Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Contractueel Regulator Afvalwater – Adjunct van de directeur (A111) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Vlaamse Milieumaatschappij zoekt Contractueel Regulator Afvalwater – Adjunct van de directeur (A111)

Geplaatst door
Nadia Van Cauter
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Aalst
Peter Alterman
vacatures [at] vmm [dot] be
053 72 64 49
Solliciteren tot: 
07/01/2019

Contractueel Regulator Afvalwater – Adjunct van de directeur (A111) voor de dienst Regulering Sanering van de afdeling Economisch Toezicht met standplaats Aalst. Ref: 18 78 AENT CGS A

De uiterste inschrijvingsdatum is 7 januari 2019. Het generieke deel vindt plaats op 25 januari 2019. Het functiespecifieke deel vindt plaats op 19 februari 2019.

Het gaat over een contract van onbepaalde tijd (vervanging van afwezige personeelsleden).  De werfreserve blijft twee jaar geldig en geldt voor deze standplaats.                  

1Over ons

De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsagentschap dat schadelijke effecten bij watersystemen en de atmosfeer helpt voorkomen, beperken of ongedaan maken. De VMM rapporteert over de toestand van het leefmilieu en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

De Afdeling Economisch Toezicht voert o.a volgende taken uit:

 • economisch toezicht op de gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering m.i.v. de correcte kostentoerekening;

 • inkohieren, innen en invorderen heffing;

 • < >Je zal tewerkgesteld worden binnen de dienst Regulering Sanering, waar je meewerkt aan:het toezicht op de financiële stromen door het jaarlijks opvolgen van de gemeentelijke rapportering en de terugkoppeling van de resultaten naar de doelgroepen;

   

  • de uitbouw van de tariefregulering voor afvalwater door het opstellen van rapporterings- en controlesystemen en het uitwerken van financieringsmodellen.

  Er wordt gewerkt in multidisciplinair teamverband. Je neemt deel aan interne discussies en overlegmomenten met het Vlaams Gewest, de rioolbeheerders en andere stakeholders.  Je overlegt en werkt nauw én constructief samen met je  collega’s die toezicht houden op de drinkwater en afvalwatersector.

  Onze organisatiecultuur wordt geïnspireerd door vijf waarden: klantgerichtheid, betrouwbaarheid, voortdurend verbeteren, samenwerken en milieusparend gedrag.

  Voor deze functie is het bovendien belangrijk dat je:

  • een goed onderbouwd en geïntegreerd oordeel vormt (oordeelsvorming)

  • het initiatief neemt om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen (reactief en structureel) (initiatief)

  • actief gebruik maakt van de bestaande contacten voor het uitvoeren van de eigen opdracht (netwerken)

  • met valabele argumenten argumenteert (overtuigingskracht)

  3Waaraan moet ik voldoen?

  Om in aanmerking te kunnen komen voor deze functie moet je in het bezit zijn van een academisch gericht licentiaats- of masterdiploma’s die uitgereikt zijn door de Belgische universiteiten, met inbegrip van de aan die universiteiten verbonden scholen, of de bij de wet of bij decreet daarmee gelijkgestelde instellingen (bij voorkeur handelswetenschappen of handelsingenieur).

  Daarnaast heb je goede kennis van:

  • Meest courante MS office toepassingen

  • Uitwerken bedrijfseconomische concepten (benchmarking, analyse van de jaarrekening, etc)

  • Statistiek en data-analyse

  • Opzetten en bijsturen van databanken

  • Kennis reguleringsmethode en financiering

  • Organisatie van de sanering in Vlaanderen

  • Drinkwaterdecreet en uitvoeringsbesluiten

  • Actoren en belanghebbenden in afvalwatersector

  4Hoe solliciteren?

  Solliciteren kan je door een brief of mail te sturen samen met de ingevulde biografische vragenlijst.  Vergeet het referentienummer niet als onderwerp te zetten in je mail of brief. Je bezorgt je mail of brief en de biografische vragenlijst uiterlijk op 7 januari 2019. Alleen volledig ingevulde biografische vragenlijsten worden in aanmerking genomen. Gelieve tevens na je inschrijving een kopie van je diploma op te sturen of te mailen indien je geen personeelslid van VMM bent.

  Mail je sollicitatie naar vacatures@vmm.be

  Of per post:

  Vlaamse Milieumaatschappij
  Dienst HR
  Mevrouw Ann Meert
  Dr. De Moorstraat 24-26
  9300 AALST
  tel.: 053 72 67 61 of 053 72 67 08 (ev. aanvragen vragenlijst)

  5Heb je nog vragen?

  Als je vragen hebt over de functieomschrijving, neem dan contact op met de heer Peter Alterman tel: 053 72 64 49.

  Vragen over het reglement en de procedure stuur je naar vacatures@vmm.be

  Het generieke deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent), Raymonde de Larochelaan 1. Het functiespecifiek deel zal plaatsvinden in onze kantoren te 9300 Aalst, Dr. De Moorstraat 24 -26.

  Info over de reisroute vind je op onze site op https://www.vmm.be/contact/adressen-en-bereikbaarheid

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.