Stad Kortrijk zoekt Programmaregisseur Biodiversiteit en Klimaat | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Stad Kortrijk zoekt Programmaregisseur Biodiversiteit en Klimaat

Geplaatst door
Stad Kortrijk
Voltijds
Betaalde job
Kortrijk
Solliciteren tot: 
31/08/2019

DE AMBITIE VAN HET PROGRAMMA BIODIVERSITEIT EN KLIMAAT

Kortrijk ondersteunt inwoners die hun steentje bijdragen aan een beter klimaat. Als stad geven we het goede voorbeeld. We zetten grote stappen richting energieneutraliteit en een circulair aankoopbeleid. We besteden aandacht aan biodiversiteit op bedrijventerreinen en vergroening van speelplaatsen, straten en begraafplaatsen. Er komt een ambitieus dakisolatieplan, we monitoren de luchtkwaliteit, verzorgen de Leie en onze beken, stimuleren de korte keten in de landbouw, … Kortrijk heeft straffe klimaatplannen.

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN

De programmaregisseur geeft richting aan het programma.

  • De PR vertaalt de ambitie naar strategische doelstellingen en bepaalt op die manier de focus van het programma. Hij/zij heeft het duidelijke eigenaarschap van het programma.
  • De PR legt vast welke KPI’s de voortgang en het succes van het programma bepalen. Hij/zij brengt in kaart wat de risico’s zijn, en anticipeert op mogelijke ongewenste effecten.
  • De PR legt duidelijke linken met de meerjarenplanning en de beleids- en beheerscyclus.
  • De PR onderhoudt een constructieve relatie met de politiek en het managementteam. Hij/zij analyseert de verwachtingen en opmerkingen. Hij/zij neemt het initiatief om op regelmatige basis te rapporteren en bij te sturen.

De programmaregisseur werkt samen met een sterk intern en extern netwerk.

  • De PR enthousiasmeert de interne en externe partners, en bij uitbreiding de hele organisatie, om aandacht te hebben voor het programma in de eigen dienstverlening. Hij/zij maakt duidelijk wie de belanghebbenden zijn, wat de meerwaarde is van het programma en waarom hierrond samenwerken succesvol kan zijn.
  • De PR capteert de voorstellen en ideeën van de partners binnen en buiten de organisatie, legt verbanden en onderzoekt de mogelijkheden. Hij/zij zet in op participatie en waardeert de mening en de expertise van de verschillende betrokkenen.
  • De PR stimuleert de onderlinge samenwerking van de partners en faciliteert waar nodig de communicatie. Hij/zij zet in op cocreatie.

De programmaregisseur werkt aan de verankering van het programma.

  • De PR denkt op lange termijn, het programma heeft – in tegenstelling tot de onderliggende projecten – geen duidelijk eindpunt. Hij/zij creëert een mindset die ervoor zorgt dat het programma op termijn transversaal verankerd is in de dienstverlening van de organisatie.
  • De PR onderhoudt een constructieve relatie met de verschillende operationeel leidinggevenden en de inhoudelijk experten van de organisatie, om betrokkenheid te realiseren tot op de werkvloer. Hij/zij participeert zelf ook actief in het beleid.

KENNISCOMPETENTIES

De programmaregisseur heeft ervaring met verschillende participatiemethodieken.

De programmaregisseur kent de visies rond programmamanagement, zoals bv. gepubliceerd door Twynstra Gudde, …

De programmaregisseur kan vanuit professionele ervaring inhoudelijke linken leggen met het programma biodiversiteit en klimaat.

AANBOD

• een voltijds contract van onbepaalde duur op A1a-A3a-niveau (na 2 x 6 maand)

• maaltijdcheques van 5,50 euro (na 6 maand) en hospitalisatieverzekering (na 1 jaar)

• gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,23 euro/km

• een mooi verlofpakket en een flexibel uurrooster

• naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar

• een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen

TOELATINGSVOORWAARDEN

Werving:

Een masterdiploma en 2 jaar aantoonbare relevante beleidsmatige ervaring in een beleidsdomein dat aansluit bij biodiversiteit en klimaat.

of

Geen masterdiploma maar wel minimaal 2 jaar aantoonbare relevante beleidsmatige ervaring in een beleidsdomein dat aansluit bij biodiversiteit en klimaat en slagen voor een niveau en capaciteitstest.

 

 

MEER INFO EN SOLLICITEREN

Alle info over de job, voorwaarden en procedure op https://www.kortrijk.be/nieuws/programmaregisseur-biodiversiteit-en-klimaat

Contact: team HR - bel 1777 of mail vacatures@kortrijk.be 

Inschrijven kan enkel digitaal via de website www.kortrijk.be/vacatures tot en met 31 augustus 2019.

Bij Kortrijk staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.