Vlaamse landmaatschappij zoekt Landbouwspecialist/vastgoedexpert

Betaalde job Voltijds
Plaats van tewerkstelling: Hasselt, Leuven of Herentals
Sector: Landbouw
Solliciteren tot

Een milieuvriendelijke én biodiverse leefomgeving, daar werken we aan! Met een totaalpakket aan maatregelen wil Vlaanderen de stikstofuitstoot drastisch inperken. Deze beslissing heeft impact op de Vlaamse landbouwsector. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zet mee de schouders onder de concrete uitvoering van dit akkoord op het terrein en werft een master aan met interesse in de landbouwsector en de waardebepaling van onroerende goederen. Je bent verantwoordelijk voor de waardebepalingen van agrarisch vastgoed. Wat valt hier onder? Vergoedingen bij onder andere vrijwillige bedrijfsverplaatsing, -reconversie en –stopzetting van landbouwbedrijven, vergoedingen bij het instellen van erfdienstbaarheden tot openbaar nut, vergoedingen bij inrichtingswerken en herverkaveling uit kracht van wet al dan niet met planologische ruil en in kader van de kapitaalschade. Daarnaast verdiep je je in de landbouwsector in al haar facetten met extra aandacht voor de huidige stikstofproblematiek. Je staat je collega’s bij in meer complexe landbouw gerelateerde dossiers, je zorgt voor onderbouwde juridische ondersteuning en je treedt op als bemiddelaar in aankoopdossiers. 

Meer info en solliciteren? Dat doe je via onderstaande pagina:

Landbouwspecialist / Vastgoedexpert | Vlaanderen.be