Teach for Belgium zoekt Verantwoordelijke onderwijsveld Vlaamse Gemeenschap

Betaalde job Voltijds
Brussel (Centraal Station)
Solliciteren tot

VERANTWOORDELIJKE ONDERWIJSVELD VLAAMSE GEMEENSCHAP

 

Start datum: te bespreken – Type contract: bepaalde duur, met zicht op onbepaalde duur

Periode: voltijds – Locatie: Brussel (Centraal Station)

 

WAT DOET TEACH FOR BELGIUM?

 

De visie van Teach for Belgium is: “Op een dag zullen alle leerlingen dezelfde slaagkansen hebben, ongeacht hun socio-economische achtergrond”.

Om dit te realiseren, bestaat de missie van vzw Teach for Belgium uit het:

 1. Mobiliseren, selecteren, vormen en ondersteunen van geëngageerde mensen die zich willen inzetten als leerkracht in die Belgische scholen met de meest sociaaleconomische kwetsbare leerlingen.
 2. Verzamelen en verspreiden, in samenwerking met haar netwerk van alumni en onderwijspartners, van (denk)kaders, goede praktijken en concrete instrumenten gericht op sterke leeruitkomsten, positieve relaties in onderwijs, en veerkracht van zowel leerlingen als schoolteams.

Met een team van een twintigtal collega’s werken we aan het realiseren van deze missie en ondersteunen we 279 deelnemers en alumni die elk schooljaar meer dan 15.000 leerlingen bereiken.

Teach for Belgium maakt deel uit van het internationaal netwerk Teach for All dat in 53 landen actief is. Diversiteit, inclusie en gelijkheid zijn centrale waarden binnen ons netwerk. 

 

JOBOMSCHRIJVING

Je zal deel uitmaken van het Team Partnerschappen & Advocacy (6 personen) en bent verantwoordelijk voor de relaties met het onderwijsveld in Vlaanderen. Je bent verantwoordelijk voor het plaatsen van deelnemers in partnerscholen en voor het opzetten en uitvoeren van verschillende projecten, in samenwerking met je collega’s en externe partners.  Daarnaast draag je vanuit deze rol bij aan de communicatiestrategieën van de organisatie.

 

BELANGRIJKSTE VERANTWOORDELIJKHEDEN

Relaties en samenwerking met onderwijsactoren in de Vlaamse Gemeenschap (Brussel & Vlaanderen) (80%)

De belangrijkste taken binnen deze functie zijn:

 1. Verantwoordelijke voor plaatsing en scholen in de Vlaamse Gemeenschap
 • Opbouwen en beheren van duurzame en positieve relaties en samenwerkingen met directies van de partnerscholen
 • Prospectie van nieuwe potentiële partnerscholen
 • Het optimaal matchen van 20 deelnemers van het programma en de Vlaamse partnerscholen, waarbij een evenwicht wordt gezocht tussen profielen, voorkeuren en achtergrond van deelnemers en de noden van de scholen om de impact van elke leerkracht zo groot mogelijk te maken.
 • Voorbereiden en uitbouwen van de uitbreiding van de activiteiten van Teach for Belgium naar het lager onderwijs: project bekendmaken bij directies lager onderwijs in schooljaar 2021-2022 en plaatsen van 10 deelnemers in regio Antwerpen in schooljaar 2022-2023.

 

 1. Implementeren van specifieke projecten in samenwerking met de actoren van het onderwijsveld in de Vlaamse Gemeenschap

 

 1. Co-constructie en uitvoeren van de lobby-strategie in de Vlaamse Gemeenschap
 • Zichzelf informeren over de lopende onderwijshervormingen in de Vlaamse Gemeenschap en over onderwerpen die verband houden met de visie van Teach for Belgium.
 • Ondersteunen van de creatie van een actieplan en het uitvoeren ervan
 • Schrijven van memoranda of opiniestukken
 • Contacten onderhouden met politieke figuren die betrokken zijn bij het onderwijs

 

 1. Identificeren van opportuniteiten en opzetten van samenwerkingen met verschillende onderwijsactoren (partnerscholen, onderwijskoepels, scholengemeenschappen, lerarenopleidingen, etc.) om de visie en missie van Teach for Belgium te realiseren.
 • Mapping van het onderwijslandschap in de Vlaamse Gemeenschap
 • Opbouwen en beheren van duurzame en positieve relaties met de verschillende onderwijsactoren in de Vlaamse Gemeenschap
 • Vertegenwoordigen van Teach for Belgium in verschillende evenementen, raden of samenwerkingsverbanden
 • Ondersteunen van deelnemers aan het Teach for Belgium-programma die een pedagogisch bekwaamheidsbewijs willen behalen door informatie te delen en het organiseren van de uitwisseling van ervaringen

 

 1. Ontwikkelen van financiële partnerschappen met de Vlaamse overheid
 • In kaart brengen van de mogelijkheden voor subsidiëring vanuit de Vlaamse Gemeenschap en VGC
 • Schrijven van subsidiedossiers en -rapporten
 • Cultiveren van kwalitatieve relaties met belangrijke publieke actoren (ministeries, schepenen van onderwijs, overheden,  ....).

