Provincie Antwerpen zoekt Inhoudelijk manager Proefbedrijf Pluimveehouderij | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Provincie Antwerpen zoekt Inhoudelijk manager Proefbedrijf Pluimveehouderij

Geplaatst door
Provincie Antwerpen - Geraldine
Voltijds
Betaalde job
Geel
Solliciteren tot: 
31/03/2019

Wat zal je als inhoudelijk manager doen?

Je bent het gezicht naar de buitenwereld. Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma voor zowel de lange als de korte termijn, de onderzoeksprojecten en de onderzoeksfinanciering.

Je coördineert de voortgang van de verschillende onderzoeksprojecten en zorgt voor communicatie van de resultaten naar de sector. Je geeft leiding aan het team van onderzoekers. Je bent eindverantwoordelijk voor de werving van externe onderzoeksfinanciering.

De inhoudelijk manager werkt in duo met de operationeel manager van het Proefbedrijf Pluimveehouderij.  De operationeel manager garandeert een correcte uitvoering van de proeven die door de onderzoekers werden gedefinieerd. Zij is ook verantwoordelijk voor aanlevering van betrouwbare data naar de onderzoekers, zowel specifieke proefdata alsook de data geregistreerd via een sterk geautomatiseerd stalbeheerssysteem.

De inhoudelijk manager en de operationeel manager leggen samen verantwoording af aan het dagelijks bestuur, de raad van bestuur en de algemene vergadering met betrekking tot de realisatie van het budget en de invulling van de strategie.

Resultaatgebieden:

 • je bent verantwoordelijk voor uitwerking en de realisatie van de inhoudelijke koers van het Pluimvee Proefbedrijf
 • je bent verantwoordelijk voor het monitoren van subsidiemogelijkheden op lokaal en Europees niveau alsook de te werven externeonderzoeksfinanciering
 • je zorgt voor kennisopbouw binnen de organisatie over de relevante domeinen voor de pluimveesector
 • je neemt deel aan overleg en bouwt relaties op met uiteenlopende stakeholders: pluimveehouders en hun vakorganisaties, industriële bedrijven, onderzoekstinstellingen en inrichtende overheden
 • je staat in voor opzetten en organiseren van bijeenkomsten en netwerkactiviteiten rond deze thema's, teneinde de betrokkenheid tussen met de stakeholders van de sector te versterken, om zo relevante onderzoeksthema te capteren en bedrijven te betrekken in onderzoeksprojecten
 • je geeft nieuwe ideeën vorm, zet projecten op en volgt de realisatie op en stuurt bij waar nodig

Verantwoordelijkheden:De inhoudelijk manager heeft een vast team van 4 vaste onderzoekers en een communicatieadviseur waarmee hij deze zaken moet bereiken. Deze groep kan uitgebreid worden met onderzoekers op tijdelijke basis in functie van de gevonden financiering.

Algemeen: de inhoudelijk manager is verantwoordelijk voor de inhoud van de werking van het bedrijf, de relaties met de buitenwereld voor het onderzoek, de relatie met de inrichtende overheid en de stakeholders

Business Development

 • je bent verantwoordelijk voor de communicatie en productontwikkeling/kennisontwikkeling voor de doelgroepen
 • je bent aanwezig op studiedagen van anderen, congressen, … om goede contacten te onderhouden en te weten waar er zich opportuniteiten voor doen voor het binnenhalen of meewerken aan nieuwe projecten (netwerken)
 • je coördineert de bedrijfsbezoeken van scholen, bedrijven
 • je bent verantwoordelijk voor de relaties met de nationale en internationale onderzoeksinstellingen
 • je bent verantwoordelijk voor de effectieve werving en de prijsstelling van projecten, hierbij zijn er volgende mogelijke bronnen van inkomsten:
  • validatie van de gegenereerde data;
  • validatie van de infrastructuur;
  • vertrouwelijk onderzoek voor derden;
  • overheidsgesubsidieerde onderzoeksfinanciering;
 • je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van contracten met derden en garandeert de correcte juridische basis (confidentialiteit, disclaimers, eigendomsvoorbehoud)

