Regionaal Landschap Rivierenland vzw zoekt projectmedewerker groenblauwe netwerken + trage wegen

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Mechelen
Solliciteren tot

Jobomschrijving

 • Je zorgt voor de loketfunctie van trage wegen. Je helpt particulieren, verenigingen, openbare besturen, ... verder met hun vragen over trage wegen en het beleid hierrond.
 • Je trekt verschillende trage wegenprojecten in ons werkingsgebied van inventarisatie tot planfase tot (hopelijk) uitvoering. Je staat in voor het organiseren van overlegmomenten, het opzetten van een vrijwilligerswerking, de coördinatie van terreininventarisaties, kaartopmaak in GIS, organisatie en begeleiden van evaluatiemomenten met burgers, adviezen en potenties bundelen, verslaggeving, overleg met eigenaars, de zoektocht naar compromis tussen verschillende eigenaars en gemeenten, technische uitwerking, administratieve opvolging, begroting, opmaak bestekken, aanvragen offertes, opmaak actieplan voor de (eventuele) realisatie van de trage weg (opvolging van de werken op het terrein, nazorg, rapportage, bekendmaking via pers, publicaties). Je brengt op regelmatige basis verslag uit van de stand van zaken aan de opdrachtgevers en werkt nauw samen met verschillende collega’s.
 • Je bouwt mee aan een groenblauw netwerk van rivieren en beekvalleien in ons werkingsgebied. Je volgt het beleid rond integraal waterbeheer nauw op en ontwikkelt een gebiedsgerichte en valleibrede visie voor waterlopen. Deze  omvat maatregelen en concrete acties om natuur te verbinden doorheen de beekvalleien, groenblauwe dooradering te realiseren en zo de waterlopen te herwaarderen in een klimaatbestendig(er) landschap. Je gaat mee op zoek naar financiering via mogelijke subsidiekanalen en schrijft mee projectvoorstellen uit.
 • Je legt linken naar het Loket Onderhoud Buitengebied voor het efficiënt beheer van de groen- en wandelinfrastructuur in de hele rivier- en beekvallei.
 • Jij bent degene die het klimaat schept voor overleg en samenwerking. Je start initiatieven op om nieuwe knelpunten aan te pakken en oplossingen aan te reiken. Je bent een go-between die met alle bekommernissen van de verschillende partners rekening houdt en (politieke) feeling heeft. Je streeft samen met de betrokken actoren naar maximale win-win situaties in het landschap

Verantwoordelijkheden

 • Motiveren en enthousiasmeren van verschillende doelgroepen (gemeenten, landbouwers, jagers, natuurverenigingen, wandelaars, vrijwilligers, toeristische actoren…)
 • Overleg, vergaderingen met diverse overheden en partners organiseren en/of leiden in een constructieve sfeer met oog voor het bereiken van resultaat en hierover verslaggeving verzorgen
 • Oog hebben voor de landschappelijke structuur, recreatieve en toeristische netwerken, natuurwaarden, de landbouwstructuur en –verbredingsmogelijkheden in een multisectoriële beleidscontext.
 • Plannen, voorbereiden en begeleiden uitvoering projecten van landschaps- en natuurherstel
 • Voortgang, doelstellingen en timing van projecten bewaken
 • Financieel beheer, rapportage en declaratie van projecten
 • Communicatie verzorgen rond de projecten naar brede omgeving en pers
 • Innoverende, nieuwe ideeën aanbrengen
 • (Dwars)verbindingen maken met lopende en nieuwe projecten. Terugkoppeling met collega’s en coördinator
 • Actief zoeken en schrijven van nieuwe en/of vervolgprojecten
 • Vertegenwoordiging van RLRL op studiedagen, symposia, openingen…
 • Op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkelingen in het werkveld, netwerken...

Profiel

 • Je bent een verbindend persoon die gericht is op samenwerking en er een punt van maakt om alle partners maximaal te betrekken bij het vormgeven en uitvoeren van een project
 • Je bent communicatief sterk (mondeling én schriftelijk), je beheerst verschillende stijlen (wervend en laagdrempelig; informatief en zakelijk) en je voelt aan wanneer welke stijl te hanteren. Je bent extravert, correct, contactvaardig en weet mensen te enthousiasmeren.
 • Je stijl is pro-actief ingaan op kansen en omgaan met knelpunten
 • Je maakt vlot contacten, je kan snel vertrouwen winnen
 • Je kan vergaderingen leiden, verslag maken, terugkoppelen naar collega’s
 • Je kan binnen een strak tijdschema kwaliteitsvol werk afleveren
 • Je werkt met orde, netheid en stiptheid.
 • Je bent positief ingesteld t.o.v. samenwerking met diverse actoren in het platteland (natuursector, landbouwers, recreanten, jagers). Je kan omgaan met weerstand, je kan relativeren en zaken met humor weten te plaatsen.
 •  Kennis van de streek en een netwerk zijn pluspunten.
 • Je bent diplomatisch, hebt een uitgesproken organisatietalent en kan vlot zelfstandig binnen een teamverband werken: je neemt initiatieven en weet wanneer je moet terugkoppelen. Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en je hebt een probleemoplossend denkvermogen.
 • Je hebt een diploma in de natuur-, landschaps- of landbouwsector of hebt hier beroepshalve veel affiniteit en ervaring mee. Basiskennis over ruimtelijke ordening, kaartmateriaal, hydrologie, natte natuur, watersystemen en –huishouding,  landschapszorg en/of natuurgerichte recreatie zijn een pluspunt. Kunnen ontwerpen is een meerwaarde.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je kan vlot overweg met de computer (MS Office) en goede kennis GIS (ArcGIS, QGIS) is een pluspunt.
 • Je bent bereid om flexibele werkuren te presteren (af en toe avond- en weekendwerk).

Wij bieden

 • Voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Gunstige verlofregeling, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietsvergoeding (Paritair Comité 329.01). Verloning volgens barema B van provinciale overheid (met opname relevante anciënniteit).
 • Afwisselende job met ruimte voor eigen inbreng in een dynamische werkomgeving. Enthousiaste collega’s en een constructieve teamsfeer.
 • Standplaats: Hallestraat 6, 2800 Mechelen (5 min fietsen van station Mechelen).

Sollicitatieprocedure

Kandidaten sturen een mail 31 augustus 2021 naar ankatrien.boulanger@rlrl.be, met als onderwerp 'sollicitatie projectmedewerker', en volgende documenten in bijlage:

'familienaam_voornaam_cv' en 'familienaam_voornaam_motivatiebrief'.

Je kan rekenen op een vlotte en discrete behandeling van jouw kandidatuur.

Geselecteerde kandidaten worden via email uitgenodigd  voor een schriftelijke proef en een groepsgesprek op maandag 6 september 2021.  Hou ook alvast woensdag 8 september vrij voor een individueel gesprek.

Meer informatie nodig? Bel naar Ankatrien Boulanger 0487 90 68 60