Communicatie NL (20%)

Je werkt binnen een transversaal communicatieteam, dat gecoördineerd wordt door de communicatieverantwoordelijke. In wekelijkse overlegmomenten bepalen jullie samen de nodige acties in het realiseren van de ontwikkelde communicatiestrategie van Teach for Belgium.

De communicatiestrategieën van Teach for Belgium zijn gericht op 3 belangrijke doelstellingen:

  1. Het uitdragen van de visie van Teach for Belgium: “kwalitatief onderwijs voor iedereen”
  2. Het ondersteunen van de missie van Teach for Belgium door kandidaten voor het programma aan te trekken (in samenwerking met het Team Werving en Selectie)
  3. Het creëren van verbinding binnen de Teach for Belgium-gemeenschap

Vanuit jouw rol als verantwoordelijke onderwijsveld Vlaamse Gemeenschap ondersteun je voornamelijk de eerste pijler door het:

 • Verzamelen en creëren van interne en externe content voor onze sociale mediakanalen, gelinkt aan het Vlaamse onderwijsveld
 • Schrijven van blogartikels en opiniestukken, gelinkt aan het Vlaamse onderwijsveld
 • Ontwikkelen en beheren van gerichte communicatietools (brochures, advocacy-artikels,..)
 • Coördineren van persacties met Vlaamse media: interviews organiseren, persberichten schrijven, contacten onderhouden met journalisten, …
 • Nemen van eindverantwoordelijkheid voor Nederlandstalige teksten (vertaalwerk, redactionele aanpassingen,…)

 

GEZOCHT PROFIEL

Opleiding en ervaring

 • Masterdiploma (of bachelorsdiploma met aantoonbare ervaring) en idealiter in het bezit van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs (geïntegreerde of specifieke lerarenopleiding) of een masterdiploma in de onderwijswetenschappen
 • Relevante beroepservaring van ten minste 10 jaar in het onderwijs en/of lobby en/of administratie en/of politiek

Talenten en competenties

 • Je bent sterk gemotiveerd om actief bij te dragen aan de realisatie van de visie en missie van Teach for Belgium zodat op een dag de socio-economische afkomst van leerlingen hun toekomst niet meer bepaalt
 • Je bent vertrouwd met de culturele & socio-economische context van de jongeren in onze doelgroep en de ongelijkheden die ze ervaren
 • Je vertoont een empathische houding die je betrokkenheid bij het bestrijden van ongelijkheden in het onderwijs voedt en ondersteunt
 • Je bent gepassioneerd door onderwijs en hebt een stevige kennis van het onderwijssysteem in de Vlaamse Gemeenschap en van het bestuurlijke en politiek systeem in Vlaanderen en VGC
 • Je hebt excellente mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands
 • Je hebt ten minste een sterke passieve kennis van het Frans en Engels
 • Je legt vlot nieuwe contacteren en bent sterk in het uitbouwen van positieve en duurzame netwerken
 • Je bent in staat prioriteiten te stellen, je te organiseren en taken binnen een gegeven deadline uit te voeren
 • Je werkt nauwgezet
 • Je bent in staat om de ontwikkelde strategie te operationaliseren en om een project van A tot Z te leiden
 • Je hebt een journalistieke houding en je schrijft graag en goed
 • Je hebt een proactieve aanpak, bent enthousiast en hebt zin voor humor
 • Je bent flexibel en gemotiveerd om Teach for Belgium in haar missie geheel te ondersteunen door soms ook transversale taken op jou te nemen of andere collega’s te ondersteunen

We streven naar een team dat de samenleving weerspiegelt. Daarom wil Teach for Belgium expliciet sollicitaties aanmoedigen van mensen met diverse achtergronden, zij het sociaaleconomisch, etnisch-cultureel, religieus of anders.

 

ONS AANBOD

 • De mogelijkheid om binnen een dynamisch team te werken dat in volle ontplooiing en ontwikkeling is
 • De mogelijkheid om binnen een Belgische en een internationaal netwerk van meer dan 59 landen (Teach for All) te werken en kennis en ervaringen op te doen
 • Aantrekkelijke verloning volgens profiel en in lijn met de sector en extralegale voordelen (mogelijkheid tot detachering)
 • Flexibele werkomstandigheden

 

ZIN OM DEEL UIT TE MAKEN VAN ONS TEAM?  

Stuur dan je motivatiebrief en CV zo snel mogelijk en ten laatste op 15 mei 2021 naar info@teachforbelgium.be met als onderwerp “Verantwoordelijke onderwijsveld Vlaamse Gemeenschap”. We kijken er naar uit om van je te horen!