Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Netwerk Klimaat zoekt Regisseur warmte & ruimte

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Huis Madou, Brussel
Solliciteren tot

Het VVSG-Netwerk Klimaat zoekt: Regisseur Hernieuwbare Energie (HE) 
Warmte & Ruimte 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De VVSG is de belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkbouwer van en voor de lokale besturen. 

Functie 

Het Netwerk Klimaat wil de lokale besturen ondersteunen, inspireren en faciliteren in hun lokaal energie en klimaatbeleid. Het Netwerk Klimaat is in opstartfase en zal verder als een netwerkorganisatie ingericht worden (intensieve samenwerking met partnerorganisaties). Dit netwerk is ingebed in de VVSG, binnen de directie omgeving.  

Als regisseur HE Warmte & Ruimte ben jij het aanspreekpunt en inspirator voor lokale besturen om hernieuwbare energieprojecten uit te werken en te helpen realiseren. In aanvangsfase zal je je vooral focussen op het thema warmte. Je rapporteert aan de projectcoördinator van het netwerk.  

Taken 

 • Je staat in voor het inventariseren en opvolgen van warmte initiatieven en projecten inzake warmtezonering.  
 • Je ondersteunt de lokale besturen bij concrete warmteprojecten en in hun zoektocht naar projectopportuniteiten voor hernieuwbare energieprojecten. Zo ben je verantwoordelijk voor het opvolgen en ondersteunen van projecten in het kader van hernieuwbare energie, zoals zonne-installaties en windturbines 
 • Je bent verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de nood aan en beschikbare informatie over bijkomende expertise om te komen tot het uitwerken van een “warmte algoritme”.   
 • Je zet samenwerkingsverbanden op met stakeholders zoals Fluvius, Interafval, VLINTER, ODE, Flux50, REScoop en private spelers. 
 • Je staat in voor het uitwerken, uitschrijven en opvolgen van een studie tot opmaak van ontwerp warmtezoneringskaarten en beleidsvoorstellen. 
 • Je hebt de eindverantwoordelijkheid over de WERF 2: Uitwerken faciliterend kader voor de opmaak van lokale warmteplannen. 
 • Je zet thematische netwerkevenementen op. 
 • Je vervult ook de rol van ‘accountmanager’ van het netwerk. Je zet binnen bewust gekozen regio’s contacten op met lokale besturen en bent het aanspreekpunt voor kennisverwerving.   

Profiel 

 • Je behaalde bij voorkeur een masterdiploma dat je voldoende basis biedt om bovenstaande taken tot een goed einde te brengen. Een gelijkwaardig redeneringsvermogen door ervaring nemen we zeker mee in rekening. Je beschikt ook over een 5 tot 10 jaar relevante werkervaring binnen dit thema.  
 • Ervaring met of kennis over warmtezonering is een belangrijk pluspunt. 
 • Affiniteit met ruimtelijke planning en dit linken naar energie is een pluspunt.  
 • Ervaring met of kennis over het werken in een netwerkorganisatie is een pluspunt.  
 • Je weet een boodschap zowel schriftelijk als mondeling helder over te brengen. 
 • Je kan enthousiasmeren en mobiliseren.  
 • Je bent een adviseur. Je begrijpt de behoeften van de lokale besturen en weet hiervoor oplossingen aan te reiken.  
 • Je bent een bruggenbouwer tussen contacten enerzijds en inhoudelijke thema’s anderzijds. 
 • Affiniteit met de sector van de lokale besturen via studie of ervaring is een troef.  

Aanbod 

 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur (de subsidie loopt voor een periode van 4 jaar).  
 • Een aantrekkelijk loon en extra voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …).  
 • Een moderne en aangename werkomgeving in hartje Brussel, Huis Madou. 
 • Een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé gemakkelijk op elkaar kan afstemmen. Zeker in deze tijden van Covid-19 hechten we hier veel belang aan.   
 • Je komt terecht in een team van 5 andere collega’s die allen een hart hebben voor lokale besturen, energie en klimaat; en in een werkomgeving waar een open geest, professionaliteit en vertrouwen samengaan.  

Interesse? 

Stel je dan kandidaat door je CV en motivatie ten laatste op zondag 17 januari 2021 te bezorgen aan Philippe Peremans via personeel@vvsg.be. Noteer alvast in je agenda dat het (virtueel) verkennend selectiegesprek zal plaatsvinden op woensdag 27 januari 2021.  

Meer info over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Maarten Tavernier, coördinator van het VVSG-Netwerk Klimaat of Christof Delatter, waarnemend directeur directie Omgeving.