Stad Roeselare zoekt Projectleider Energiewijk

Betaalde job Voltijds
Roeselare
Solliciteren tot

Heb jij de vaardigheden om een ‘energievernieuwend’ project in Roeselare te trekken? Heb je een achtergrond in duurzaam bouwen, woningrenovatie of energiesystemen? Je gaat vlot in gesprek met anderen en kan mensen enthousiast betrekken bij je ideeën? Dan is deze uitdaging om woningrenovaties naar een volgend niveau te tillen wel iets voor jou. 

Roeselare toont ambitie in het verkleinen van zijn klimaatimpact, ondernemerszin en het bekomen van comfortabele woningen met een lichte energiefactuur. 

Roeselare wil klimaatneutraal zijn voor 2050. Om dit te bereiken moet de stad de woningrenovaties in de stad versnellen. Hiervoor zoeken we met het Klimaatteam naar oplossingen die de energiewijk van morgen kunnen bouwen. 

Welke oplossingen, producten, diensten en nieuwe samenwerkingen kunnen van Roeselare een klimaatfitte en gezonde stad maken? Versterk jij ons Klimaatteam om samen met andere Europese partners oplossingen te realiseren? 

Kerntaak

 • Je werkt samen met lokale en Europese partners binnen het Interreg project ‘Stronghouse’ aan het verbeteren van energieoplossingen op wijkniveau.
 • Je bent met andere woorden een aanjager om een afgebakende buurt klimaatfit te maken. Hiervoor zet  je een proeftuin ‘Energiewijk’ op.
 • Je werkt samen met burgers en de sector aan gebouwenoplossingen, hernieuwbare energiesystemen, financieringsoplossingen, wijkaanpak, betere ketensamenwerking, nieuwe bouwpakketten en formuleert vanuit de praktijk advies voor het beleid. 

Doelstelling

Het project mikt op de vermindering van de CO2-uitstoot via renovatie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, het verhogen van de investeringsgraad, nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe samenwerkingen.
Je werkt hiervoor aan vijf projectdoelen: 

 • Vormgeven aan nieuwe technische en financiële oplossingen waarmee bewoners kunnen investeren in energie-efficiëntie en duurzame energiebronnen.
 • Ontwikkelen van een communicatiestrategie en buurtaanpak om de benodigde schaalgrootte en drijfveren te bekomen om te investeren.
 • Organiseren van een ketensamenwerking tussen regionale KMO’s sterk in energievernieuwing.
 • Opzetten van een proeftuin Energiewijk.  
 • Oplossingen voor de verdere uitrol van de ontwikkelde oplossingsstrategieën en je aanpak.

Oplossing

Het project wil energieoplossingen ontwikkelen op wijkniveau en werkt hiervoor aan de hand van een vijf-staps benadering:

 • Analyse van beste praktijken in een Europese context.
 • Analyse van gebruikersverhalen en de klantenreis vanuit het oogpunt van de burger, lokale overheid, architecten, KMO’s en de klimaatverandering.
 • Je komt met het consortium en een lokaal partnernetwerk tot een data gedreven ontwerp voor nieuwe oplossingen, maatregelen en buurtstrategieën.
 • Opzet proeftuin energiewijk voor uitvoeren van nieuwe oplossingen.
 • Mogelijk maken van opschaling van de succesvolle oplossingen. 

Dit project vormt een sleutel om de energieprestaties van gebouwen versneld te verbeteren. De ontwikkelde methodieken moeten buurten en burgers versterken in de omslag naar levendige buurten bestaande uit klimaatfitte, gezonde en comfortabele woningen.

Taken

Projectplanning en rapportage op transnationaal niveau:

 • Meetings in een transnationale context.
 • Uitbreidingsactiviteiten kunnen organiseren en trekken die het project lokaal versterken.
 • Kennisdeling van goede praktijken uit binnen- en buitenland via stedennetwerk.
 • Ontwikkelen plan van aanpak voor bereiken van huishoudens binnen een bepaalde wijk.
 • Je bent vlot in het gesprek, zowel met buurtbewoners als met professionele stakeholders en komt met hen tot energievernieuwende oplossingen (bijv. bouwpakketten, financiering, enz.).
 • Ontwikkelen en uitvoeren van energiemaatregelen en ondersteunende diensten.
 • Uitbouw piloot Energiewijk.
 • Ontwikkelen en afleveren van methodiek ‘Energiewijk’.
 • Versterken van lokaal weefsel aan stakeholders actief rond energievernieuwende oplossingen. 

 

Profiel

Je wil als medewerker van de stad graag mensen centraal zetten. Je bent geëngageerd en je wil samen met je collega’s elke dag beter doen dan de dag ervoor.

Je weet medewerkers in een projectteam te enthousiasmeren en te organiseren.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het coördineren van complexe trajecten/projecten en bent in staat om draagvlak te creëren. Je voelt je thuis in het faciliteren van of werken met groepen, en spreekt graag voor een publiek.
 • Je hebt een aanstekelijke drive, bent verbindend, resultaats- en oplossingsgericht, zelfstandig, kritisch en authentiek.
 • Je beschikt over strategisch denkvermogen en bent analytisch sterk.
 • Je kan creatieve oplossingen aanbrengen voor niet-alledaagse problemen.
 • Je steunt op een stevig netwerk.
 • Je werkt nauwkeuring en met oog voor detail.
 • Je werkt graag naar deadlines toe.  
 • Je bent een vlotte communicator en kan de verschillende belanghebbenden overtuigen van de gekozen beslissing.
 • Je hebt een technische achtergrond, voeling met de woningsector, ervaring met energietechnieken en voelt je thuis in projectmanagement. Je achtergrond kan zeer divers zijn maar belangrijk is dat je projectervaring combineert met technische kennis in functie van woningrenovaties en de opschaling naar de buurt. 
 • Je hebt een masterdiploma of twee jaar relevante ervaring. 
 • Lees hier meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

 

Je werkt samen met:

De Stad Roeselare is gestructureerd in drie directies. De directies Mens en Ruimte zijn voornamelijk burgergericht en staan in voor de externe dienstverlening, ze spelen een belangrijke rol in het zoeken naar participatie met de burger/klant. De directie Ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de interne klant, en zorgt er voor dat de extern gerichte directies (Mens en Ruimte) over alle mogelijke middelen beschikken om op een performante manier hun werk te kunnen doen. 

Je komt terecht binnen het departement Beleidsontwikkeling van de directie Ruimte. 

Je werkt intensief samen met

 • Collega’s binnen jouw dienst. 
 • Collega’s binnen beleidsdepartement.
 • Collega’s binnen andere directies: Mens, Ondersteuning. 
 • Inwoners van Roeselare.
 • Kennisinstellingen zoals de Hogeschool VIVES.
 • De partners binnen het Europees project Stronghouse.
 • Externe stakeholders zoals: Fluvius, architecten, huiseigenaren, syndici, sociale huisvestingsmaatschappijen, koepelorganisaties, projectontwikkelaars, financiële instellingen, enz.