Stad Sint-Niklaas zoekt diensthoofd beheer openbaar domein | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Stad Sint-Niklaas zoekt diensthoofd beheer openbaar domein

Geplaatst door
HRstad Sint-Niklaas
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Techniekhuis, Sint-Niklaas
Solliciteren tot: 
23/01/2020

 Voltijds statutair diensthoofd beheer openbaar domein (A1aA1bA2a) Wat de job inhoudt Wil jij meewerken aan de stad van morgen en via de dienst beheer openbaar domein actief bijdragen aan de beeldkwaliteit van de centrumstad Sint-Niklaas? Als diensthoofd heb je hier directe impact op via het onderhoud van onder andere het groen en de verhardignen op het openbaar domein van de stad Sint-Niklaas. Ben je gedreven, stuur je graag samen met je teamverantwoordelijken eigen medewerkers aan en werk je graag aan het verbeteren van de werking van een dienst, aarzel dan niet en dien je kandidatuur in.
  Wie we zoeken

Op donderdag 23 januari 2020 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)

  je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)

 • je bent van onberispelijk gedrag

 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten

 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).

 • je bent in het bezit van een master diploma of gelijkwaardig of je slaagt voor de capaciteitstest niveau master

 • je slaagt voor de selectieproeven.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt

 1. Een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;

 2. Praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools).  Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

 3. Voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een master diploma: capaciteitstest niveau master

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Wat we bieden

Je wordt aangesteld in statutair dienstverband (met proeftijd van 12 maanden).

De proeftijd wordt verlengd als het totale aantal afwezigheden meer is dan 25 werkdagen (met uitzondering van het jaarlijks vakantieverlof, feestdagen, omstandigheidsverlof en deelname aan vormingsactiviteiten). De proeftijd bedraagt maximaal 2 jaar.

Voor de proeftijd afgelopen is, vindt een eindevaluatie plaats.

Het statutaire personeelslid op proef wordt aangesteld in statutair verband op voorwaarde dat het personeelslid:

1.           voldoet aan de algemene voorwaarden die voor de functie van toepassing zijn;
2.           de proeftijd heeft afgesloten met een gunstig resultaat voor de evaluatie.

 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer

 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan

 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio

 • interessante verlofregeling

 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.

 • minimum maandloon:

  • met 0 jaar anciënniteit: 3 107,98 EUR bruto
   met 12 jaar anciënniteit: 4 061,00 EUR bruto

  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

  • Er wordt een wervingsreserve ( voltijds/deeltijds, statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Interesse?

Schrijf je in tot en met donderdag 23 januari 2020 op www.sint-niklaas.be of mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.

Het inschrijvingsformulier en de complete infobundel kan je terugvinden op de website van de stad. Zie link onderaan.

Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR,
E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 60 52. 

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens?
Dat lees je op
www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.

http://www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/werken-en-ondernemen/werken-bij-stad-en-ocmw/vacatures/diensthoofd-beheer-openbaar-domein-voltijds-statutair-a1aa1ba2a

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.