Stad Roeselare zoekt Projectleider Sharepair | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Stad Roeselare zoekt Projectleider Sharepair

Geplaatst door
VVervaecke
Voltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Stad Roeselare
Solliciteren tot: 
29/02/2020

Heb jij de vaardigheden om een project in goeie banen te leiden? Ben jij technisch sterk? Wil jij een engagement aangaan binnen de stad en werk je graag mee aan een hoger (her)gebruik van grondstoffen en materialen, een lokale hersteleconomie en de inzet van meer natuurlijke hulpbronnen in de stad?   

Binnen onze organisatiestructuur bouwen we al even aan een stevige projectstructuur. Projectmanagement wint steeds meer aan belang en dus stijgt ook de vraag naar sterke projectleiders. Ons nieuwe meerjarenplan bevat tientallen nieuwe projecten, waaronder Sharerepair, een Europees project (interreg), Heb jij zin om hier je schouders onder te zetten, laat het ons dan zeker weten.

Interesse in de overige plannen #VANRSL voor de komende jaren?

Wat is jouw kerntaak?

De levensduur van o.m. Elektrische en Elektronische Toestellen (EEE) neemt verder af wat een negatieve impact heeft op het gebruik van hulpbronnen en energie. Het project zet in op grondstoffen- en materialen efficiëntie door het verbeteren van (her)gebruik en beter beheer van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen in de stad.

Doelstelling

Om die impact te verkleinen wil het project inzetten op reparatie. Burgers nemen dagelijks de beslissing om een defect product te repareren of weg te gooien. Tegelijkertijd zijn er een groot aantal burgerinitiatieven voor reparatie en is de kennis binnen de kennisinstellingen, organisaties (bijv. repaircafés, …), … hoog en worden steden actiever op het gebied van de circulaire economie. Die stadsmakers willen we binnen het project samenbrengen in de stad.

Oplossing

Het project wil oplossingen vormgeven op wijkniveau. Via o.m. digitale ondersteuning mikt het project op verhoging van de reparatiebeslissingen door burgers en het succespercentage van reparatie-initiatieven. Hiervoor zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van open source tools, data-integratie, verbeteren van de ondersteuning van een lokaal herstelnetwerk, ontwikkelen van handleidingen voor herstel, ontwikkelen van nieuwe dienstenmodellen (bv. 3D-printing)… Dit project vormt op deze manier een bouwsteen voor een verdere concretisering van de circulaire economie in Roeselare en de functie van de nieuwe stedelijke grondstoffen centra. De (digitale) infrastructuur die wordt opgebouwd binnen het project moet een verdere opschaling mogelijk maken, een lokaal weefsel van circulaire initiatieven versterken, een breder Europees netwerk van herstellende wijken verbinden en de burger een meer centrale rol geven als actor in de circulaire economie.

Taken

 • Projectplanning en rapportage op transnationaal niveau.
 • Meetings in een transnationale context.
 • Uitbreidingsactiviteiten kunnen organiseren en trekken die het project lokaal versterken.
 • Kennisdeling van goede praktijken uit binnen en buitenland via netwerk slimme en circulaire steden.
 • Ontwikkelen van handleidingen voor herstel
 • Ontwikkelen van handleidingen en nieuwe ontwerpen voor 3D printing.
 • Ontwikkelen plan van aanpak voor het bereiken van huishoudens binnen een bepaalde wijk (wijkaanpak).
 • Aanleveren van gids met handleidingen.
 • Versterken van lokaal weefsel van circulaire initiatieven via RSLopPost, labmanagers en andere belangrijke lokale spelers voor een circulaire economie.
 • Uitbouw van een Urban Resources Center.

 

Wat is jouw profiel?

Als projectleider verwachten we dat je 2 jaar relevante ervaring hebt OF een masterdiploma.
Lees meer over de competenties die belangrijk zijn voor deze functie.

