Vlaamse Landmaatschappij zoekt Materiespecialist schatten | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vlaamse Landmaatschappij zoekt Materiespecialist schatten

Geplaatst door
CarienArnoldus
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Hasselt, Herentals of Leuven
Solliciteren tot: 
28/08/2019

De vacature in het kort

Spreekt waardebepaling van onroerende goederen je aan en heb je een masterdiploma? Heb je interesse om jezelf te ontwikkelen en werk je graag met anderen samen? Dan ben jij misschien de persoon die we zoeken om de dienst grondzaken te versterken.

We zoeken een master die zal instaan voor volgende waardebepalingen/vergoedingen van gronden en gebouwen: vergoedingen bij vrijwillige bedrijfsverplaatsing, -reconversie en –stopzetting van landbouwbedrijven, vergoedingen bij het instellen van erfdienstbaarheden tot openbaar nut, vergoedingen bij inrichtingswerken uit kracht van wet, waardebepalingen bij het instrument herverkaveling uit kracht van wet en waardebepalingen bij het instrument herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil.

Je zal deel uitmaken van de dienst grondzaken. De dienst grondzaken staat onder andere in voor de praktische uitvoering van de opdrachten in het kader van grondmobiliteit: de uitoefening van de decretale rechten van voorkoop, de uitoefening van het recht van voorkeur, het vervullen van decretale koopplichten, grondverwerving, -beheer en -overdracht, de aanleg van grondreserves voor ruil in functie van de realisatie van projecten inzake bosuitbreiding, natuurbehoud en grootschalige infrastructuurwerken, de ruiling van onroerende goederen en bedrijfsverplaatsing naar het agrarisch gebied en de technische en administratieve voorbereiding en afhandeling van herverkaveling en vergoedingen.

Functiecontext

De VLM werkt aan een levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken, te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Vlaanderen heeft een hele eigen structuur met vele, vaak kleine, historische steden die dicht bij elkaar liggen met tussenin vele stukjes open ruimte. We moeten zorg dragen voor deze open ruimte die steeds meer onder druk komt te staan. Verstedelijking en bebouwing blijven in Vlaanderen, meer dan elders in de wereld, toenemen. De ruimte voor natuur en landbouw wordt steeds schaarser, terwijl de vraag er naar groter is.

Open ruimte is nodig voor voedselproductie en energiewinning, om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, om planten- en diersoorten te behouden. Mensen verlangen ook naar groen en water in de buurt, om er te wandelen, te fietsen en te ontspannen.

De VLM is een bruggenbouwer. In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen en met verschillende belanghebbenden komen wij tot een mooi resultaat. Zo werken wij aan een goede omgevingskwaliteit.

VLM’ers zijn professionals met passie voor hun vak. Door die verschillende specialisten kunnen we oplossingen op maat van het gebied en de betrokkenen uitwerken. We werken hier samen aan, samen met onze vele partners, de burgers en de politiek maar ook intern. De samenwerking van onze specialisten vormt de basis van onze geïntegreerde aanpak. Samen kunnen we complexe opdrachten aan om de omgevingskwaliteit te verbeteren.

Om dit te realiseren, passen we elke dag opnieuw de waarden openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid toe.

We stimuleren de verbetering van de omgevingskwaliteit in Europa door samenwerking met internationale collega's.

Formele deelnemingsvoorwaarden

 • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur master of science in de industriële wetenschappen – landmeten of een master of science in de geomatica - landmeetkunde of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
 • Je hebt ervaring in de materie van deze vacature of kan aantonen dat je een sterke interesse hebt in de materie.

Technische competenties

 • Een diploma of bijkomende opleiding rond stedebouw en ruimtelijke ordening is een pluspunt.
 • Kennis van de landbouwsector is een pluspunt.
 • Kennis van de relevante wetgeving
 • Kennis over de methoden van waardebepalingen zowel voor het opmaken van gebiedsschattingen als voor het opmaken van een bepaald onroerend goed is een pluspunt

Persoonsgebonden competenties

 • Verantwoordelijkheid nemen: Je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2)
 • Analyseren: Je duidt problemen in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek naar aanvullende relevante informatie (niveau 2)
 • Oordeelsvorming: Je uit meningen en je hebt zicht op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria (niveau 1)
 • Innoveren: Je vernieuwt om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen (niveau 1)
 • Klantgerichtheid: Je onderkent de wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie en je kan er adequaat op reageren (niveau 2)

Bijkomende voorwaarden en verwachtingen

 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je standplaats is Hasselt, Herentals of Leuven, maar je bent bereid in de verschillende vestigingen van VLM regio Oost te werken. In de eerste periode zijn je taken vooral in de provincie Antwerpen.

Hoe kun je solliciteren?

Surf naar https://www.vlaanderen.be/vacatures/materiespecialist-schatten voor meer informatie. Daar vind je ook het sollicitatieformulier waarmee je je kandidaat kan stellen.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.