Stad Brussel zoekt Dossierbeheerder (M/V/X) voor de Dienst Milieuraadgeving | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Stad Brussel zoekt Dossierbeheerder (M/V/X) voor de Dienst Milieuraadgeving

Geplaatst door
StadBrussel
Deeltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
26/04/2020

Werkgever

 

Met zo’n 3800 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Het Departement Stedenbouw houdt zich bezig met het toekennen van stedenbouwkundige en milieuvergunningen, ontwerpt en realiseert renovatieprojecten voor de openbare ruimte en coördineert initiatieven voor stadsherwaardering (wijkcontracten).

De Dienst Milieuraadgeving houdt zich bezig met projecten rond het milieu en duurzame ontwikkeling en sensibiliseert zowel de burgers als het stadspersoneel hierrond.

 

Missie

 • Je coördineert de acties die nodig zijn om het zerowasteproject voor gezinnen uit te werken, te sturen en op te volgen. Je werkt ook mee aan de communicatie- en sensibiliseringsacties hierrond.

Voornaamste taken

 • Je werkt de strategie uit om deelnemende gezinnen te vinden en volgt deze strategie op, net als de methodologie en de planning van het zerowasteproject voor gezinnen. Je coördineert de verschillende acties
 • Je verzekert de administratieve opvolging van het project
 • Je neemt deel aan vergaderingen van het stuur- en het begeleidingscomité van het project en aan alle andere projectvergaderingen
 • Je volgt de ontwikkeling op van de communicatiestrategie voor de opstart en het afsluiten van dit project
 • Je staat in voor de logistieke organisatie van het project
 • Je stelt vergaderverslagen en activiteitenrapporten op
 • Je bezorgt alle noodzakelijke informatie aan je leidinggevenden (vooruitgang van de dossiers en projecten …), je maakt een rapportage op

 

Profiel

 

 • Je bent in het bezit van een bachelor of graduaatsdiploma in overeenstemming met de functie
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) in je eerste taal (Nederlands of Frans) en je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van de tweede landstaal
 • Je bent contactvaardig en neemt initiatief
 • Je gaat nauwkeurig en gestructureerd te werk met respect voor de opgelegde deadlines
 • Je hebt een analytisch denkvermogen en werkt oplossingsgericht
 • Een opleiding milieuraadgeving en/of afvalbeheer en/of afvalherwaardering vormt een troef
 • Ervaring in projectcoördinatie (voornamelijk participatief) en in een multiculturele context vormt een troef, net als kennis rond de uitdagingen van duurzame ontwikkeling, openbare reinheid, afvalbeheer en afvalvermindering
 • Je bent in staat vlot samen te werken met andere diensten, zowel intern (communicatie, duurzame ontwikkeling en openbare reinheid) als met de externe opdrachthouder en het kabinet van de bevoegde schepen
 • Je kan vlot overweg met MS Office
 • Een flexibel uurrooster schrikt je niet af: de functie vereist soms dat je ’s avonds of in het weekend aanwezig bent, in functie van de evenementen

 

Aanbod

 

 • Halftijds contract met beperkte duur (looptijd subsidies 1 jaar)
 • Maandelijks theoretisch gemiddeld brutosalaris, variabel volgens het aantal gewerkte dagen vergeleken met het aantal werkdagen van de maand: minimum 1.172,64 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 • Regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Inlichtingen

 • bij het Departement HR - Dienst Werving
  Administratief Centrum
  Anspachlaan 6 (13de verdieping)
  1000 Brussel
  02 279 24 20
 • openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

Solliciteren

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 26/04/2020. Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.
  De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.
  Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.