Stad Brugge - Noord-Zuiddienst zoekt Projectcoördinator Food Wave

Betaalde job Bepaalde duur
Noord-Zuiddient, Hoogstraat 9, 8000 Brugge
Solliciteren tot

Stad Brugge participeert in het Europees project FOOD WAVE. Het project loopt tot 30 november 2023. Focus van het project is het bereiken en mobiliseren van jongeren (15-35 jarigen) rond het thema duurzame voeding. Food Wave wordt uitgebouwd door een 29-tal Europese steden en partners, verspreid in 17 landen. Stad Milaan treedt hier op als leading partner.

Het project legt verbanden met het klimaatthema en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Jongeren blijken bezorgd te zijn over de klimaatsverandering en zijn belangrijke actoren in het bepalen van strategieën en gedragsverandering.

Stad Brugge heeft reeds een duurzame voedselstrategie ‘Bruggesmaakt’ ontwikkeld en wenst deze ook via het project Food Wave met en door jongeren uit te dragen.

De projectfocus ligt op volgende doelstellingen:

 • het bewustzijn van jongeren rond duurzame voeding verhogen;
 • samen met jongeren het thema duurzame voeding via acties onder de aandacht brengen en aanzetten tot gedragsverandering.

Volgende acties komen aan bod:

 • organisatie van een hack the city rond duurzame voeding. In een hack the city worden jongeren samengebracht om na te denken over de veranderingen die zij willen zien in hun stad;
 • organisatie van een hacketon over duurzame voeding en klimaat. Een hacketon is een bijeenkomst van jonge IT'ers met als doel in 24 uur een creatieve en innovatieve oplossing te bedenken voor een bepaald doel of thema;
 • opzetten van een uitwisselingsprogramma voor Brugse studenten met de Brugse partnerstad (Ebolowa) in Kameroen;
 • samenwerking met MOOOV filmfestival voor een programmatie met film en debat rond duurzame voeding;
 • uitbouwen van een (digitaal) jongerennetwerk en contacten met scholen;
 • organiseren van lokale evenementen in lijn van de projectdoelstellingen;
 • verhoogde aandacht voor het bereiken van kwetsbare jongeren;
 • opzetten van een communicatiecampagne;

Uitvoering van deze acties gebeurt in co-creatie met lokale projectpartners. De projectcoördinator plant, regisseert, coördineert en rapporteert over de uitvoering van de vooropgestelde lokale acties.

Als projectcoördinator word je tewerkgesteld binnen de Noord-Zuiddienst maar zal je ook nauw samenwerken met de jeugddienst, de Europese cel en de dienst klimaat van Stad Brugge.

Jouw rol als projectcoördinator:

 • de coördinatie van het uit te voeren actieplan Food Wave;
 • het organiseren van diverse activiteiten i.s.m. lokale partners i.f.v. de vooropgestelde projectdoelstellingen;
 • het regisseurschap: verbinden van partners i.f.v. projectacties;
 • de terugkoppeling en rapportering

 

Je behaalde een Bachelor diploma.

Je hebt een goede kennis van projectmanagement.

Je hebt kennis van duurzame voeding, klimaat, Sustainable Development Goals.

Je hebt affiniteit met de doelgroep.

Je hebt een goede kennis van Microsoft Word, Excel, Ppt en Outlook.

Nederlands is de voertaal bij contacten met de lokale partners, Engels is de voertaal bij contacten met de Europese projectpartners

 

Solliciteer via: https://www.poolstokzendtuit.be/nl/solliciteer/projectcoordinator-food-…