Reset.Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu zoekt Projectcoördinator eerlijke industriële transitie

Betaalde job Voltijds
Brussel
Yelter Bollen
Solliciteren tot

Reset.Vlaanderen en Bond Beter Leefmilieu (BBL) gaan in 2021 van start met een Europees project rond de circulaire en groene transitie in de zware industrie. Samen met partners uit binnen- en buitenland, brengen we de mogelijkheden voor een sociaal rechtvaardige industriële transitie in kaart en ontwikkelen we trainingsmateriaal voor vakbonden en werknemers. 

We werven hiervoor twee projectmedewerkers aan voor bepaalde duur (t.e.m. het einde van het project, december 2022):

Een projectcoördinator, die vanuit Reset.Vlaanderen de inhoudelijke en organisatorische coördinatie zal voeren. 

Een projectmedewerker, die vanuit BBL de nodige inhoudelijke ondersteuning zal geven, en daarnaast zal bijdragen aan de algemene werking van BBL rond industrie en circulariteit. 

Beide medewerkers hebben als plaats van tewerkstelling het gedeelde kantoor in de Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel. 

Reset.Vlaanderen

De projectcoördinator wordt tewerkgesteld bij Reset.Vlaanderen.

Reset.Vlaanderen vindt oplossingen die sociale, economische en ecologische-uitdagingen verbinden. We werken aan een eerlijke verdeling van de kosten en baten van de transitie. We doen dit samen met organisaties en netwerken uit het brede middenveld. Samen met hen zetten we de burger mee aan het stuur van de transitie. 

Taakomschrijving

Als projectcoördinator werk je bij Reset.Vlaanderen, de promotor van het project.  We zijn op zoek naar een gedreven medewerker die zich wilt inzetten voor een rechtvaardige sociale en ecologische transitie, die over de nodige inhoudelijke bagage beschikt om de relevante uitdagingen te doorgronden én om deze op een toegankelijke manier te communiceren. Je weet je snel in te werken, communiceert vlot in Nederlands en Engels, en beheert zelfstandig de projectplanning en het netwerk aan betrokken partners. 

De projectcoördinator overlegt met de partners en breidt het netwerk uit, draagt bij aan de verzameling en de verwerking van het achtergrondmateriaal, gaat in gesprek met Vlaamse en Europese vakbondsmedewerkers, werkt vormingen en presentaties uit, en organiseert in samenwerking met de partners workshops en rondetafelgesprekken. Je bewaakt eveneens de algemene lijn en planning van het project, en zorgt voor een correcte administratieve rapportage naar de subsidiegever. Je werkt hiervoor nauw samen met de project- en beleidsmedewerkers van Reset.Vlaanderen, en met de collega’s van BBL. 

Verantwoordelijkheden en taken

 • Coördineren met (project)partners in binnen- en buitenland (vakbonden & milieubeweging)
 • Netwerken: Verder uitbouwen van netwerk van relevante organisaties, zowel in Vlaanderen (& België) als buiten de landsgrenzen
 • Inhoudelijk dossier voorbereiden m.b.t. de rol & belangen van werknemers/vakbonden in de klimaattransitie van de industriële sectoren (m.n. metaal en chemie)
 • Gesprekken voeren en interviews afnemen met de doelgroep (studiemedewerkers, vakbondssecretarissen, ...) 
 • Deze kennis & interviews vertalen naar een gids, trainingsmateriaal en presentaties
 • Rondetafelgesprekken, workshops en andere presentaties organiseren en coördineren
 • Presentaties geven 
 • Externe communicatie verzorgen over dit project (blogs, sociale media, ...)

 

De precieze samenstelling van het takenpakket van de projectmedewerker wordt bekeken met het team en de projectpartners. 

Je wordt ondersteund door de stafmedewerker projecten en de beleidsmedewerker van Reset.Vlaanderen. Je werkt eveneens hecht samen met de medewerker die bij Bond Beter Leefmilieu wordt aangeworven voor dit project. 

Je draagt ook bij aan de algemene werking van Reset.Vlaanderen. 

Profiel en vaardigheden

 • Communicatief ingesteld en vlot in contacten leggen
 • Sterk in verwerken en communiceren van complexe informatie
 • Zelfstandig werken en ondernemend
 • Inhoudelijke achtergrond in een relevant domein, zoals milieu/klimaatpolitiek, sociaal beleid, economische politiek of industrieel beleid. 
 • Diploma bachelor of master, of gelijkwaardig door ervaring
 • Kennis van vakbonden en sociaal overleg zijn een pluspunt 
 • Interesse in en/of affiniteit met zowel milieubeweging als sociale middenveld
 • Talenkennis: vlot Engels spreken en schrijven. Andere talen (m.n. Duits) zijn een plus
 • Ervaring met partner- en projectcoördinatie is een plus
 • Ervaring met geven van presentaties & vormingen is een pluspunt.

Aanbod

 • 4/5e contract van bepaalde duur tot 31/12/2022.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Plaats van tewerkstelling: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel, op wandelafstand van station Brussel - Centraal.
 • 30-uren week
 • Functiegerichte verloning, met inachtname van relevante anciënniteit volgens PC 329.01
 • Dertiende maand, dubbel vakantiegeld en maaltijdcheques.
 • Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer (openbaar vervoer) en/of fietsvergoeding.
 • Mogelijkheid tot telewerk, in overleg met coördinator.
 • Je draagt bij aan de duurzame en eerlijke transitie van de samenleving
 • Ruimte voor initiatief en creativiteit, in een klein en dynamisch team.  
 • Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

Praktisch

Heb je interesse? Stuur dan ten laatste op 28 februari 2021 jouw motivatiebrief en CV als bijlage en met jouw naam in de titel naar solliciteren@bblv.be. Geef ook duidelijk in het onderwerp van de mail aan dat je solliciteert voor de functie van Projectcoördinator eerlijke industriële transitie. Indien we je kandidatuur weerhouden, word je uitgenodigd voor een online proef die van op afstand kan worden afgelegd tussen 4 en 7 maart. Wie na de proef doorgaat naar de volgende ronde, het gesprek, wordt verwacht op 12 maart. 

Wil je bijkomende informatie over het project? Contacteer dan yelter.bollen@reset.vlaanderen