 • Onze waarden sluiten sterk aan bij wat jij belangrijk vindt.
 • Je weet medewerkers in een projectteam te enthousiasmeren en te organiseren.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het coördineren van complexe trajecten/projecten en bent in staat om draagvlak te creëren. Je voelt je thuis in het faciliteren van of werken met groepen, en spreekt graag voor een publiek.
 • Je hebt een aanstekelijke drive, bent verbindend, resultaats- en oplossingsgericht, zelfstandig, kritisch en authentiek.
 • Je beschikt over strategisch denkvermogen en bent analytisch sterk.
 • Je kan creatieve oplossingen aanbrengen voor niet-alledaagse problemen.
 • Je steunt op een stevig netwerk.
 • Je werkt nauwkeuring en met oog voor detail.
 • Je werkt graag naar deadlines toe.  
 • Je bent een vlotte communicator en kan de verschillende belanghebbenden overtuigen van de gekozen beslissing.
 • Productdesigner, ingenieur, een technische achtergrond of thuis in projectmanagement. Je achtergrond kan zeer divers zijn maar belangrijk is dat je enige projectervaring combineert met technische kennis in functie van herstelling van toestellen en het opmaken van handleidingen.

 

Met wie werk je samen? 

De Stad Roeselare is gestructureerd in drie directies en een Strategische cel. De directies Mens en Ruimte zijn voornamelijk burgergericht en staan in voor de externe dienstverlening, ze spelen een belangrijke rol in het zoeken naar participatie met de burger/klant. De directie Ondersteuning richt zich in de eerste plaats op de interne klant, en zorgt er voor dat de extern gerichte directies (Mens en Ruimte) over alle mogelijke middelen beschikken om op een performante manier hun werk te kunnen doen.

Je komt terecht binnen het departement beleidsontwikkeling van de directie Ruimte.

Je werkt intensief samen met

 • Collega’s binnen jouw dienst.
 • RSLoppost
 • Middenveldorganisaties
 • Repair café
 • Makerslab

Wat hebben wij te bieden?

Alle relevante beroepservaring wordt meegerekend voor de bepaling van de geldelijke en de schaalanciënniteit.

 • Een contractuele functie tot januari 2023.
 • In kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings – en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Pluspas (kortingspas)
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.

 

Hoe ziet het selectieproces er uit?

Preselectie

Op basis van het CV, de motivatiebrief en de gestandaardiseerde vragenlijst in onderstaand invulformulier wordt een preselectie gehouden. 

In de gestandaardiseerde vragenlijst dien je een antwoord te formuleren op onderstaande vragen:

 • Toon je affiniteit met maken en herstellen van materialen. (max. 30 regels)
 • Geef een voorbeeld van een project dat je getrokken hebt, de manier waarop je dit gedaan hebt en de rol die jij daarin opgenomen hebt. (max. 30 regels)

 

Mondelinge selectie met voor te bereiden opdracht

 • De weerhouden kandidaten na de preselectie worden uitgenodigd naar de mondelinge selectie die plaats zal vinden op 27 februari 2020.

 

Assessment bij Vandelanotte HR Solutions

 • Als het resultaat van het mondeling gesprek positief is volgt mogelijks ook nog een assessment op 5 maart 2020.

Indien je reeds deelnam aan een psychotechnisch selectiegedeelte (assessment), dan kan je daarvoor eventueel vrijstelling aanvragen op voorwaarde dat dit eengelijkwaardige functie betrof (zelfde niveau/rang) én indien het rapport - op datum van de afsluiting van de kandidaturen - nog geen 2 jaar oud is en er bovendien ook een geschikte beoordeling werd uitgesproken. De aanstellende overheid kan beslissen om volledige of gedeeltelijke vrijstelling te verlenen.
Een aanvraag (vergezeld van het rapport) wordt aangevraagd via jobs@roeselare.be.

Inschrijven kan via onderstaand invulformulier tegen uiterlijk: 16 februari 2020

 

Meer info

Inhoudelijke info:

Info over het verloningspakket, de inschaling en selectieprocedure:

Inschrijven

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.

Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.