Regionaal Landschap Brabantse Kouters zoekt medewerker Landschapszorg

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Houtemsesteenweg 23, Vilvoorde
Solliciteren tot

WIE ZIJN WIJ?

Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) is een regionaal samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, 15 gemeenten en verenigingen actief rond natuur, landbouw, jacht , erfgoed en toerisme. RLBK is actief in het noordwesten van Vlaams-Brabant (gemeenten Asse, Grimbergen, Kraainem, Kapelle-Op-Den-Bos, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zemst en Zaventem). Samen met de verschillende gebruikers en beheerders van de open ruimte (overheden, natuurbeschermers, landbouwers, recreanten, jagers,…) zetten we acties op voor natuurinrichting en landschapsherstel. Via initiatieven rond natuureducatie en natuurrecreatie, en door gerichte communicatie werken we ook aan het draagvlak voor natuur en landschap in de streek.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Binnen het team van het regionaal landschap maar ook extern naar alle partners toe ben jij hét aanspreekpunt voor landschap en erfgoed. Je bent en blijft op de hoogte van de wetgeving in dit verband, hebt zelf een zekere expertise rond dit thema en kan doorverwijzen naar een netwerk van experts voor specifieke gevallen (boomverzorging, bouwkundig advies,…). Je houdt de vinger aan de pols van het wetenschappelijk onderzoek rond landschap en erfgoed en kan dit vertalen naar concrete acties in de regio.

Als projectmedewerker landschapszorg werk je zelf projecten uit rond thema's als landschapsherstel (bv. aanleg en herstel van kleine landschapselementen, landschapswerken i.k.v. grotere gebiedsgerichte initiatieven) en klein bouwkundig erfgoed (kapellen, ijskelders, veldkruisen,…). Dit doe je vanaf de opstartfase (voorbereiding, overleg eigenaars, technische uitwerking, aanvragen offertes) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein), met aandacht voor nazorg. Je communiceert met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af.

Daarnaast stuur je ook professionele ploegen en vrijwilligers aan bij de uitvoering van landschapsbeheer (knotwerken, maaiwerken, bomenbeheer,…) en draag je bij tot de opmaak van landschaps-beheerplannen door externen.

Je ondersteunt particulieren, gemeenten en andere partners bij het aanvragen van subsidies voor lopende dossiers, en gaat actief op zoek naar kansen voor nieuwe projecten rond historisch landschapsherstel.

Tot slot draag je actief bij tot draagvlakverbreding voor landschapszorg door het breed communiceren van acties in de regio en het (mee) organiseren van specifieke vormingsmomenten en publieksactiviteiten voor een groter publiek. Je bent in staat projecten aan een groep voor te stellen en hierover te communiceren naar een groot publiek.

 

Jouw TAKENPAKKET

·      Opzetten en begeleiden van projecten rond historische landschapszorg en klein bouwkundig erfgoed in het landschap, veelal met linken naar natuurinrichting, natuurrecreatie en natuureducatie: van overleg over planopmaak tot projectaanvraag, realisatie en nazorg

·      Actieve werving van nieuwe landschapsprojecten en financiering ervan: terreinprospectie, afstemming met partners, opmaken van subsidieaanvragen,…

·      Opvolging van landschapsbeheer door professionele ploegen en vrijwilligers

·      Aanspreekpunt voor alle partners van RLBK voor acties rond landschapszorg en erfgoed: adviesverlening, ondersteuning bij de voorbereiding van subsidiedossiers, doorverwijzing naar specifieke informatie of experten,…

·      (Co-)organisatie en begeleiding van vormingsmomenten rond landschapszorg in de regio (praktische cursussen rond beheer van kleine landschapselementen, landschapslezen,…)

·      Uitwerken van publieksactiviteiten rond het thema landschapszorg i.s.m. andere medewerkers binnen het team en/of aansluitend op andere initiatieven in de regio (bv. Open Monumentendag, Erfgoeddag)

·      Inhoudelijke invulling van de communicatie rond landschapszorg van het regionaal landschap i.s.m. de medewerker communicatie, de coördinator en andere medewerkers binnen het team: stoffering van website, sociale media, artikels voor diverse andere kanalen, persberichten,…

·      Opvolgen van de opmaak van beheerplannen

·      Opvolgen van het wetgevend kader rond erfgoed en landschap.

