Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Contractueel Beleidsmedewerker – Adjunct van de directeur (A111) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Contractueel Beleidsmedewerker – Adjunct van de directeur (A111)

Geplaatst door
Nadia Van Cauter
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Aalst
Lieve De Roeck
vacatures [at] vmm [dot] be
053 72 66 73
Solliciteren tot: 
07/01/2019

Contractueel Beleidsmedewerker – Adjunct van de directeur (A111)  voor de dienst Secretariaat CIW van de afdeling Integraal Waterbeleid met standplaats Aalst. Ref: 18 72 AIW CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 7 januari 2019. Het generieke deel vindt plaats op 21 januari 2019. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 5 februari 2019.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden). De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.

1Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De afdeling Integraal Waterbeleid  is bevoegd voor:

 • secretariaat Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid;

 • < >

  coördinatie financiering waterbeleid;

 • taken inzake integraal waterbeleid Buitendienst IJzer, Leie en Brugse Polders, Buitendienst Bovenschelde, Gentse Kanalen en Dender, Buitendienst Nete en Benedenschelde en Buitendienst Demer, Dijle en Maas.

Wij bieden je de kans om mee te werken aan een beter leefmilieu in Vlaanderen.  Als overheidsinstelling bieden we je naast een aantrekkelijk loon en werkzekerheid ook heel wat mogelijkheden tot ontwikkeling, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer. Bekijk ons aanbod op www.vmm.be/jobs/ons-aanbod.

2Taakomschrijving

De functie van beleidsmedewerker Integraal Waterbeleid geeft (mee) uitvoering aan de taken van het CIW-secretariaat zoals onder meer bepaald in het decreet Integraal Waterbeleid, waarbij een bijdrage moet geleverd worden aan het waterbeleid in het algemeen en meer in het bijzonder aan het integraal waterbeleid. De functiehouder moet goed onderbouwde en kwaliteitsvolle beleidsvoorstellen doen zodat beleidsbepalers in staat zijn om de juiste en (politiek en maatschappelijk) gedragen beleidsbeslissingen te nemen. Hiertoe moet de beleidsmedewerker Integraal Waterbeleid de voorstellen aftoetsen met de relevante actoren binnen en buiten de organisatie met als doel de betrokkenheid en het draagvlak te vergroten en moet de beleidsmedewerker communiceren naar interne en externe doelgroepen, alsook de doelgroepen sensibiliseren, over de items inzake integraal waterbeleid. De uitbouw van een partnernetwerk Integraal Waterbeleid (verdergaand dan ambtelijk netwerk) behoort eveneens tot het takenpakket.

Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

 • bredere (maatschappelijke, technische,…) actoren betrekt bij je aanpak;

 • initiatieven neemt die aantonen dat je anticipeert om gebeurtenissen;

 • adequaat reageert op door anderen geuite gedachten, gevoelend, behoeften en verwachtingen;

 • nieuwe contacten legt die nuttig zijn voor je taak en opdracht;

 • kan overtuigen door inhoud én aanpak.

3Waaraan moet ik voldoen?

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een master diploma in de exacte wetenschappen (master of science in de biologie, fysica, scheikunde, geologie, bio-ingenieurswetenschappen, … ) of in de sociologie of in de communicatiewetenschappen.

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 • goede kennis over het functioneren van het watersysteem;
 • goede kennis over de kernprincipes en doelstellingen van het integraal waterbeleid;
 • goede kennis over de bestuurlijke organisatie van het waterbeleid in het algemeen en het integraal waterbeleid in het bijzonder; en de actoren betrokken bij het integraal waterbeleid;
 • kennis over het Europees waterbeleid en de organisatie en bevoegdheidsverdeling van het waterbeleid in België
 • affiniteit met milieu in het algemeen en ruimtelijke ordening;
 • goede kennis Engels en Frans;
 • goede kennis van MS Office.

4Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 7 januari 2019.

Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen of te mailen indien je geen personeelslid van VMM bent.

Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

Of per post:

Vlaamse Milieumaatschappij
Dienst HR
Mevrouw Ann Meert
Dr. De Moorstraat 24-26
9300 AALST
tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

5Heb je nog vragen?

Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de mevrouw Lieve De Roeck, tel: 053 72 66 73.

Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

Het generieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1. Het functiespecifiek deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26.

Info over de reisroute vind je op onze site op https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.