Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Beheerder Grondwatermeetnet

Betaalde job Voltijds
Plaats van tewerkstelling: regio Aalst en Gent
Sector: Milieu
Solliciteren tot

De grondwaterpeilen worden opgemeten met behulp van IoT peilapparatuur. Hoogfrequente peilmetingen worden telemetrisch verstuurd naar de VMM-servers. Alhoewel dit geautomatiseerde processen zijn, heeft de infrastructuur nood aan onderhoud en moet defecte infrastructuur hersteld worden. De beheerder van het automatisch grondwatermeetnet zal verantwoordelijk zijn voor dit onderhoud, het algemeen onderhoud en voor het toezicht op de grondwatermeetnetten in het westelijk deel van Vlaanderen.De beheerder grondwatermeetnet wordt ingeschakeld in de kern Planning Integraal beleid. De kern staat in voor de onderbouwing, opmaak en opvolging van de integrale waterbeleidsplannen en de voorbereiding en sturing van de financiering ervan. Ook de onderbouwing van het grondwaterbeleid, de planning van saneringsinfrastructuur voor huishoudelijk afvalwater en de opbouw van een modelketen voor oppervlaktewaterkwaliteit en grondwater staan op het programma. Het grondwatermeetnet omvat 2 meetnetten: een grondwaterkwantiteitsmeetnet en een grondwaterkwaliteitsmeetnet. De peilmetingen in het grondwaterkwantiteitsmeetnet gebeuren in eigen beheer, de staalnames en analyses voor grondwaterkwaliteit worden uitbesteed. Het takenpakket van de Beheerder Grondwatermeetnet omvat onder meer het beheer en het onderhoud van het patrimonium (putten voor zowel kwantiteit als kwaliteit) en het operationeel houden van het grondwaterkwantiteitsmeetnet. Deze taken omvatten het controleren van de goede werking van de automatische peilapparatuur door het uitvoeren van (controle-)peilmetingen op basis van manuele peilapparatuur en indien nodig vastgestelde problemen oplossen. Daarnaast sta je ook in voor het algemeen onderhoud van de putten van de grondwatermeetnetten in het westelijk deel van Vlaanderen met inbegrip van kleine herstelwerkzaamheden in eigen beheer.De functie draagt bij aan de missie van VMM om voor de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen:

  • proper, aantrekkelijk en voldoende water te waarborgen, 
  • gezonde lucht te bewerkstelligen,
  • de klimaatadaptatie mee te sturen. 

De functie onderschrijft de visie van VMM als een oplossingsgerichte partner voor een klimaatbestendige leefomgeving.

Solliciteren kan via deze link: https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/vacatures/beheerder-gr…;