Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw zoekt Projectcoördinator Kleine Nete | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw zoekt Projectcoördinator Kleine Nete

Geplaatst door
rlkgn
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Kasterlee
Solliciteren tot: 
19/04/2020

Wie zijn wij?
Als Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) willen we samen met diverse partners uit de streek alle inwoners overtuigen van de landschappelijke kwaliteiten in ons werkingsgebied (18 gemeenten in de Antwerpse Kempen). Dit realiseren wij door het brede publiek te betrekken bij concrete acties. Tegelijk biedt ons regionaal landschap een platform waar verschillende maatschappelijke groepen elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen en projecten uit te werken. Dat doen wij samen met landbouwers, natuur- en milieubeschermers, jagers, recreanten, provincie, gemeentebesturen en streekverenigingen.
> Meer info vind je op onze website of in de animatievideo over de Regionale Landschappen.

Het strategisch project
De vallei van de Kleine Nete staat voor grote uitdagingen. Daarom keurden de Vlaamse Regering, de provincie Antwerpen, de gemeenten Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven samen met de natuur- en landbouworganisaties in 2015 een intentieverklaring goed en zetten daarmee een ambitieus samenwerkingsverband op met als doel de vallei van de Kleine Nete zo in te richten en te beheren dat ze de toekomstige schokken inzake klimaatverandering kan opvangen en tegelijkertijd kan blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening, waterberging en behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke kwaliteit.

Deze intentieverklaring leidde in 2018 tot de opstart van een strategisch project ’Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ bestaande uit zes strategische hefboomprojecten. Het strategisch project zit ingebed binnen de coördinatieopdracht van de provinciegouverneur. Meer info over het Strategisch Project en de 6 hefboomprojecten lees je hier.

Om dit Strategisch Project verder te realiseren zijn we op zoek naar een projectcoördinator Kleine Nete.

Taken
- Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van Strategisch Project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’. Je vormt een projectbureau met het gebiedsprogramma Kleine Nete van de provincie Antwerpen, de diensten van de gouverneur en het Departement Omgeving.
- Als projectcoördinator coördineer, begeleid je en geef je mee inhoud aan de zes hefboomprojecten binnen het
strategisch project. Per hefboomproject wordt gewerkt met een projectwerkgroep
- Binnen het projectbureau bereid je mee de vergaderingen voor van het PBC en het OC. (Procesbeheercomité & Opvolgingscommissie)
- Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van kwaliteitsvolle acties die nodig zijn om het project te realiseren; je brengt hiertoe alle belanghebbenden samen en coördineert de uitvoering.
- Je bereidt met de andere leden van het projectbureau, PBC en OC de eventuele verlenging van het strategisch project voor en zorgt voor een vlotte overgang van het huidige naar het nieuwe project.
- Jij bent degene die het klimaat schept voor overleg en samenwerking. Je organiseert en neemt deel aan interne en externe overlegmomenten en verzorgt de contacten met externe partners. Je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken.
- Je zorgt ervoor dat het project goed verloopt met voldoende participatie van alle betrokken en nog te betrekken
partners. Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt en
voldoende politieke feeling heeft. Geïntegreerd en in een constructieve sfeer samenwerken is cruciaal in dit project, met oog voor het bereiken van concreet, vooropgesteld resultaat.
- Je communiceert met de betrokken actoren, overheden en bewoners via overleg, infovergaderingen, participatieve publieksactiviteiten, website, … en zorgt zo voor een breed draagvlak voor het project.
- Je draagt vanuit je kennis en expertise bij aan de andere activiteiten en projecten van het regionaal landschap en werkt hiervoor nauw samen met de collega’s en de coördinator.

 

Profiel
VOORWAARDEN
- Je bent in bezit van een masterdiploma of gelijkgesteld universitair diploma
- Je beschikt op basis van diploma of werkervaring over een aantoonbare expertise rond landschap, natuur, landbouw, water, toerisme en recreatie, erfgoed, ruimtelijke planning
- Je beschikt bij voorkeur over minstens drie jaar relevante werkervaring
- Je beschikt over een rijbewijs B
- Je bent bereid om af en toe ’s avonds of in het weekend te werken

COMPETENTIES
- Je hebt kennis van en ervaring in geïntegreerde gebiedsgerichte projecten
- Je bent communicatief zeer sterk (mondeling én schriftelijk), je beheerst verschillende stijlen (wervend en laagdrempelig; informatief en zakelijk) en je voelt aan wanneer welke stijl te hanteren
- Je legt vlot contact met verschillende partners (gemeenten, organisaties, betrokken particulieren, ...) en bent in staat een visie enthousiast en bevattelijk over te brengen en mensen te motiveren tot samenwerking. Je bent correct, diplomatisch, aangenaam en motiverend in je contacten
- Je hebt inzicht in de werking van openbare besturen
- Je bent vertrouwd met het spanningsveld op het platteland (private eigenaars - overheden - natuur - landbouw -
recreatie - jacht). Je bent positief ingesteld t.o.v. de samenwerking met diverse actoren m.b.t. het platteland.
- Je kan (beperkt) overweg met kaartmateriaal (GIS)
- Je bent kwaliteitsbewust en in staat het overzicht te behouden bij een veelheid aan informatie
- Je hebt een hoog probleemoplossend vermogen, een pragmatische geest en organisatorisch talent
- Je kan zelfstandig, doelgericht en nauwgezet werken
- Je hebt kennis van voorlichtings- en presentatietechnieken, ervaring met werken met groepen
- Je hebt affiniteit met het werkingsgebied van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en kan je identificeren met de basisfilosofie van de organisatie

Werkvoorwaarden
- Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng
- Voltijds contract van onbepaalde duur (het huidige project zit op 2/3de van de looptijd en loopt nog één jaar, mogelijk verlengbaar met nogmaals drie jaar)
- Standplaats: Hoge Mouw, Lichtaartsebaan 45 in 2460 Kasterlee (vanaf najaar 2020: Pastorie Oosthoven, Polderstraat 33 in Oud-Turnhout). Uiteraard ben je in de praktijk ook vaak op het terrein en bij de partners van het strategisch project en de verschillende hefboomprojecten.
- Verloning volgens barema A1 van de provinciale overheid met opname eventuele relevante anciënniteit. Paritair Comité 329.1
- Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer,
hospitalisatieverzekering, gunstige verlofregeling
- Een maatschappelijk relevante job in een gemotiveerd team van enthousiaste collega's

Praktisch
Stuur je CV en sollicitatiebrief ten laatste zondag 19 april naar bas.vanderveken@rlkgn.be met als onderwerp ‘sollicitatie projectcoördinator Kleine Nete’ en volgende documenten in bijlage: ‘familienaam_voornaam_cv’ en
‘familienaam_voornaam_motivatiebrief’.
Na een voorselectie op basis van CV en motivatiebrief worden maximaal 10 kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Plaats, tijdstip en wijze van sollicitatie wordt later gecommuniceerd met betrekking tot de corona-maatregelen.

Meer info?
Bas Van der Veken, coördinator, 0497/418.123 of bas.vanderveken@rlkgn.be

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.