·      Organiseren of bijwonen van overlegvergaderingen i.k.v. alle bovenstaande taken.

 

Jouw PROFIEL

·      Minimaal een bachelor in een studierichting landschapsarchitectuur, bio-ingenieur, ruimtelijke planning, geografie, biologie of gelijkwaardig

·      Aantoonbare ervaring met (landschaps)projecten en/of projecten rond klein bouwkundig erfgoed via eerdere werkervaring of stages

·      Gevoel voor landschappelijk ontwerpen op diverse schaalniveaus

·      Basiskennis van natuur- en milieuthema’s; degelijke kennis van inheemse bomen en struiken

·      Affiniteit met historisch landgebruik en onroerend erfgoed

·      Sterk in het plannen van projecten: van eerste idee, over betrekken van partners, financiering tot ontwerp, realisatie en nazorg

·      Goede basiskennis van de meest courante PC-toepassingen (MS Windows, Word, Excel, Powerpoint); kennis van software als GIS- en CAD-programma’s is een belangrijk pluspunt

·      Positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse gebruikers in de open ruimte: je oordeelt niet over achtergrond of motivatie maar o.b.v. de wil om samen te werken i.k.v. gemeenschappelijke doelstellingen

·      Vlot in de omgang, creatief, communicatief: je hebt een vlotte pen en kan je boodschap goed overbrengen naar diverse doelgroepen.

·      Proactief ingesteld: je anticipeert op knelpunten en hebt al oplossingen achter de hand; je grijpt kansen, ook als ze zich onverwacht aanbieden

·      Zowel zelfstandig als in team kunnen werken: je ontwikkelt je eigen initiatieven, maar zet ze als goede teamspeler in voor het globale eindresultaat

·      Bereid zijn tot het presteren van flexibele werkuren (bv. occasionele weekendactiviteit of avondvergadering)

·      Streekkennis is een sterk pluspunt

·      Rijbewijs (B) is noodzakelijk

·      Bij voorkeur snel beschikbaar

 

Wij BIEDEN:

·      Een maatschappelijk relevante job in een enthousiast, multidisciplinair team

·      Een gevarieerde jobinhoud met veel kansen voor eigen initiatieven

·      Een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse tewerkstelling; verloning wordt gekoppeld aan de barema’s van de Vlaamse Overheid waarbij naast diploma ook ervaring kan meegenomen worden om het basisbarema te bepalen; ook relevante anciënniteit kan in rekening gebracht worden

·      Vergoeding voor woonwerkverplaatsing (waarbij de verplaatsing met het openbaar vervoer volledig vergoed wordt)

·      Glijdende werktijden

·      4 bijkomende verlofdagen op jaarbasis. Daarnaast keuze tussen 38u-regime of 40u-regime met compensatiedagen

·      Goed bereikbare werkplaats op 10 min wandelen van het station van Vilvoorde

 

PROCEDURE & MEER INFO

Kandidaten sturen uiterlijk op 03/09/2020 een CV en motivatiebrief per e-mail naar patrick.endels@brabantsekouters.be, met als onderwerp 'sollicitatie medewerker landschapszorg’, en volgende documenten in bijlage: 'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'.

Na een selectie op basis van CV/motivatiebrief, worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd voor een selectieproef en gesprek. Deze worden ingepland op 16 en 17/09/2020 . Bij indienen van uw kandidatuur wordt verwacht dat u zich op die dagen kan vrijmaken.

Meer informatie? Contacteer Patrick Endels, coördinator, tel. 02/253.43.04 of 0496/50.03.01. U kan rekenen op een discrete behandeling van uw kandidatuur.