Stad Brussel zoekt Coördinator openbare reinheid en afvalbeheer en afvalvalorisatie (M/V/X)

Betaalde job Voltijds
Brussel
Solliciteren tot

Je zal deel uitmaken van het team duurzaam wijkcontract Marollen en werken in de wijkantenne. Je coördineert samen met de dienst netheid van de Stad Brussel de acties die ondernomen moeten worden om de objectieven rond een betere openbare netheid en rond afvalbeheer en-valorisatie in de wijk te realiseren.

 

TAKEN

Je ontwikkelt, samen met de dienst reinheid, strategieën om de openbare netheid in de wijk te verbeteren (sluikstorten, afval op de openbare weg …)

Je verzekert de aanwezigheid en zichtbaarheid van de dienst netheid in de wijk

Je werkt samen met verschillende actoren van de markt op het Vossenplein om het afvalbeheer en de netheid rond de markt te verbeteren

Je bent de referentiepersoon voor alle institutionele actoren die actief zijn op het vlak van openbare reinheid binnen de perimeter van het wijkcontract (dienst openbare reinheid, dienst groene ruimten van de Stad Brussel, Net Brussel, Brusselse Woning …), je coördineert de verschillende acties

Je stippelt nieuwe methoden uit voor de valorisatie van afval dat in de wijk geproduceerd wordt en je promoot de circulaire economie

Je start communicatieacties op en verzorgt animaties om de verschillende doelgroepen in de wijk te sensibiliseren op het vlak van openbare reinheid en het afvalprobleem

Je stuurt projecten en participatieve workshops, creëert samenwerkingsverbanden in de wijk en ontwikkelt partnerships op lange termijn met de actoren van de wijk (verenigingen, handelszaken, BRAVVO …) en in het bijzonder met de buurtbewoners

Je verzekert de administratieve opvolging van de projecten (jaarlijkse activiteitenverslagen, analyses en actiefiches)

 

PROFIEL

Je beschikt over een goede kennis van de uitdagingen rond duurzame ontwikkeling, openbare reinheid en afvalbeheer

Een opleiding rond milieuraadgeving en/of afvalbeheer en -valorisatie vormt een troef

Ook ervaring in projectcoördinatie (vooral participatief) en in een multiculturele context vormt een troef

Je bent vertrouwd met de Brusselse institutionele context en de processen van een duurzaam wijkcontract

Je weet de verschillende stappen en prioriteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van objectieven op coherente wijze en binnen de opgelegde deadline te organiseren

Je past je mondelinge en schriftelijke communicatie aan aan de doelgroep

Je bent contactvaardig en initiatiefgericht

Flexibele uurroosters schrikken je niet af (de functie vereist soms aanwezigheid ‘s avonds of in het weekend, al naargelang de evenementen)

Je kan vlot overweg met MS Office

Je hebt een zeer goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans, kennis van andere talen is een pluspunt

 

AANBOD

Voltijds contract zolang de subsidiëring van het wijkcontract loopt

Maandelijks brutosalaris: minimum 30118,49 euro (Master diploma) (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.

Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering

Regelmatige bijscholing

Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

 

INLICHTINGEN

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u
   
  SOLLICITEREN
  Stuur ons je kandidatuur via http://jobs.brussel.be (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 06/12/2020. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
  Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.
  De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.
  Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.