Regionaal Landschap Meetjesland vzw zoekt ad interim project coördinator / project coördinatie team Landschapspark Drongengoed | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Regionaal Landschap Meetjesland vzw zoekt ad interim project coördinator / project coördinatie team Landschapspark Drongengoed

Geplaatst door
RLM vzw
Voltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Marktstraat 10, 9990 Maldegem
Katrien Geurts
katrien [dot] geurts [at] RLM [dot] be
050 70 00 42
Solliciteren tot: 
31/01/2019

AD INTERIM PROJECTCOÖRDINATOR (m/v) / PROJECT COÖRDINATIE TEAM (1 VTE)
voor Strategisch Project Landschapspark Drongengoed

bij Regionaal Landschap Meetjesland

voor bepaalde duur (9 maanden)
 

 

Functiecontext

Regionaal Landschap Meetjesland vzw heeft als één van haar speerpunten het behouden van bijzondere streekidentiteit en het versterken ervan. Dit gebeurt door het verstrekken van informatie, het sensibiliseren en door het uitwerken van projecten rond landschapszorg, natuurbehoud, natuureducatie en recreatie. Meer info over de werking van het Regionaal Landschap is te vinden op https://www.RLM.be.

Met het strategisch project Landschapspark Drongengoed wil Regionaal Landschap Meetjesland werk maken van de uitbouw van deze unieke streek. Een strategisch project heeft als doelstelling acties en projecten op te zetten om de ruimtelijke kwaliteit in een gebied te ontplooien en verbeteren. Meer info over strategische projecten vind je op: https://rsv.ruimtevlaanderen.be/RSV/Ruimtelijk-Structuurplan-Vlaanderen/Strategische-projecten.

Om dit project uit te rollen in het Landschapspark Drongengoed sloten zeven gemeenten, twee provincies en de Vlaamse overheid eind 2016 een samenwerkingsovereenkomst af. Daarnaast werkten zij nauw samen met de middenveldorganisaties en verenigingen uit de streek om het landschapspark verder uit te bouwen en te promoten.

Dit Strategisch Project loopt dus al twee jaar en heeft nog een resterende termijn van 9 maanden. In de voorbije periode werd een gezamenlijk actieprogramma opgemaakt. Drie cruciale acties zijn:

 • Onthaalplan (zie verder)
 • Gebiedsgerichte processen rond landbouw, natuur en bos
 • Ideeënwedstrijd

Cruciale acties worden meer intensief opgevolgd door de coördinator die zorgt voor afstemming met de partners, voor andere acties nemen partners zelf het initiatief. Meer info over het landschapspark Drongengoed vind je op http://www.drongengoed.be/ en het actieprogramma vind je op https://www.rlm.be/projecten/landschapspark-drongengoed/7821
 

Om het strategisch project Landschapspark Drongengoed op een tijdelijke basis te coördineren is Regionaal Landschap Meetjesland vzw op zoek naar een:
 

AD INTERIM PROJECTCOÖRDINATOR (m/v) / PROJECT COÖRDINATIE TEAM (1 VTE)
 

FUNCTIE

 • Voor coördinatie van dit project zijn we op zoek naar 1 VTE, de mogelijkheid bestaat om deze 1 VTE te verdelen over verschillende personen die samen werken in een project coördinatie team;
 • Je stapt in een project dat reeds meer dan 2 jaar loopt, de resterende termijn van het project bedraagt 9 maanden;
 • Je werkt in het team van het Regionaal Landschap Meetjesland;
 • Je stuurt de communicatiemedewerker aan die halftijds voor het project werkt;
 • Je zorgt voor inhoudelijke en financiële rapportage naar subsidieorganen over het gebruik van projectmiddelen voor de uitvoering van specifieke acties;
 • Je bereidt overleg en vergaderingen voor met de stuurgroep, het projectbureau en werkgroepen;  je zorgt voor verslaggeving over de resultaten en planning;
 • Je faciliteert overleg over gebiedsgerichte processen rond landbouw, natuur en bos;
 • Je volgt lopende LEADER projecten op zoals Ambassadeurs en Gastheren in het Landschapspark en Speelzone op de Drongengoedhoeve;
 • Je begeleidt mee het traject rond het LEADER project: onthaalvisie- en plan voor Landschapspark Drongengoed;
 • Je zorgt voor opmaak van een overzichtskaart aan de hand van verzamelde informatie uit het onthaalplan en ontwikkeling van een stijlboek recreatieve infrastructuur;
 • Je biedt ondersteuning aan de uitbouw van recreatieve netwerken in het Landschapspark;
 • Je verleent medewerking aan grote publieksevenementen zoals Week van het Bos en Dag van de Landbouw;
 • Je volgt gebiedsgerichte projecten zoals Gestroomlijnd Landschap en het LEADER project Drongengoed op Dreef op en gaat hiervoor in overleg met partner-gemeenten;

