Stad Mechelen zoekt Consulent Vlaamse Energielening

Betaalde job Voltijds Deeltijds
Mechelen
Solliciteren tot

Voltijdse (100%) of deeltijdse functie (80%) voor 1 jaar op niveau A1a-A2a (via aanwerving)(1/1/2020- 31/12/2020)- mogelijkheid tot verlenging voor max. 2,5 jaar (30/06/2023)De stad Mechelen zoekt een enthousiaste medewerker voor de verdere uitbouw van Energiepunt Mechelen, waar de Mechelaar terecht kan voor een Vlaamse Energielening.Dit houdt in dat je het aanspreekpunt bent voor de geïnteresseerde burgers en hen ook begeleidt bij de leningsaanvraag.  Dit gaat van advies, ondersteuning tot de administratieve en financiële afhandeling. Al meer dan 600 Mechelaars maakten gebruik van dit aanbod.Je bent werkzaam bij de dienst Duurzame ontwikkeling en energie.  Als personeelslid van de stad Mechelen word je gedetacheerd naar het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Energiepunt Mechelen.  Je vervangt de coördinator van Energiepunt Mechelen tijdens zwangerschapsrust (eind februari 2020- 15/9/2020), daarna ben je werkzaam als medewerker. Je werkt samen met een collega die halftijds binnen Energiepunt Mechelen werkt.   Wat doe je als consulent Vlaamse Energielening ?

 • Je adviseert op een correcte manier Mechelaars die geïnteresseerd zijn in de Vlaamse Energielening (zowel telefonisch als tijdens de loketdienst of bij evenementen).  Hierbij betoon je professionele betrokkenheid bij cliënten en respecteer je het beroepsgeheim.
 • Je controleert de kredietaanvragen op ontvankelijkheid, volledigheid en je contacteert de burgers bij onvolledigheid of onjuistheid.
 • Je doet een inhoudelijke analyse (financieel o.a. beoordelen kredietwaardigheid en technisch) zodanig dat er in eer en geweten in de kredietcommissie over de dossiers kan geoordeeld worden.
 • Je woont hiervoor de kredietcommissie bij in januari/februari 2020 en vanaf maart 2020 kan je deze zelf leiden.
 • Je communiceert op een tactvolle manier met de burger over het al dan niet toekennen van de Vlaamse Energielening.
 • Je zorgt voor de verdere opvolging van het krediet (alle verdere stappen: in omloop, facturen, domiciliëring, wanbetalers,..). Je leert hiervoor zo snel mogelijk werken met de software voor de kredietopvolging.
 • Je behaalt zo snel mogelijk het certificaat bij de organisatie Febelfin over de beginselen van consumentenkrediet, zodanig dat je correct de job kan uitoefenen.
 • Je onderhoudt hiervoor goede contacten met de dienst Wonen, de Bouwdienst, het Sociaal Huis, de vzw Natuur-en landschapszorg voor het uitvoeren van de energiescans, andere Energiehuizen, Fluvius en het Vlaams Energieagentschap (VEA).
 • Je bent vertrouwd met de andere steunmaatregelen waarop de burger ook beroep kan op doen (premies Fluvius, premies Wonen Vlaanderen,…) of je bent bereid om je erin te verdiepen.
 • Je ondersteunt de sociale doelgroepen bij de realisatie van energiebesparende investeringen (o.a. de Huur- en isolatiepremie) en het aanvragen van subsidies en steunmaatregelen.
 • Als organisator structureer je je takenpakket en coördineer je de deeltaken die je collega’s opnemen binnen jouw domein. Je streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering.
 • Je plant, coördineert je taken, stelt prioriteiten en bewaakt deadlines.
 • Je beheert, klasseert de Vlaamse Energieleningsdossiers (zowel de papieren en digitale versie) en je neemt hierbij het beroepsgeheim steeds in acht.
 • Je functie als (vervanger van de) coördinator van het autonoom gemeentebedrijf AGB Energiepunt Mechelen (eind februari 2020 - 15/09/2020)
 • Je zorgt ervoor dat Energiepunt Mechelen zijn erkenning als Energiehuis kan behouden voor het verstrekken van de Vlaamse Energielening en dat Energiepunt Mechelen aan al zijn verplichtingen die het Vlaams Energieagentschap (VEA) stelt, voldoet (qua vernieuwd takenpakket, rapportering (inhoudelijke en financiële rapportering)).
 • Je gaat ook naar het 4-jaarlijks overleg dat het VEA organiseert met de Energiehuizen.
 • Je bent vertrouwd met het vernieuwde takenpakket van het Energiehuis zoals gesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 wat betreft de energiehuizen (BVR Energiehuizen).
 • Je dient als een van je eerste taken, het onderzoek verder te zetten, naar een mogelijk alternatief voor de Vlaamse Energielening voor alle Mechelaars.
 • Je werkt samen met de Energiecel van het Sociaal Huis, de dienst duurzame ontwikkeling en energie met hun campagne Mechelen Klimaatneutraal en de projectcoördinatoren van de projecten Triple A en BE REEL! voor het project renovatiebegeleiding.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de coördinatie van het Energieloket, dat deel uitmaakt van een samenwerking met dienst Wonen en de M-ambassadeurs in het Huis van de Mechelaar, om elke burger naar de juiste dienst door te verwijzen.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de FMSA die de erkenning gegeven heeft voor het consumentenkrediet bij vragen.
 • Je zorgt ervoor dat de taken, noodzakelijke beslissingen, rapporteringen, contacten en projecten die kaderen binnen het gegeven als autonoom gemeentebedrijf (AGB) gebeuren binnen de gestelde deadlines van de statuten en het gemeentedecreet (directiecomité,raad van bestuur,beslissingen college, meerjarenplanning en Beleids-en beheerscyclus (BBC), financieel en technisch jaarverslag, provinciegouverneur, Agentschap Binnenlands Bestuur, FOD Economie) .
 • Je zorgt ervoor dat het AGB Energiepunt Mechelen zijn beschikbare middelen voor de algemene werking optimaal inzet.
 • Je functie als coördinator van het Europees project EROSS (bij goedkeuring)
 • De doelstelling van EROSS is om meer in te zetten op een one- stop-shop (OSS), namelijk het Energiepunt Mechelen, waarbij er ingezet wordt op een reeks van oplossingen om technische, financiële en organisatorische knelpunten van woningeigenaars weg te werken, binnen innovatieve structuren. Een succesfactor is deze OSS te ontwerpen volgens de benadering van de klantenreis, een kader waarin de woningeigenaar centraal staat.
 • Je bent voor dit project het directe aanspreekpunt
 • Je draagt bij tot een kwalitatieve dienstverlening en de verdere uitbouw van het Energiehuis Energiepunt Mechelen
 • Je bewaakt de voortgang van afspraken met andere partners en diensten.
 • Dit Europees project EROSS vereist de nodige opvolging en rapportering (zowel inhoudelijk als financieel).
 • Je zorgt ervoor dat alle deliverables tijdig opgeleverd worden.
 • Je woont de verschillende partnermeetings en inhoudelijke workshops met de verschillende partners bij en je bereidt deze voor, als er iets verwacht wordt van jou als projectcoördinator van EROSS.
 • Als teamlid werk je samen met collega’s en communiceer je op een constructieve manier. Je neemt verantwoordelijkheid op voor de processen en taken die aan jou zijn toevertrouwd. 
 • Je deelt deskundigheid en informatie met interne en externe partners en communiceert op een heldere en begrijpelijke wijze.
 • Je neemt deel aan overleg en zorgt voor een constructieve bijdrage.
 • Je bent flexibel en bereid tot regelmatig avond- en weekendwerk (1-3/maand) om Energiepunt Mechelen verder uit te bouwen. Burgers zijn voornamelijk ’s avonds te bereiken.
 • Je neemt deel aan activiteiten van de directie strategie en ontwikkeling

