Teach for Belgium zoekt Projectverantwoordelijke 'diverse leraarskamers'

Betaalde job Voltijds Deeltijds Bepaalde duur
Brussel (Centraal Station)
Solliciteren tot

 

Start datum: zo snel mogelijk – Type contract: bepaalde duur, met zicht op onbepaalde duur of freelance

Periode: deeltijds of voltijds – Locatie: Brussel (Centraal Station)

 

WAT DOET TEACH FOR BELGIUM?

De visie van Teach for Belgium is: “Op een dag zullen alle leerlingen dezelfde slaagkansen hebben, ongeacht hun socio-economische achtergrond”.

Om dit te realiseren, bestaat de missie van vzw Teach for Belgium uit het:

 1. Mobiliseren, selecteren, vormen en ondersteunen van geëngageerde mensen die zich willen inzetten als leerkracht in die Belgische scholen met de meest sociaaleconomische kwetsbare leerlingen.
 2. Verzamelen en verspreiden, in samenwerking met haar netwerk van alumni en onderwijspartners, van (denk)kaders, goede praktijken en concrete instrumenten gericht op sterke leeruitkomsten, positieve relaties in onderwijs, en veerkracht van zowel leerlingen als schoolteams.

Met een team van een twintigtal collega’s werken we aan het realiseren van deze missie en ondersteunen we 279 deelnemers en alumni die elk schooljaar meer dan 15.000 leerlingen bereiken.

Teach for Belgium maakt deel uit van het internationaal netwerk Teach for All dat in 59 landen actief is. Diversiteit, inclusie en gelijkheid zijn centrale waarden binnen ons netwerk.

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je zal deel uitmaken van het Team Partnerschappen & Advocacy (6 personen) en bent verantwoordelijk voor verschillende projecten in samenwerking met het Vlaamse onderwijsveld.

 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Project manager ‘Diverse Leraarskamer’ in Antwerpen (50%)

Dit project start op 01/05/2021 en loopt tot en met 01/05/2023. Het doel van het project is het in kaart brengen van drempels en kansen op alle relevante niveaus (individuele leerkracht, leerkrachtenteam, schoolteam en -bestuur, onderwijsbeleid, ...) om aanbevelingen te formuleren en het brede onderwijsveld te versterken met nieuwe manieren om leerkrachten met een migratieachtergrond aan te trekken en te behouden.

Door middel van een participatief-kwalitatief onderzoek zal dit pilootproject in stad Antwerpen focussen op:

1. Het ondersteunen van 20 startende leerkrachten (met maximaal 5 jaar ervaring) met migratieachtergrond, in het basis- en secundair onderwijs, in de verschillende onderwijskoepels

2. Het implementeren van een leer/transformatietraject in minstens 4 scholen, gericht op inclusiviteit in schoolbeleid en -praktijken (focus op schoolteam, niet op leerlingen), dat zal worden uitbesteed aan een partnerorganisatie

3. De evaluatie van bestaande expertise, onderzoek en goede praktijken met betrekking tot dit onderwerp

4. De ontwikkeling van een communicatiecampagne waarin goede praktijken en verhalen getoond worden, met als doel meer mensen met een migratieachtergrond te stimuleren om leerkracht te worden.

De belangrijkste taken binnen deze functie zijn:

 1. Coördinatie van de uitvoering van het volledige project, in nauwe samenwerking met de leerkrachtencoach, diversiteitsexpert en schooltrajectbegeleider
 • Bewaken van de planning, voortgang en opvolging van het project, met continue terugkoppeling en uitwisseling met de projectpartners
 • Verzamelen van bestaande expertise en goede praktijkvoorbeelden
 • Ontwerp en implementatie van het werving- en selectieproces van de 20 leerkrachten en 4 scholen die binnen dit project zullen ondersteund worden
 • Co-creatie, implementatie en bijsturen (in samenwerking met coach, diversiteitsexpert en schooltrajectbegeleider) van initieel ondersteuningstraject voor individuele leerkrachten, traject voor scholen en methodiek voor het in kaart brengen en aanpakken van drempels en kansen (participatief onderzoek)
 • Schrijven van tussentijdse - en eindrapporten
 1. Coördinatie van uitwisseling en samenwerking met partnerorganisaties
 • Oprichten en leiden van een stuurgroep van experts in diversiteit, schoolbeleid- en innovatie en ondersteuning van startende leerkrachten en onderwijsactoren, die elke kwartaal zal plaatsvinden
 • Uitwisselen met en betrekken van de opdrachtgever stad Antwerpen
 • Evaluatie van het projectverloop met betrokken actoren (leerkrachten, scholen, stuurgroep,…) i.k.v. participatief werken
 1. Coördinatie van verspreiding van projectresultaten en campagne-materiaal
 • Opstellen en aftoetsen van plan van aanpak voor de ontwikkeling van campagne-materialen (video’s en geschreven media) met onderwijspartners, projectpartners, scholen en leerkrachten
 • Opstart van een sociale mediacampagne ism partners met het oog op het aantrekken van nieuw, divers talent naar het lerarenberoep
 • Coördineren van disseminatie van projectverloop en -resultaten naar het brede onderwijsveld en beleidspartners met oog op aanbevelingen voor praktijk en beleid

