Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Assistent Adviesverlener grondwater - Deskundige B111 | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Assistent Adviesverlener grondwater - Deskundige B111

Geplaatst door
Nadia Van Cauter
Deeltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Gent
Solliciteren tot: 
18/07/2019

Halftijds (50%)  - Contractueel Assistent Adviesverlener Grondwater – Deskundige (B111) voor het team Grondwateradvisering voor de dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer van de afdeling Operationeel Waterbeheer met standplaats Gent. Ref: 19 37 AOW CGS B

De uiterste inschrijvingsdatum is 7 juli 2019. Het generieke deel vindt plaats op 29 juli 2019. Het functie-specifieke deel vindt plaats op 19 augustus 2019

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd op het saldo van de afdeling (vervanging van afwezig personeelsleden). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

1Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Operationeel Waterbeheer  is bevoegd voor:

 • het beheer van de onbevaarbare waterlopen m.i.v. investeringen, onderhoud, toezicht en ecologisch waterbeheer;

 • het grondwaterbeheer m.i.v. het adviseren van de omgevingsvergunningen grondwater;

 • het lokaal waterbeheer m.i.v. de subsidiëring polders en wateringen, samenwerking lokale besturen;

 • het drinkwater en grijswaterbeheer;

 • de rattenbestrijding;

 • het watersysteemkennisbeheer m.i.v. het adviseren van de aanvragen watertoets en hoogwaterbeheer

  Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod op www.vmm.be/jobs/ons-aanbod.

2Taakomschrijving

De Assistent Adviesverlener Grondwater staat in voor de adviesverlening over de grondwater gerelateerde aspecten in omgevingsvergunningsaanvragen. Je vertaalt in nauwe samenwerking met de adviesverlener grondwater de beleidslijnen i.v.m. het beheer van de grondwatervoorraden naar de concrete situaties in een vergunningsaanvraag. Voor minder complexe dossiers staat de assistent adviesverlener autonoom in voor de adviesverlening.

De Assistent Adviesverlener Grondwater volgt de adviesvragen doorheen de adviesprocedure, beantwoordt vragen over dossiers en formuleert voorstellen voor de verbetering van de adviesverlening. Het werk gebeurt vanuit ons kantoor in Gent waar je terecht komt in een team dat gelijkaardige taken uitvoert.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

•       de essentie van het probleem ziet;

•       met oog voor detail je werk correct aflevert;

•       hypothesen formuleert en logische conclusies trekt op basis van de beschikbare gegevens.

3Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een bachelor diploma (bij voorkeur in een wetenschappelijke richting).Kandidaten die hun diploma behalen in het academiejaar 2018-2019 worden toegelaten tot deze procedure.  Zij kunnen aangesteld worden na het behalen van hun diploma.

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • Goede kennis van:

 • hydrologie, geologie en integraal waterbeheer;

 • MS Office toepassingen.
   

 • Basiskennis van :

 • de relevant regelgeving en beleidskaders met betrekking tot grondwater en de verschillende procedures (omgevingsvergunning, MER, , …);

 • Geografische informatiesystemen (GIS);

 • bestaande databanken (DOV, …);

4Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 7 juli 2019. Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen indien je geen personeelslid van VMM bent.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

5Heb je nog vragen?

Indien je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met mevrouw Ilse Van Eylen. Tel: 09 243 68 20

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Het generieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1. Het functiespecifiek deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26.

Info over de reisroute vind je op onze site op https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.