Vlaamse Landmaatschappij zoekt landbouwspecialist - schatter

Betaalde job Voltijds
Hasselt of Herentals
Solliciteren tot

Een milieuvriendelijke én biodiverse leefomgeving, daar werken we aan! Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken. Deze beslissing heeft impact op de Vlaamse landbouwsector. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zet mee zijn schouders onder de concrete uitvoering van dit akkoord op het terrein en werft een master aan met interesse in de landbouwsector en de waardebepaling van onroerende goederen.

Je bent enerzijds verantwoordelijk voor de waardebepalingen van agrarisch vastgoed. Wat valt hier onder? Vergoedingen bij onder andere vrijwillige bedrijfsverplaatsing, -reconversie en –stopzetting van landbouwbedrijven, vergoedingen bij het instellen van erfdienstbaarheden tot openbaar nut, vergoedingen bij inrichtingswerken en herverkaveling uit kracht van wet al dan niet met planologische ruil en in kader van de kapitaalschade.

Daarnaast verdiep je je in de landbouwsector in al haar facetten met extra aandacht voor de huidige stikstofproblematiek. Je staat je collega’s bij in meer complexe landbouw gerelateerde dossiers, je zorgt voor onderbouwde juridische ondersteuning en je treedt op als bemiddelaar in aankoopdossiers.

Je standplaats is Herentals of Hasselt. Het zwaartepunt van de opdrachten ligt in de Provincie Antwerpen, maar sporadisch word je ook ingezet voor opdrachten in de Provincies Limburg en Vlaams-Brabant.

De Vlaamse Landmaatschappij hecht veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van haar medewerkers. Hybride werken, diverse opleidings- en loopbaanmogelijkheden en een correct loonbeleid zijn slechts enkele van de vele troeven die de organisatie te bieden heeft.

online solliciteren kan je op: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/landbouwspec…