Project manager andere partnerschappen (50%)

Binnen het Team Partnerschappen & Advocacy neem je de leiding over andere projecten (te bepalen in overleg met de manager van het team). Dit houdt de volgende kerntaken in:

 1. Het onderhouden van duurzame relaties met elke partner
 • Optreden als contactpersoon voor Teach for Belgium
 • Onderhouden van een regelmatige, constructieve en proactieve communicatie
 • Vergaderingen, evenementen en activiteiten plannen
 • Teach for Belgium vertegenwoordigen op vergaderingen en evenementen georganiseerd door partners
 1. Opvolgen van de contractuele aspecten met de partner
 • Opvolgen van betalingen
 • Zorgen voor een regelmatige en accurate (financiële) rapportering aan partners
 • Vernieuwing van partnerschappen verzekeren
 • Beheer administratie
 • Accounts aanmaken en beheren in informatiesysteem (Salesforce.com) en digitale platforms
 • Opstellen en beheren van budgetplanning en rapportage, in samenwerking met de financieel manager
 1. Interne coördinatie van samenwerking binnen het project
 • Rapporteren aan team manager/team over relevante updates over het partnerschap (nieuwe opportuniteiten, einde/verlenging contract, meetings,...) en betrekken (team)manager bij strategische meetings indien nodig
 • Betrekken van collega's en deelnemers/alumni indien nodig in uitvoeren van activiteiten en leiden van vergaderingen

 

GEZOCHT PROFIEL

Opleiding en ervaring

 • Masterdiploma (of bachelordiploma met aantoonbare ervaring)
 • Relevante beroepservaring van ten minste 5 jaar in het leiden van projecten
 • Relevante beroepservaring in participatief onderzoek

Talenten en competenties

 • Je bent sterk gemotiveerd om actief bij te dragen aan de realisatie van de visie en missie van Teach for Belgium zodat op een dag de socio-economische afkomst van leerlingen hun toekomst niet meer bepaalt
 • Je begrijpt de culturele en socio-economische context waarmee de jongeren die we ondersteunen worden geconfronteerd
 • Je vertoont een empathische houding die je betrokkenheid bij het bestrijden van ongelijkheden in het onderwijs voedt en ondersteunt.
 • Je bent gepassioneerd om je in te zetten voor meer diversiteit in leraarskamers
 • Je bent vertrouwd met het Antwerpse onderwijsveld
 • Je werkt zeer planmatig, nauwkeurig en doelgericht
 • Je bent een echte teamspeler en in staat om verschillende mensen die aan eenzelfde project werken te coördineren
 • Je bent goed in het opbouwen en onderhouden van relaties met (potentiële) partners
 • Je bent proactief, autonoom, oplossingsgericht en verantwoordelijk
 • Je bent stressbestendig, werkt graag in een dynamische werkomgeving en bent in staat om veel informatie te verwerken

We streven naar een team dat de samenleving weerspiegelt. Daarom wil Teach for Belgium expliciet sollicitaties aanmoedigen van mensen met diverse achtergronden, zij het sociaaleconomisch, etnisch-cultureel, religieus of anders.

 

ONS AANBOD

 • De mogelijkheid om binnen een dynamisch team te werken dat in volle ontplooiing en ontwikkeling is
 • Opportuniteiten voor vorming en aandacht voor professionele en persoonlijke ontwikkeling
 • De mogelijkheid om binnen een Belgische en een internationaal netwerk van meer dan 59 landen (Teach For All) te werken en kennis en ervaringen op te doen
 • Aantrekkelijke verloning volgens profiel en in lijn met de sector en extralegale voordelen (mogelijkheid tot detachering)
 • Flexibele werkomstandigheden

 

ZIN OM DEEL UIT TE MAKEN VAN ONS TEAM?  

Stuur dan je motivatiebrief en CV (max 3 pg) zo snel mogelijk en ten laatste op 15 mei 2021 naar info@teachforbelgium.be met als onderwerp “Projectverantwoordelijke Diverse leraarskamers”. We kijken er naar uit om van je te horen!