Stad Veurne zoekt Milieuambtenaar B1-3

Betaalde job Voltijds
Stad Veurne, Sint-Denisplaats 16, Veurne
Solliciteren tot

De milieuambtenaar staat in voor de aflevering of het adviseren van omgevingsvergunningen-milieu en/of het luik milieu in de omgevingsvergunning. Je volgt hierbij de wijzigingen in milieuwetgeving en aanverwante materies nauwgezet op.

Daarnaast sta je in voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van het gemeentelijk natuur– bodem- en milieubeleid. Dit betreft het opvolgen en begeleiden van projecten milieu en klimaat, het opvolgen van dossiers bodemverontreiniging/sanering, het afleveren van specifieke vergunningen, etc.

Je hebt van nature een positieve ingesteldheid en werkt vlot samen in team. Je collega's kunnen op jou rekenen.

Om je tewerkstelling vlot te laten starten voorzien we de nodige opleiding en een begeleidingstraject.

Selectieprocedure

 • Schriftelijke test in de vorm van een thuisopdracht: 9 maart 2021 van 18.00u tot 21.00u.  
 • Mondelinge test: 16 maart 2021 vanaf 9.30u in de Fractiezaal van Stadskantoor ‘De Seylsteen’.
 • Psychotechnische test: voorzien op 18 en 23 maart 2021 via Konvert Office, Smedenstraat 3 in Brugge.

Om geslaagd te zijn moet de deelnemer aan de selectieprocedure bij de afsluiting van de selectieprocedure minstens 60% van de punten behalen. Om toegelaten te worden tot het volgende gedeelte in de selectieprocedure moet de deelnemer aan de selectieprocedure in elk gedeelte van de selectieprocedure eveneens minstens 50% van de punten behalen.

Diplomavoorwaarden

Bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee
gelijkgesteld onderwijs. Laatstejaarsstudenten kunnen deelnemen mits het voorleggen van een studiebewijs en een verklaring dat je binnen maximum 7 maanden deelneemt aan het eindexamen.

Contract en uurrooster

Voltijds 38 uur per week. Van maandag tot en met vrijdag met een glijdend uurrooster van 7,6 uur per dag.
In uitzonderlijke gevallen kan door je leidinggevende gevraagd worden om ook buiten deze uren te werken. 

Wervingsreserve

Er is een wervingsreserve van 3 jaar. Op basis van het eindresultaat van een selectie wordt een rangschikking van de geslaagde kandidaten opgesteld. Als je niet meteen aan de slag kan, word je naargelang de functie al dan niet opgenomen in een wervingsreserve. Als de functie binnen dit tijdsbestek opnieuw vrijkomt, word je door Stad Veurne gecontacteerd om te vragen naar eventuele interesse.

Meerekenbare anciënniteit en verloning

 • Verloning volgens barema B1-3. Brutomaandloon bij 0 jaar anciënniteit: 2.509,94€
 • Relevante beroepservaring voor de functie in de privésector of als zelfstandige wordt meegeteld voor de berekening van de administratieve anciënniteit.
 • Maaltijdcheques: 7,42 euro per gewerkte dag
 • Fietsvergoeding: 0,24 euro/kilometer
 • Hospitalisatieverzekering voor werknemers
 • Voordelen bij GSD-V

De personeelsdienst maakt op jouw vraag een loonsimulatie op. Mail naar
personeelsdienst@veurne.be of bel op 058/33 55 14 met informatie over je huidige gezinstoestand (alleenstaande, kinderen ten laste…) en je huidige anciënniteit.

Solliciteren?

Je solliciteert via het invulformulier onderaan op deze pagina. Je voegt deze documenten toe om jouw sollicitatie geldig te maken:

 • CV
 • Motivatiebrief
 • Uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud)
 • Diploma

Je kan ook jouw sollicitatie schriftelijk afgeven via College van burgemeester en schepenen, Stadskantoor De Seylsteen, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne. Dit kan per post of je geeft jouw documenten af aan het Onthaal.

Meer informatie?

De personeelsdienst helpt je graag verder met al jouw vragen over de functie, verloning, het uurrooster… Je kan ze bereiken via 058 33 55 14 of personeelsdienst@veurne.be.

Meer info en solliciteren: https://www.veurne.be/nl/e-loket/vacatures-jobstudenten-stages-en-vrijw…