VOORWAARDEN

 • Minimum diploma Bachelor
 • Je hebt vijf jaar relevante projectmatige werkervaring
 • Je hebt ervaring bij het faciliteren van processen en het werken met verschillende partners
   

PROFIEL

 • Je kan je snel inwerken en onderscheidt makkelijk hoofd- en bijzaken;
 • Je bent een duidelijke communicator ;
 • Je bent facilitator / moderator met een open geest en neutrale ingesteldheid
 • Je beschikt over diplomatieke vaardigheden en streeft naar win-wins;
 • Je werkt goed georganiseerd en gestructureerd, zowel autonoom als in team;
 • Je bent in staat ideeën om te zetten in concrete resultaten;
 • Je hebt ervaring met projectwerking en procesbegeleiding;
 • Affiniteit met het werkingsgebied is een pluspunt;
 • Je hebt inzicht in de lopende planprocessen en bestaande samenwerkings-verbanden; je weet die te koppelen aan, en te integreren in het Strategisch Project;
 • Je bent vertrouwd met ruimtelijke thematieken: natuurontwikkeling, plattelandsbeleid, integraal waterbeleid, landschapszorg, toerisme en recreatie;
 • Je hebt inzicht in het werken met openbare besturen en middenveld;
 • Je bent bereid tot avond- en weekendwerk;
 • Je beschikt over een rijbewijs B;
 • Je kan vlot werken met Office-softwarepakketten en GIS-programma’s.

Regionaal Landschap Meetjesland biedt je

 • Een uitdagende job in een flexibele werkomgeving;
 • Een tijdelijk contract van bepaalde duur (9 maanden);
 • Een competitieve wedde volgens barema B1a (verantwoordelijke) van
  paritair comité 329.01 (socio-culturele sector);
 • Vergoeding woon-werkverkeer;
 • Meeneembare relevante anciënniteit te bespreken;
 • 20 betaalde verlofdagen + 12 conventionele verlofdagen
 • Standplaats in 9990 Maldegem, Marktstraat 10
 • Regelmatige verplaatsingen naar Gent en gemeenten van het Landschapspark maken deel uit van de job

Interesse ?
Mail vóór 31/01/2019 naar katrien.geurts@RLM.be een enthousiaste brief samen met je CV waarin je onder andere duidelijk maakt of je wil werken als voltijdse project coördinator of als je maar deeltijds beschikbaar bent. Mits deeltijdse beschikbaarheid vermeld je hoe je de samenstelling van een project coördinatie team ziet en wat jouw rol zal zijn. Voeg ook een kopie van je diploma toe.  

 

Op basis van een selectie van motivatiebrief en CV zullen de weerhouden kandidaten uitgenodigd worden op een mondeling gesprek die zal gelden als selectie voor de ad interim project coördinator of coördinatie team. Dit gesprek zal worden georganiseerd in Maldegem in de maand februari, op datum nog te bepalen.

Indien de geschikte kandida(a)t(en) niet worden gevonden, zal niet overgegaan worden tot aanwerving.

Voor meer informatie over deze vacature kan je telefonisch contact opnemen met het Regionaal Landschap Meetjesland op het nummer 050 / 70 00 42 of via info@RLM.be

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.