Provincie West-Vlaanderen zoekt Deskundige 'Acasus'

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Pannestraat 142, 8630 Veurne
Solliciteren tot

Je wordt tewerkgesteld in het bezoekerscentrum Acasus te Veurne, dat zowel een demo- netwerk-, en infopunt wil zijn als een opleidingscentrum rond duurzaam bouwen.  Daarnaast fungeert het als starterscentrum voor beginnende (bouw-) ondernemingen in het kader van het project ‘Actie voor Starters’ van POM West-Vlaanderen.

Acasus heeft de ambitie HET aanspreekpunt voor Duurzaam Wonen, Bouwen en Renoveren in de provincie West-Vlaanderen te worden. ‘Onafhankelijk, deskundig en professioneel’ zijn hierbij sleutelbegrippen. Onze rol is in de eerste plaats, naast sensibiliseren, informeren en adviseren, het inspireren van alle betrokken partijen in een bouwproces: van de private of publieke bouwheer, over architect en fabrikant, tot aannemer en installateur.

Acasus is onderdeel van de Sectie Gemeentelijke Ondersteuning en Duurzaamheid die behoort tot de dienst Minawa. 

  • Je ontwikkelt, organiseert en coördineert een breed programma-aanbod voor het centrum op maat van de verschillende doelgroepen (particulieren, bedrijven, gemeenten, scholen en middenveldorganisaties): inhoudelijk heeft de programmatie betrekking op duurzaam wonen en bouwen waarbij aandacht wordt gegeven aan duurzame bouwtechnieken, circulair bouwen, energiebesparing en hernieuwbare energie, gezond wonen, betaalbaar wonen, nieuwe woonvormen,… 
  • Je maakt parallelprogramma’s voor vaste en tijdelijke expo’s
  • Je ontwikkelt educatieve programma’s en zorgt voor een publieksvriendelijke opzet van de tentoonstellingen
  • Je helpt bij de begeleiding en opleiding van gidsen
  • Je helpt, in samenwerking met de Diensten Communicatie van het Provinciebestuur en van de POM, bij de promotie en externe communicatie met betrekking tot het programma-aanbod
  • Je coördineert de werking met de verschillende partners in en buiten het centrum (bv. BAS-Bouwen, Syntra, (hoger) onderwijs en andere kennis- en onderzoeksinstellingen, beroepsfederaties van bouw gerelateerde ondernemingen, de vier andere steunpunten duurzaam bouwen, de Vlaamse overheid)

 

Gezocht profiel

  1. op de uiterste inschrijvingsdatum houder zijn van een bachelorsdiploma;
  2. affiniteit met wetenschappen, bouwkunde, communicatie, economie of gelijkwaardig strekt tot aanbeveling.

 

Kandidaten, die tijdens het academiejaar 2019-2020 het laatste jaar van bovenvermelde studie volgen, worden eveneens toegelaten. Zij kunnen echter niet eerder in dienst treden dan nadat zij het gevraagde diploma hebben behaald.

 

Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van de deskundige gaat van 30.119,30 euro tot 40.652,35 euro (salarisschaal B1, index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, ondermeer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Er wordt een wervingsreserve van één jaar aangelegd.

 

Wijze van inschrijven

Inschrijven voor deze vacature kan tot en met zondag 23 augustus  2020 via onderstaande link:

https://form.vacatures.pwv.prd.dileoz.online/apply.html?jobId=PQ1FK026203F3VBQB687V8N54-603&langCode=nl&step=DIRECT 

 

Uitgebreide informatie over de algemene toelaatbaarheidsvereisten en de extra legale voordelen vindt u op http://www.west-vlaanderen.be/vacatures/veelgesteldevragen/Paginas/default.aspx.

 

Nog vragen?

Neem gerust contact op met de dienst Personeel & HRM via vacatures@west-vlaanderen.be of via het nummer 050 40 33 05.