Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw zoekt PROJECTLEIDER RivierPark Maasvallei | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw zoekt PROJECTLEIDER RivierPark Maasvallei

Geplaatst door
Stephanie Janssen
Voltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
GENK
Stephanie Janssen
stephanie [at] rlkm [dot] be
+3289655684
Solliciteren tot: 
15/12/2018

Functieomschrijving

 • De voortgang van het project bevorderen, stimuleren en faciliteren. Uitvoering van het Plan van Aanpak Maasvallei en de bijhorende projectdossiers.
 • Leiding geven aan een projectteam (5 medewerkers).
 • De integratie en synergie nastreven tussen de verschillende werkvelden die in het Rivierpark samen komen en waar het Projectbureau Maasvallei een verbindende rol speelt m.n.  landschap, natuur, erfgoed, toerisme, landbouw, recreatief medegebruik, delfstoffenwinning en hoogwaterveiligheid.
 • Contacten en relaties met de opdrachtgevers activeren en onderhouden (Vlaamse overheden, de Provincies Belgisch en Nederlands Limburg en de betrokken gemeenten uit beide Limburgen,…).
 • Contacten en relaties met alle andere, voor dit project relevante, partners onderhouden.
 • De correcte doorstroming van informatie aangaande (de vorderingen van) het project RivierPark Maasvallei verzorgen, zowel intern als extern.
 • Deelname aan meerdere externe overlegfora die relevant zijn voor het RivierPark Maasvallei.
 • Het organiseren en leiden van vergaderingen.
 • Leiding geven aan het ontwikkelen van projectdossiers voor concrete uitvoering.
 • De financiële en administratieve afwikkeling van het geheel en de deelprojecten nauwlettend opvolgen en waar nodig anticiperen en bijsturen.
 • De missie en visie  van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw en meer bepaald het RivierPark Maasvallei vertegenwoordigen en uitdragen (lezingen, speeches, representatie, perscontacten).  

Profiel

 • Een diploma op Masterniveau (en/of expertise opgebouwd door ervaring) in een van de volgende voor het RivierPark relevante domeinen: natuurbehoud en -ontwikkeling, landschapszorg, plattelandsbeleid, ruimtelijke ordening, toerisme en recreatie.
 • Relevante ervaring met complexe projectcoördinatie, bij voorkeur in leidinggevende functies. Een managementopleiding is een meerwaarde.
 • Het project RivierPark Maasvallei is grensoverschrijdend met Nederland, kennis van en/of een netwerk binnen het ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuren in Nederland, is een voordeel
 • Beschikken over een netwerk van contacten en relaties doorheen de verschillende bestuurslagen en voor dit project relevante organisaties, of in staat zijn om zich vlot in te schakelen in een bestaand netwerk.  
 • Zeer goed in teamverband kunnen werken.
 • Inzicht in groepsprocessen, met analytisch én oplossend vermogen ten aanzien van tegenstellingen, weerstanden, synergiën, ….
 • Vertrouwdheid met bestuurlijke en beleidsmatige processen van de relevante beleidsdomeinen.
 • Grote zin voor initiatief, met sterke overtuigingskracht naar uiteenlopende belangengroepen.
 • Met gezag en empathie naar uiteenlopende doelgroepen toe standpunten kunnen formuleren en verdedigen inzake het streven naar gebiedsgerichte duurzame ontwikkeling.
 • Goede communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk

Bijkomende vaardigheden

 • Kennis van het Engels, basiskennis van het Frans en Duits is een voordeel.
 • Vlot kunnen omgaan met de meest courante softwareprogramma’s (Word, Excel, PowerPoint, …).
 • Gebruikservaring met GIS-toepassingen strekt tot aanbeveling.
 • Rijbewijs B

Aanbod:

 • Contract voor bepaalde duur (3 jaar) met mogelijkheid tot verlenging.
 • Voltijds arbeidsregime.
 • Een boeiende, afwisselende job in een flexibele werkomgeving.
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk en uiterlijk op 1 maart 2019.
 • Een enthousiast en gemotiveerd team van collega’s.
 • Verloning volgens Paritair Comité 329.
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
 • Standplaats: Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, Winterslagstraat 87, 3600 Genk, op wandelafstand van het trein- en busstation.

Kandidaten bezorgen hun CV vergezeld van hun motiveringsbrief uiterlijk 15 december 2018 naar:

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
T.a.v. Ignace Schops
Winterslagstraat 87
3600 Genk
T: 089 65 56 53

of per e-mail: natalie@rlkm.be

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.