert op knelpunten en hebt al oplossingen achter de hand; je grijpt kansen, ook als ze zich onverwacht aanbieden. Je kan zowel zelfstandig als in team werken. Je ontwikkelt je eigen initiatieven, maar zet ze als goede teamspeler in voor het globale eindresultaat.

Als adviseur regiowerking beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • klantgerichtheid: je onderzoekt de noden van de klant en onderneemt acties om de dienstverlening naar klanten te optimaliseren
 • communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling): je zorgt voor een heldere communicatie in twee richtingen en je hebt een motiverende en aantrekkelijke schrijfstijl
 • plannen en organiseren en voortgangscontrole: je plant en organiseert grote en moeilijke taken, opdrachten, oplossingen op korte termijn die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden en die eventueel concrete repercussies hebben voor anderen en volgt de voortgang van het eigen werk en dat van anderen op
 • nauwgezetheid en zin voor kwaliteit: je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van je werk te verbeteren
 • samenwerken: je stimuleert de samenwerking binnen en buiten de eigen entiteit
 • netwerken: je legt nieuwe contacten die voor de eigen taak en opdracht en nuttig kunnen zijn
 • creativiteit: je bent vernieuwend en origineel in je aanpak
 • organisatiesensitiviteit: je toetst eigen besluiten, voorstellen en acties af aan (de belangen van) andere entiteiten
 • flexibel gedrag: je past jouw gedrag doelgericht aan om de gestelde doelstellingen beter (sneller, efficiënter,…)  te kunnen bereiken.

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • grondige kennis klimaatwetgeving en -beleid
 • grondige kennis van Word PowerPoint, Outlook en Internettoepassingen

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Je bent in het bezit van minimum een master diploma.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.