Provincie Antwerpen zoekt Gebiedscoördinator Groen Kruis | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Provincie Antwerpen zoekt Gebiedscoördinator Groen Kruis

Geplaatst door
Provincie Antwerpen - Geraldine
Voltijds
Betaalde job
Antwerpen
Solliciteren tot: 
29/03/2020

Wat doet de dienst gebiedsgericht beleid?

Vanuit het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit opereert de Dienst Gebiedsgericht Beleid over gans de organisatie met twee hoofdtaken:

 • Coördinatie van het gebiedsgerichte beleid van de provincie Antwerpen.
 • Centralisatie van een aantal gebiedsprogramma’s

De provincie Antwerpen telt 9-10 gebiedsprogramma’s die over verschillende sectoren (wonen, landbouw, vrije tijd,…) maar ook over verschillende gemeenten lopen zoals bijvoorbeeld de Rupelstreek of ARO. 

Wat is een gebiedsprogramma?

Kansen en uitdagingen stoppen meestal niet aan de gemeentegrenzen en vaak gaat het ook om een complexe combinatie van meerdere thema’s of beleidsdomeinen. Met een gebiedsprogramma proberen we dan ook een draagvlak te creëren om problemen op te lossen en op opportuniteiten in te spelen. Via structurele samenwerking komen we tot een veelbelovende dynamiek die leidt tot een gedragen aanpak voor de positieve ontwikkeling van het gebied. Realisatie op het terrein is de belangrijkste doelstelling van een gebiedsprogramma
 

Gebiedsgericht werken is samenwerken, niet enkel met de verschillende overheden, maar ook met lokale organisaties en privépartners.

Het gebiedsprogramma ‘Groen Kruis’

Het gebiedsprogramma is gelegen aan de oostelijke rand van de stad Antwerpen, meer bepaald de districten Ekeren, Merksem en Deurne en de gemeenten Schoten, Wijnegem en Wommelgem. De open ruimte in de rand rond Antwerpen is versnipperd door bebouwing, verharding en infrastructuur, zoals grote invalswegen en het Albertkanaal. De groengebieden die deel uitmaken van deze open ruimte liggen verspreid over verschillende gemeenten, van de Oude Landen in Ekeren, ten Noorden, tot het Fort van Borsbeek ten zuiden, en van het Rivierenhof in Deurne, ten westen tot de vallei van het Groot Schijn in Wommelgem, ten oosten.

Met het gebiedsprogramma wensen wij in dit sterk stedelijk gebied de open ruimte te behouden en te versterken. Tevens wensen wij de open ruimte zoveel mogelijk te verbinden. Dit met als doel om de leefbaarheid te verbeteren. Hierbij betreft het niet alleen ecologische verbindingen maar ook recreatieve en blauwe verbindingen. Verder wordt gekeken of dit ook kan bijdragen aan een verbetering van de lucht- en geluidskwaliteit en klimaatadaptatie en wat hiervoor nog noodzakelijk is.

Wat zal je als gebiedscoördinator doen?

Samen met je collega gebiedscoördinatoren, sta je in voor de algemene coördinatie van jouw gebiedsprogramma.

 • Je werkt mee aan het uittekenen van een visie voor het gebied en creëert hiervoor draagvlak bij overheden en andere stakeholders.
 • Je stuurt mee door het opmaken van een meerjarenprogramma, projectfiches en een financiële planning. Je monitort het geheel via voortgangsrapportages.
 • Je organiseert de nodige stuurgroepen en werkgroepen die voor een goede afstemming van het programma moeten zorgen.
 • Je waakt erover dat de neuzen in dezelfde richting blijven staan. Je volgt de acties goed op: een probleem oplossen of op een plotse opportuniteit inspelen, schrikt je niet af.
 • Je zorgt dat de nodige communicatiestromen opgezet worden

 

Wat bieden wij jou?

Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3107,98 en € 4836,22

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij onze of andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren

Surf naar www.provincieantwerpen.be. Ga naar Jobs, selecteer deze functie en dien je kandidatuur online in tot en met 29 maart 2020. Vergeet niet je CV en motivatiebrief in één document op te laden.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.