  Wat verwachten we van jou?

 • Je bent minimaal in het bezit van een master. Een diploma voor een economische opleiding wordt gezien als een sterk pluspunt.
 • Je hebt ervaring op financieel en boekhoudkundig vlak of je bent op zijn minst gebeten door cijfertjes.
 • Je kan zeer goed zelfstandig (en in teamverband) werken
 • Je bent zeer communicatief en contactvaardig
 • Je hebt een empathisch vermogen
 • Je bent resultaatsgericht en je hebt een sterk planmatig en analytisch vermogen
 • Je hebt een goede schriftelijke verslaggeving en je kan projectmatig werken
 • Je hebt zin voor orde en structuur en werkt administratief correct
 • Als deskundige beschik je over de noodzakelijke vakkennis binnen je domein. Je houdt ze actueel en past ze correct toe.
 • Je hebt interesse in duurzaam bouwen en energieproblematiek en bent bereid om voortdurend bij te leren over diverse aspecten zoals energie.
 • Je bent discreet / je hebt respect voor privacy en confidentiële gegevens.
 • Je bent diplomatisch ingesteld met de nodige dosis assertiviteit
 • Je bent luisterbereid en werkt klantgericht. Je toont professionele betrokkenheid bij cliënten en respecteert het beroepsgeheim 

Of je voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • Je hebt minstens 3 jaar relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest
 • Of je beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs uitgereikt in overeenstemming met de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid
 • Of je beschikt over een op de functie afgestemd attest van een door de Vlaamse regering erkende instelling voor beroepsopleiding.

 Wat mag jij verwachten?

 • Voltijds (100%) of deeltijdse contract (80%) voor 1 jaar op niveau A1a-A2a (via aanwerving)
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 10 jaar.
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, mogelijkheid tot thuiswerk,

 Interesse?Solliciteer via aanwervingen@personeelmechelen.be, ten laatste op 11 november 2019;Alle kandidaten krijgen van ons antwoord via email, kijk dus zeker je spam / ongewenste mail na als je een paar dagen voor de selectiedatum nog niets van ons hebt gehoord.De selectie start met een CV-screening. Enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor de selectie. (maximum 12)De selectieprocedure bestaat verder uit drie onderdelen:

 • psychotechnische proeven
 • casusopdracht
 • sollicitatiegesprek

 Lees hier meer over de verschillende selectieproeven .De case wordt doorgestuurd op maandag 18 november om 9 uur en dient doorgestuurd te worden op maandag 18 november om 23.59uur.De gesprekken gaan door donderdag 21 november 2019.Houd deze data alvast vrij in je agenda.Meer info over de functieVoor inlichtingen betreffende de functie: Aurélie Van Hoecke, manager Energiebesparingsfonds Energiepunt Mechelen, T 015 29 78 92,  energiepunt@mechelen.beOfNatascha Diericx, Diensthoofd duurzame ontwikkeling en energie: Natascha.diericx@mechelen.be of T 015 29 79 22