Stad Roeselare zoekt Deskundige water, droogte en klimaatadaptatie (B1-B3)

Betaalde job Voltijds
Stad Roeselare
Solliciteren tot

Realiseer je graag oplossingen voor watergerelateerde uitdagingen (klimaatadaptatie, droogte, wateroverlast, waterkwaliteit,…) in de stad? Zit het projectmatig werken in je genen. Krijg je energie van het uitwerken en realiseren van oplossingen voor dergelijke concrete uitdagingen? Dan ben jij de persoon die we zoeken! 

Kerntaak

 • Je bent verantwoordelijk van A tot Z voor diverse projecten waarmee het waterkwaliteits- en -kwantiteitsbeheer in de stad gegarandeerd wordt, niet in het minst in het licht van klimaatadaptatie. Je hebt daarbij aandacht voor robuuste technische onderbouwing, gedragenheid van je projectaanpak en duurzame, toekomstgerichte opbouw van de ingrepen die je zult realiseren.
 • Je organiseert projectteams voor je waterprojecten en bent er verantwoordelijk voor dat afgesproken doelstellingen tijdig worden behaald. Je treedt in dialoog met interne en externe stakeholders, je werkt samen met hen werkbare oplossingen uit in je vakgebied, een gedragen implementatiestrategie en je leidt de uitvoering daarvan in goede banen. Je bent daarbij in staat op gepaste wijze bij te sturen waar en wanneer nodig. Je zorgt voor gepaste overdracht van je realisaties naar de gebruiker.
 • Je maakt relevante beleidskaders, je reikt handvaten aan om wijkgerichte vragen, meldingen en adviezen te stroomlijnen en/of vertaalt relevante beleidskaders en visies telkens door in werkbare, concrete oplossingen op maat van elk van de te realiseren doelstellingen. Je houdt daarbij rekening met de concrete omgevingsfactoren die in elk project anders zijn. Je houdt rekening met wettelijke randvoorwaarden inzake milieu en waterbeheersing, waar je vertrouwd mee bent, of waar je je zelf op korte termijn vertrouwd mee maakt.
 • Je neemt ook verantwoordelijkheid op voor werkpakketten water in multidisciplinaire projecten waar water deel van is.
 • Je aanpak schept vertrouwen bij allen betrokken bij de projecten waarvoor je verantwoordelijk zult zijn of waar je aan zult meewerken.

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag concrete oplossingen realiseren voor concrete watergerelateerde uitdagingen. Je bent geëngageerd en betrouwbaar en je wil samen met je collega's elke dag beter doen dan de dag ervoor.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt een bachelordiploma of 2 jaar relevante ervaring.
 • Je bent vertrouwd met een projectmatige aanpak van uitdagingen. Je weet medewerkers in een project-team te enthousiasmeren en te organiseren.
 • Je beschikt over de nodige expertise inzake waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer, ofwel door opleiding ofwel door ervaring.
 • De watermicrobe zit bij jou in het bloed (of je hebt geen schrik die microbe op te doen).
 • Je bent creatief, resultaats- en oplossingsgericht.
 • Je kan op een zelfstandige wijze werken, maar ook tijdig terugkoppelen.
 • Je werk nauwkeurig en met oog voor detail.
 • Ook in routinetaken blijf je steeds kritisch en alert.
 • Je kan mensen overtuigen.
 • Je gaat actief op zoek naar kansen en mogelijkheden in elk van de uitdagingen waarmee je geconfronteerd wordt.
 • Je slaagt erin een probleem te doorgronden en een relevante oplossing te voorzien.
 • Lees meer over de competenties die wij belangrijk vinden voor deze functie.

Je werkt samen met:

De Stad Roeselare is gestructureerd in drie directies. De directies Mens en Ruimte zijn voornamelijk burgergericht en staan in voor de externe dienstverlening ; ze spelen een belangrijke rol in het zoeken naar participatie met de burger/klant. De directie Ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de interne klant, en zorgt er voor dat de extern gerichte directies (Mens en Ruimte) over alle mogelijke middelen beschikken om op een performante manier hun werk te kunnen doen.

Als deskundige water maak je deel uit van de directie Ruimte, meer in het bijzonder het departement Projecten Openbaar Domein. Je maakt deel uit van de themacel Water en Riolering.

Je werkt samen met: 

 • De collega’s van de cel Water.
 • De medewerkers die zullen geëngageerd worden in je projectteams.
 • Collega’s van andere diensten.
 • (Externe) klanten en stakeholders voor wie projecten gerealiseerd worden. 
 • Je leidinggevenden: het departementshoofd en de themaverantwoordelijke Water en Riolering.

Je leidinggevende:

Ik ben Stephanie, verantwoordelijk voor de themacel Water en Riolering. Ik zoek een collega met veel goesting, iemand die met oplossingen komt voor problemen, met antwoorden op vragen, iemand die er in slaagt zijn projectteams te enthousiasmeren om samen vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Je komt in een enthousiast team terecht waar resultaats- en oplossingsgericht gewerkt wordt.

Ik geef je graag de nodige vrijheid en verantwoordelijkheid om je projecten te realiseren op basis van afspraken en doelstellingen die we samen uitzetten.

Wij bieden:

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema B1-B3. (Zie bijlage)
  Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit. Alle overheidsanciënniteit wordt meegenomen.
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een pluspas (kortingspas).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • een tweede pensioenpijler van 3%.
 • Een fijne werkomgeving met heel wat activiteiten in het kader van fit4work.

Selectieproces

Preselectie

 • Op basis van het cv, motivatiebrief en je antwoord op volgende twee vragen kan een preselectie gehouden worden. Onderstaande vragen dienen in het antwoordformulier beantwoord worden.
  • Omschrijf een project dat je trok (bij voorkeur relevant voor deze functie). Geef aan wat je rol was en hoe je dit hebt aangepakt?
  • Schets jouw visie betreffende de evoluties waarmee steden (zoals Roeselare) zullen moeten omgaan in de komende jaren op vlak van water, droogte en klimaatadaptatie?

Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 10 maart 2021.

Assessment

 • Bij Vandelanotte HR Solutions (Brugge).
  De weerhouden kandidaten na de mondelinge selectie worden uitgenodigd naar het assessment die plaats zal vinden op 16 maart 2021.
  Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit een gelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.
  Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs@roeselare.be.
   

Inschrijven kan tot uiterlijk 28 februari 2021.

Meer info 

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.
   

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.