Onderzoeksleider

 • je geeft wetenschappelijke adviezen naar derden (beleidsmakers, vakorganisaties, pluimveehouders, ..)
 • je gaat in overleg met derden in het kader van het onderzoek en het binnenhalen van nieuwe projecten, maar ook in het kader van pluimvee en uitgebreider landbouw bv. overleg deputé voor adviezen i.v.m. landbouwproblemen
 • je bent verantwoordelijk voor de projectdefinitie en uitvoering
 • je bent verantwoordelijk voor de capaciteitsplanning van de onderzoekers, inclusief het aantrekken van onderzoekers op projectbasis
 • je bent verantwoordelijke voor ontwikkeling en begeleiding van de onderzoekers
 • je bepaalt de aankopen ten behoeve van onderzoek binnen het afgesproken operationeel en investeringsbudget
 • je bent verantwoordelijke voor de regelgeving met betrekking tot onderzoek met proefdieren: zorgt dat alles i.v.m. ethische commissie en proefdierlabo in orde blijft en regelt de verdere verplichtingen hiervoor

Gedeelde taken met de operationeel manager

 • je draagt binnen ISO14001 systeem de directieverantwoordelijkheid
 • je zorgt voor de aanbesteding voor grote aankoopdossiers (bv. aankoop leghennen, vleeskuikens en voeders)
 • je stelt het financieel en investeringsbudget op
 • je stelt de visienota op en de hiervan afgeleide strategie-implementatie

Wie ben jij?

Als inhoudelijk manager beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • visie: je brengt een eigen beleid rond onderzoek naar voren, gebaseerd op een duidelijke visie, in lijn met de missie en de doelstellingen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij
 • netwerken: je bouwt doelgericht een invloedrijk, professioneel netwerk uit zowel intern als extern
 • plannen en organiseren: je plant en organiseert taken, opdrachten, oplossingen, projecten op lange termijn die concrete repercussies hebben voor anderen en die onderhevig zijn aan onvoorziene omstandigheden
 • richting geven: je neemt verantwoordelijkheid op voor leren binnen de organisatie, je faciliteert kennisoverdracht binnen een team/groep
 • ontwikkelen van anderen: je coacht met het oog op het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden; je fungeert als coach/mentor
 • veranderingsbereidheid: je voert veranderingen door en herschikt, wijzigt, verandert de processen en werkwijzen waar nodig
 • overtuigingskracht: je hanteert aangepaste beïnvloedingsstrategieën
 • besluitvaardigheid: je neemt beslissingen in situaties waarin het risico niet eenduidig in te schatten is
 • organisatiesensitiviteit: je getuigt van realiteitszin bij het ondernemen van acties die verscheidene entiteiten aanbelangen en je houdt hierbij rekening met de (politieke) invloeden binnen een organisatie
 • zin voor kwaliteit: je herdenkt bestaande standaarden en optimaliseert deze; je vraagt hierbij feedback van collega’s en klanten, om zo de tevredenheid te controleren en uit te zoeken wat kan verbeterd worden; je ontwikkelt procedures en systemen om het werk efficiënter te laten verlopen en om fouten te vermijden of makkelijker te ontdekken
 • probleemanalyse: je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers; je houdt in de analyse rekening met verschillende aanknopingspunten en kan tegengestelde oordelen van anderen betrekken en integreren in de eigen analyse

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • kennis van de actoren in de pluimveesector
 • enkele jaren ervaring met het leiden van onderzoekers
 • enkele jaren ervaring met uitschrijven van projecten,
 • ervaring met ontwikkeling en uitvoering van businessplan
 • vertrouwd zijn met opzet, uitvoering en interpretatie van experimenten
 • financieel inzicht
 • kennis van het onderzoeksdomein (pluimvee) en de onderzoekslogica
 • kennis van onderzoeksmethodieken, inclusief data-captatie
 • grondige kennis van informaticatoepassingen (Word, Excel, PowerPoint, Outlook en internettoepassingen)
 • kennis en/of inzicht hebben in landbouwwetgeving en de landbouwsector strekt tot voordeel

Bijkomende aandachtspunten

 • je bent bereid om sporadisch ’s avonds of in het weekend te werken

Meer informatie over de functie en over de sollicitatieprocedure vind je op https://www.provincieantwerpen.be/werken-bij-de-provincie/lopende-vacatures/inhoudelijk-manager-proefbedrijf-pluimveehouderij.html

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.